Hlavní obsah

Kompletní přehled všech platných koronavirových opatření

Článek

Co je nejnovější?

- Od úterý 15. června mohou sundat roušky učitelé i žáci při výuce také ve Zlínském, Jihočeském a Libereckém kraji.

Od 1. července:

- Zvýší se maximální počet účastníků na kulturních akcích na 5000 venku, částečně budou i na stání. Uvnitř budou moci být akce pro 2000 návštěvníků, kapacita bude moci být naplněna maximálně z 75 procent.

- Kapacita návštěvníků bazénů a wellness ze zvýší na 75 procent.

- V obchodech bude moci být jeden člověk na 10 m2.

- V kině se bude moci konzumovat občerstvení i v hledišti.

- Člověk, který je teprve po první dávce očkování a setká se s nakaženým, bude muset nově v případě vytrasování do karantény. Po 14 dnech od druhé dávky už do karantény očkovaný nebude muset.

Co všechno se mění od 1. července čtěte podrobněji ZDE.

- Děti se musí otestovat na táborech nejenom před odjezdem, ale i po sedmi dnech trvání tábora. Podrobněji čtěte ZDE.

Jaké jsou způsoby prokázání bezinfekčnosti čtěte přehledně ZDE.

Co v článku naleznete?

Roušky a respirátory – kde je musíte nosit a jaké jsou výjimky.

Školy – co je otevřené/zavřené, stravování, ubytování, konzultace.

Obchody, služby a kultura – co je otevřené/zavřené a jaká jsou opatření.

Restaurace a hotely – co je otevřené/zavřené a kdo se může ubytovat v hotelu.

Sport – jaké jsou podmínky pro sportování.

Sociální a zdravotnická zařízení – návštěvy, účast při porodu, poskytování sociálních služeb.

Podmínky a testování ve firmách – jak je to s testováním, stravováním a rouškami.

Zahraniční cesty  pendleři, návrat do ČR.

Úřady a jiné instituce – úřední hodiny a jak je to s propadlými doklady.

Roušky a respirátory

Platí povinnost nosit všude v uzavřených prostorách respirátor (či technicky stejně účinný prostředek). Lidé tak musí nosit respirátor v prodejnách, provozovnách, ve veřejné dopravě, motorových vozidlech (pokud nejste členové jedné domácnosti), zdravotnických zařízeních, na mezinárodních letištích a na nástupištích.

Venku je nutné mít nasazenou roušku jen v případě, že je někdo v okolí dvou metrů. Jinak se povinnost nošení roušek venku zrušena.

Od úterý 8. června není povinné nosit roušku v zaměstnání, pokud lidé mají své místo v kanceláři a pokud je člověk na jednom pracovním místě a jsou tam pouze spolupracovníci. Změna se ovšem netýká společných prostor, jako jsou šatny či jídelny, ovšem neplatí v epidemicky horším Zlínském, Jihočeském a Libereckém kraji.

Výjimky z nošení roušek a respirátorů – Uvnitř ani venku nemusí roušky nosit děti do 2 let (včetně), osoby s poruchou intelektu a závažnými duševními poruchami. Děti do 15 let mohou nosit místo respirátoru chirurgickou roušku.

Školy

Základní, střední a vysoké školy - Obnovena výuka ve všech školách.

Testování – Týká se jak pracovníků škol, tak i dětí. Neinvazivním antigenním testováním musejí žáci projít jednou týdně (stejné podmínky platí i pro pedagogické a nepedagogické zaměstnance škol). Nově platí možnost testovat žáky jednou za 14 dnů PCR testy. Výjimku mají děti ve školkách, tam se testovat nemusí.

Roušky - Od úterý 8. června nemusí při výuce nosit roušky žáci ani učitelé s výjimkou Zlínského, Jihočeského a Libereckého kraje. Platí to také pro všechny děti předškolního věku, ovšem opět s výjimkou Zlínského, Jihočeského a Libereckého kraje, kde je horší epidemická situace.

Stravování – Provoz jídelen je povolen. U jednoho stolu mohou být maximálně čtyři strávníci, mezi stoly musí být rozestup 1,5 metru.

Autoškoly – Je možná výuka i závěrečné zkoušky (bez limitu přítomných osob). Testy na koronavirus (na rozdíl od respirátorů) nejsou povinné.

Obchody, služby a kultura

Otevřené obchody – Otevřeny mohou mít všechny maloobchody. Platí omezení počtu zákazníků v prodejně (maximálně jeden na 15 metrů čtverečních).

Služby – Pro vstup do všech otevřených provozoven (a některých kulturních zařízení) je nutný negativní test: buď z certifikovaného odběrového místa, nebo ze zaměstnání. U dětí, které jsou testované ve škole a nemají vystavené potvrzení, mohou rodiče předložit čestné prohlášení. Další možností je alespoň první dávka očkování (minimálně tři týdny po její aplikaci) nebo nejdéle 180 dní od pozitivního testu.

PCR test má platnost týden, antigenní test může být starý maximálně 72 hodin.

V pondělí 31. května se otevřel zbytek do té doby zavřených služeb, jakými jsou wellness, bazény, koupaliště, sauny nebo solné jeskyně. Platí omezení kapacity.

Dětské koutky - Od 1. června je povolena činnost dětských koutků v nákupních centrech. Podmínkou je zaplnění maximálně padesátiprocentní kapacity a vedení evidence osob, které službu využily.

Fitness centra – Je možný jejich provoz, roušky nejsou povinné. Platí limit jednoho člověka na 15 metrů čtverečních, od 31. května jsou otevřené šatny.

Herny, kasina, konference – Od 31. května obnovují svůj provoz herny a kasina. Zvýší se i limit počtu účastníků na kongresech či konferencích na 250 uvnitř i venku.

Zoologické a botanické zahrady – Mohou mít otevřené venkovní prostory pro 50 procent své kapacity.

Kulturní akce – Od 14. června je kapacita diváků v hledišti venku bez omezení, nejvýš ale 2000 lidí, pro vnitřní sály stále mohou pořadatelé využít jen polovinu kapacity. Uvnitř budou moci i nadále být jen usazení diváci, venku bude možné od 14. června prodávat i lístky na stání s tím, že na každého diváka musí vyjít čtyři metry čtvereční. Platí nutnost mít zakryté dýchací cesty a prokázat se buď certifikátem o očkování, negativním testem, či dokladem o prodělání nemoci covid-19.

Občerstvení - Na kulturních akcích je možné konzumovat občerstvení formou bufetu nebo bufetu s obsluhou s výjimkou konzumace v hledišti.

Muzea, galerie, památky – Jsou otevřeny ve všech krajích. Mohou se konat skupinové prohlídky pro nejvýše deset lidí nebo až 30 lidí s potvrzením.

Knihovny mohou otevřít, přítomen ale může být jen jeden člověk na 15 metrů čtverečních.

Restaurace, hotely, tábory

Restaurace, hospody, bary, diskotéky, kluby a kavárny mohou od 31. května otevřít kromě zahrádek také vnitřní prostory. U stolu mohou sedět čtyři lidé, pokud nejde o členy jedné domácnosti. Rozestupy mezi jednotlivými stoly musí být minimálně 1,5 metru. Uvnitř nemůže být více lidí, než kolik je míst na sezení.

Povinné zůstávají také respirátory (kromě doby konzumace) a otvírací doba je do 22 hodin. Zakázána je také živá hudba a tanec.

O podmínkách pro vstup do restaurací píšeme zde:

Zákazníci se dokumenty musí prokázat hygieně či policii, provozovatelé je vymáhat nebudou. O podmínkách čtěte ZDE.

Hotely a ostatní ubytovací zařízení jsou otevřeny. Ubytovat se mohou lidé s první dávkou očkování a také ti, kteří v posledních 180 dnech prodělali onemocnění covid-19 a mají potvrzení od lékaře. Další možností je test ne starší 48 hodin. Testovaní lidé se mohou ubytovat nejdéle na 7 dnů, pokud by si chtěli pobyt prodloužit, musí projít dalším testem.

Pro účast na táborech, oddílových schůzkách či dalších volnočasových aktivitách pro děti se všichni musí prokázat buď PCR testem ne starším sedmi dnů nebo antigenním testem ne starším 72 hodin. Platí také potvrzení o testu od zaměstnavatele či ze školy, čestné prohlášení rodičů, že se dítě testovalo ve škole, nebo antigenní test na místě. Jako alternativa může být potvrzení o prodělání nemoci covid-19 v posledních 180 dnech, nebo doklad o nejméně 22 dnech po první dávce očkování.

Sport

Profesionální sport – Je povolen. Sportovci i realizační týmy ale musí být pravidelně testováni.

Amatérský sport – Veškeré týmové sportovní soutěže jsou pozastaveny. Na venkovní ploše může sportovat až 150 lidí najednou. Uvnitř může být až 75 lidí najednou, otevírají se také šatny a sprchy.

Sociální a zdravotnická zařízení

Návštěvy v nemocnicích, v zařízení následné a dlouhodobé péče a v sociálních zařízeních – Jsou možné po splnění jedné ze tří podmínek: 1. Negativní test ( přímo v zařízení antigenní metodou, nebo PCR test ne starší než 48 hodin), 2. Prodělaný covid-19 v posledních 180 dnech, 3. Alespoň první dávka očkování (minimálně tři týdny od její aplikace). Po celou dobu návštěvy je nutné mít respirátor (děti mohou mít chirurgickou roušku).

Návštěvy ve vězeních – Jsou povoleny za určitých podmínek.

Podmínky a testování ve firmách

Roušky a respirátory – Není povinné nosit roušku v zaměstnání, pokud lidé mají své místo v kanceláři a pokud je člověk na jednom pracovním místě a jsou tam pouze spolupracovníci. Změna se ovšem netýká společných prostor, jako jsou šatny či jídelny, a opět neplatí v epidemicky horším Zlínském, Jihočeském a Libereckém kraji.

Stravování – Závodní stravování je povoleno. Provozovatel nesmí do vnitřních stravovacích prostor připustit více lidí, než je míst na sezení. U jednoho stolu mohou být maximálně čtyři strávníci, mezi stoly musí být rozestupy 1,5 metru. U dlouhého stolu může sedět více lidí, ale ve čtyřčlenných skupinkách, mezi kterými jsou dvoumetrové rozestupy.

Testování – Povinnost testování platí i pro nejmenší firmy, neziskovky a živnostníky.

Možné jsou dva způsoby: 1. U závodního lékaře nebo u externího poskytovatele zdravotních služeb. 2. Samotestování.

Testování se týká i OSVČ a lidí pracujících na dohodu. Vláda odsouhlasila povinné testování zatím do konce června.

Otázky a odpovědi k testování ve firmách:

Zahraniční cesty

Mapa cestovatele – Na stránkách ministerstva zahraničí najdete přehled zemí s podmínkami, které musíte před vstupem splnit. Na tomto místě lze zjistit i nutnost povinné karantény či absolvování testu. U každé země se také dozvíte, jestli je v ní nízké, střední, vysoké nebo velmi vysoké riziko nákazy.

Vstup do ČR – Bez jakýchkoliv podmínek je možné cestovat jen do zemí s nízkým rizikem nákazy. Pokud jste v posledních 14 dnech pobývali minimálně 12 hodin v zemi se středním, vysokým nebo velmi vysokým rizikem nákazy, musíte splnit několik pravidel. Před vstupem do ČR je nutné vždy vyplnit příjezdový formulář. V případě příjezdu ze země se středním (oranžová) nebo vysokým (červená) rizikem nákazy se test vyžaduje pouze v případě, že osoba do Česka přicestovala hromadnou dopravou. U zemí s velmi vysokým rizikem nákazy (tmavě červená) jsou nutné dva testy. Jeden je nutné předložit při příjezdu (antigenní nebo PCR), druhý PCR od 5. do 14. dne od příjezdu. Detailní informace najdete zde.

Lidé, kteří mají aspoň 22 dní po první dávce očkování proti covidu-19 v České republice, se budou moci bez karantény a nutnosti testu na koronavirus vracet ze zemí se střední a vysokou mírou rizika.

Kam a za jakých podmínek je možné cestovat v době koronavirové? To naleznete v přehledu níže.

Pendleři – Podmínky pro Čechy pracující v zahraničí se dynamicky mění. Většina sousedů vyžaduje negativní antigenní či PCR test. Podrobné informace včetně těch od jednotlivých spolkových zemí Německa, které s Českem sousedí, najdete zde.

Úřady a jiné instituce

Úřední hodiny – Fungují normálně a bez omezení.

Testování – Stejně jako ve firmách je testování povinné také na úřadech a v dalších veřejných institucích s méně než 50 zaměstnanci.

Osobní kontakt – Úřady upřednostňují písemný, elektronický nebo telefonní kontakt před osobním, a to kvůli snížení rizika nákazy. Možnost osobního kontaktu je ale zachována. Ve vnitřních prostorách úřadů platí povinnost nosit chirurgickou roušku či respirátor.

Propadlé doklady – Po celé Evropské unii se automaticky prodlužuje platnost technické kontroly vozidla o 10 měsíců od konce její původní platnosti. Prodlužuje se také platnost řidičských průkazů. Podrobněji jsme o tom psali

Sdílejte článek

Reklama

Doporučované