Hlavní obsah

Kompletní přehled všech platných koronavirových opatření

Článek

Co je nejnovější?

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch oznámil v pátek 15. října tři hlavní změny týkající se boje s covidem, které by rád zavedl:

 • PCR test by místo sedmi dnů platil jen tři a antigenní test by platil místo tří dnů jen jeden.
 • Zkrácení doby karantén ze 14 dní na 7 dní - pokud bude ukončena negativním PCR testem.
 • Konec hrazení testů z veřejného zdravotního pojištění.

Co se změnilo od 30. září:

 • Žáci a studenti se nemusí kvůli návštěvám zájmových kroužků prokazovat bezinfekčností, pokud budou z jedné školy nebo neměnného kolektivu (i kdyby byl z různých škol).
 • Třetí dávka vakcíny: Registrace k přeočkování proti covidu-19 třetí dávkou se spustila v pondělí 20. září 2021.

Kde se registrovat a kdy mohu na třetí dávku:

Co v článku naleznete?

 • Roušky a respirátory – kde je musíte nosit a jaké jsou výjimky.
 • Pravidla O-N-T – jak je to s testy, očkováním a prodělanou nemocí.
 • Školy - Jaká pravidla platí pro nový školní rok.
 • Obchody, služby a kultura – co je otevřené/zavřené a jaká jsou opatření.
 • Restaurace a hotely – co je otevřené/zavřené a kdo se může ubytovat v hotelu.
 • Sport – jaké jsou podmínky pro sportování.
 • Sociální a zdravotnická zařízení – návštěvy, účast při porodu, poskytování sociálních služeb.
 • Podmínky ve firmách – jak je to se stravováním a rouškami.
 • Zahraniční cesty  pendleři, návrat do ČR, testování.
 • Úřady a jiné instituce – úřední hodiny a jak je to s propadlými doklady.

Roušky a respirátory

Platí povinnost nosit všude v uzavřených prostorách respirátor (či technicky stejně účinný prostředek). Lidé tak musí nosit respirátor v prodejnách, provozovnách, ve veřejné dopravě, motorových vozidlech (pokud nejste členové jedné domácnosti), zdravotnických zařízeních, na mezinárodních letištích a na nástupištích.

Venku nejsou roušky a respirátory povinné.

Není povinné nosit roušku v zaměstnání, pokud lidé mají své místo v kanceláři a pokud je člověk na jednom pracovním místě a jsou tam pouze spolupracovníci. Změna se ovšem netýká společných prostor, jako jsou šatny či jídelny.

Výjimky z nošení roušek a respirátorů – Roušky a respirátory nemusí nosit děti do dvou let (včetně), osoby s poruchou intelektu a závažnými duševními poruchami. Děti do 15 let mohou nosit místo respirátoru chirurgickou roušku.

O dalších výjimkách čtěte zde:

Pravidla O-N-T

Očkování, prodělaná Nemoc nebo Test. Očkování je platné 14 dní po druhé dávce vakcíny, prodělaná nemoc platí 180 dní od pozitivního testu.

Platný test může být dvojí – buď PCR, který platí sedm dní, nebo antigenní, jehož platnost jsou tři dny.

Všechny certifikáty, které je nutné předložit, můžete mít buď v papírové podobě z certifikovaných míst, nebo si je stáhnout na portálu ocko.uzis.cz, nebo si je nahrát do aplikace Tečka.

Školy

Ministerstvo školství zveřejnilo podrobný manuál pro fungování škol od 1. září ve školním roce 2021/2022. Roušky zůstaly povinné jen na chodbách, třídy se mohou míchat, i když se to nedoporučuje, a testy pro pedagogy nejsou hrazené.

Podrobnosti k fungování škol od 1. září si přečtěte ve článku níže:

Od 30. září došlo k částečné změně v rámci testování. Neočkované děti v neměnných kolektivech nepotřebují test na volnočasové a sportovní aktivity. Skupina dětí z jedné školy, která jede na školní výlet, test nepotřebuje. Pokud by se akce účastnily děti z vícero škol, test je nutný.

Povinná je také evidence docházky účastníků.

Obchody, služby a kultura

Otevřené obchody – Otevřeny mohou mít všechny maloobchody. Platí omezení počtu zákazníků v prodejně (jeden člověk na 10 m2).

Služby – Pro vstup do všech provozoven (a některých kulturních zařízení) je nutné splnit jedno z pravidel O-N-T (Očkování, prodělaná Nemoc, Test).

Kulturní a sportovní akce – Od 1. září může být může být zaplněno 100 procent kapacity. Při akcích do 3000 účastníků musí všichni splňovat podmínky bezinfekčnosti. Při akcích nad tři tisíce lidí se účastníci rozdělí na dvě poloviny: 50 procent lidí musí mít buď dokončené očkování či prodělanou nemoc, druhá polovina může projít testováním (negativní antigenní test má platnost 72 hodin, PCR test je platný týden).

Wellness, bazény – Jsou otevřené služby typu wellness, sauny nebo solné jeskyně. Bazény a koupaliště mají od 1. srpna otevřenou stoprocentní kapacitu, nutný je pouze rozestup 1,5 metru.

Fitness centra – Je možný jejich provoz, roušky nejsou povinné. Lidé musí dodržovat rozestupy dva metry, šatny jsou otevřené v běžném režimu.

Konference, kongresy – Platí stejné podmínky jako při kulturních nebo sportovních akcích.

Zoologické a botanické zahrady – Mohou mít otevřené vnitřní i venkovní prostory, povolena je stoprocentní kapacita. Musí být dodržovány rozestupy 1,5 metru.

Občerstvení – Na kulturních akcích je možné konzumovat občerstvení formou bufetu nebo bufetu s obsluhou, je povolena také konzumace v hledišti (například v kinech).

Muzea, galerie, památky – Od 1. září je povolena 100% kapacita. Nutné jsou jen rozestupy 1,5 metru.

Knihovny mohou otevřít, přítomen ale může být jen jeden člověk na 15 metrů čtverečních.

Restaurace a hotely

Restaurace, hospody, bary, diskotéky, kluby a kavárny mohou mít otevřené venkovní i vnitřní prostory. U stolu může sedět šest lidí, pokud nejde o členy jedné domácnosti. Rozestupy mezi jednotlivými stoly musí být minimálně 1,5 metru. Uvnitř nemůže být více lidí, než kolik je míst k sezení.

Povinné zůstávají také respirátory (kromě doby konzumace). Povolena je živá hudba, od 1. srpna mohou bezinfekční lidé tancovat.

Hotely a ostatní ubytovací zařízení jsou otevřeny. Pro ubytování paltí pravidla O-N-T. Negativní test nesmí být starší 48 hodin. Testovaní lidé se mohou ubytovat nejdéle na sedm dnů, pokud by si chtěli pobyt prodloužit, musí projít dalším testem.

Sport

Profesionální sport – Je povolen. Sportovci i realizační týmy ale musí být pravidelně testováni.

Amatérský sport – Veškeré týmové sportovní soutěže jsou pozastaveny. Na venkovní ploše může sportovat až 150 lidí najednou. Uvnitř může být až 75 lidí najednou, otevřené jsou také šatny a sprchy. I pro amatérské sportování je povinné také negativní testování (antigenní test má v tomto případě platnost 7 dní), případně prodělaná nemoc či očkování.

Od 30. září došlo k úpravě pravidel testování. Pokud je účast do 20 osob a kolektiv není proměnlivý, test není potřeba. Pokud se na aktivitě setkávají pokaždé jiní lidé, test potřeba je.

Sociální a zdravotnická zařízení

Návštěvy v nemocnicích, v zařízení následné a dlouhodobé péče a v sociálních zařízeních – Pro návštěvu platí pravidla O-N-T (Očkování, prodělaná Nemoc, Test). Po celou dobu návštěvy je nutné mít respirátor (děti mohou mít chirurgickou roušku).

Návštěvy ve vězeních – Jsou povoleny za určitých podmínek.

Podmínky a testování ve firmách

Neočkovaní zaměstnanci musí od 9. července po návratu ze zahraničí – z jakékoli země – na test. Pokud přicestují z destinace, kde je riziko nákazy nízké či střední (země v zelené a oranžové barvě), platí pro ně povinnost nechat se otestovat do pěti dní od příjezdu, ale mohou na pracoviště docházet, nemine je však povinnost nošení respirátoru minimálně třídy FFP2. V případě návratu ze země s vysokým rizikem nákazy nebudou moci být zaměstnanci vpuštěni na pracoviště bez prokázání se negativním testem zaměstnavateli.

Roušky a respirátory – Není povinné nosit roušku v zaměstnání, pokud lidé mají své místo v kanceláři a pokud je člověk na jednom pracovním místě a jsou tam pouze spolupracovníci. Změna se ovšem netýká společných prostor, jako jsou šatny či jídelny.

Stravování – Závodní stravování je povoleno. Provozovatel nesmí do vnitřních stravovacích prostor připustit více lidí, než je míst k sezení. U jednoho stolu mohou být maximálně čtyři strávníci, mezi stoly musí být rozestupy 1,5 metru. U dlouhého stolu může sedět více lidí, ale ve čtyřčlenných skupinkách, mezi kterými jsou dvoumetrové rozestupy.

Zahraniční cesty

Mapa cestovatele – Na stránkách Ministerstva zahraničí najdete přehled zemí s podmínkami, které musíte před vstupem splnit. Na tomto místě lze zjistit i nutnost povinné karantény či absolvování testu. U každé země se také dozvíte, jestli je v ní nízké, střední, vysoké nebo velmi vysoké riziko nákazy.

Kontrolu očkování nebo testu obnovilo Chorvatsko.

Vstup do ČR – Bez jakýchkoliv podmínek je možné cestovat jen do zemí s nízkým rizikem nákazy. Pokud jste v posledních 14 dnech pobývali minimálně 12 hodin v zemi se středním, vysokým nebo velmi vysokým rizikem nákazy, musíte splnit několik pravidel. Před vstupem do ČR je nutné vždy vyplnit příjezdový formulář. V případě příjezdu ze země se středním (oranžová) nebo vysokým (červená) rizikem nákazy se test vyžaduje pouze v případě, že osoba do Česka přicestovala hromadnou dopravou. U zemí s velmi vysokým rizikem nákazy (tmavě červená) jsou nutné dva testy. Jeden je nutné předložit při příjezdu (antigenní nebo PCR), druhý PCR od 5. do 14. dne od příjezdu. Detailní informace najdete zde.

Plně očkovaným Čechům se od 9. července usnadní návrat ze zahraničí:

Na lidi, kteří cestují do zahraničí, čeká řada podmínek. Pro všechny cestovatele platí povinnost mít při návratu do Česka vyplněný příjezdový formulář, vyžadují ho i některé země při příjezdu na dovolenou.

Kam a za jakých podmínek je možné cestovat v době koronavirové? To naleznete v přehledu níže.

Pendleři – Podmínky pro Čechy pracující v zahraničí se dynamicky mění. Většina sousedů vyžaduje negativní antigenní či PCR test. Podrobné informace, včetně těch od jednotlivých spolkových zemí Německa, které s Českem sousedí, najdete zde.

Úřady a jiné instituce

Úřední hodiny – Fungují normálně a bez omezení.

Osobní kontakt – Úřady upřednostňují písemný, elektronický nebo telefonní kontakt před osobním, a to kvůli snížení rizika nákazy. Možnost osobního kontaktu je ale zachována. Ve vnitřních prostorách úřadů platí povinnost nosit chirurgickou roušku či respirátor.

Propadlé doklady – Po celé Evropské unii se do konce června automaticky prodlužovala platnost technické kontroly vozidla o deset měsíců od konce její původní platnosti. Opatření se týká i řidičských průkazů. Jestli se vás opatření týkalo, čtěte zde.

Sdílejte článek

Reklama

Doporučované