Hlavní obsah

Babiš má po kličkování. Teď se ukáže, jaké máme úředníky, říká analytik

Foto: Úřad vlády ČR

Andrej Babiš bude teď uveden v kolonce skutečný majitel Agrofertu.

Reklama

31. 5. 2021 20:40

Teď to mají všichni černé na bílém, že je Andrej Babiš skutečným majitelem Agrofertu, uvádí v rozhovoru analytik Milan Eibl z protikorupční organizace Transparency International.

Článek

Spor o to, zda se premiér Andrej Babiš nachází v nezákonném střetu zájmů nebo nikoliv, nabírá novou podobu. Koncern Agrofert bude totiž nově Babiše uvádět jako svého koncového beneficienta (koncového příjemce výhod). A tudíž nynější vrcholný politik bude spadat i do kategorie skutečných majitelů.

Agrofert k tomuto kroku nutí nový zákon o evidenci skutečných majitelů, který je uváděn do praxe hlavně v souvislosti s bojem proti praní špinavých peněz. Za skutečného majitele bude nově považována každá fyzická osoba, která je koncovým příjemcem, nebo osoba s koncovým vlivem.

U Agrofertu je jako osoba s koncovým vlivem zapsán správce svěřenských fondů Zbyněk Průša. U dceřiných a vnukovských společností koncernu pak budou jako osoby s rozhodujícím vlivem členové představenstva Agrofertu.

Agrofert tvrdí, že se pro něj fakticky nic nemění, stále prý platí, že Andrej Babiš skupinu převedenou v roce 2017 do svěřenských fondů „neovládá a neřídí“. Koncern ústy svého mluvčího Karla Hanzelky také vyjádřil přesvědčení, že se nadále může ucházet o veřejné finance a účastnit se veřejných zakázek.

Analytik Milan Eibl z protikorupční organizace Transparency International se ale na věc dívá zcela odlišně. Podle něj je nová právní úprava jasným signálem pro ty, kteří ještě měli pochybnosti, zda má, či nemá Agrofert na veřejné prostředky nárok. „Je zřejmé, že Andrej Babiš má z toho zisk, jeho označení za skutečného majitele by mělo být překážkou pro rozdělování jakýchkoliv veřejných financí,“ uvedl Eibl v rozhovoru pro Seznam Zprávy.

Má Agrofert pravdu, když tvrdí, že se fakticky nic nemění?

V tom jediném pravdu má. Nic se nemění na tom, co už tvrdíme dávno, totiž že Andrej Babiš ve střetu zájmů je. Agrofert byl jen novou evropskou legislativou donucen přestat kličkovat a uvést pana Babiše jako skutečného majitele. Pokud oni stále tvrdí, že se nic nezměnilo, tak je zvláštní, že jej neuváděli už dřív.

Každopádně to, co jsme si dávno mysleli, se teď ukazuje v plné šíři. A bude strašně zajímavé, jak se k tomu postaví celá česká státní správa, která před tímto problémem do této doby zavírala oči. Říkala, že v té evidenci není uveden nikdo, nad kým by se mohla pozastavit. A teď to tam konečně budou mít úředníci černé na bílém, jméno Andreje Babiše, a budou se muset s tím nějak popasovat.

Agrofert tvrdí, že Andrej Babiš je „jen“ koncovým příjemcem.

Přiznávají jen část pravdy. On teď bude uveden v kolonce skutečný majitel.

Firma argumentuje i tím, že Agrofert byl v roce 2017 převeden do svěřenských fondů a Andrej Babiš v něm nevlastní podíl přes 25 %, jak o tom zákon o střetu zájmů hovoří.

To se snaží dělat určitou kličku. On tam sice nemá 25 procent, ale u toho svěřenského fondu to nelze ani deklarovat, protože svěřenský fond je anonymizovaný majetek. Tam skutečného majitele z hlediska procentuálního podílu nemáte ani jak určit. Tak to musíte určit podle toho, kdo má jaký vliv.

A oni sice přiznávají, že Babiš má z toho nějaký benefit, ale už nepřiznávají, že Babiš tam má naprosto zásadní roli, dokáže nad Agrofertem uplatnit ultimátní vliv. On je ten člověk, kdo může ze dne na den zcela změnit majetkovou strukturu.

Tvrzení, že Andrej Babiš se ve střetu zájmů nenachází, se tak podle vás stává neudržitelným, protože Agrofert sám nepřímo přiznal, jak se věci mají?

Ono to vlastně není ani žádné přiznání. Agrofert k tomu byl donucen novou legislativou, která už neřeší, že je třeba se dívat detailně na fungování jakéhokoliv svěřenského fondu. Jde o to, že 99 % lidí, kteří jsou ve svěřenském fondu v nějaké roli, tak automaticky teď budou těmi skutečnými majiteli. Aniž bych zabíhal do detailu, tak zakladatel, obmyšlený, svěřenský správce a všichni ti lidé, kteří mají nad nimi dozor, tedy i Monika Babišová, tak přímo či nepřímo ten svěřenský fond ovládají. Tudíž ovládají celý Agrofert. Ale na tom se nic nemění, kdybyste si vzal naši tiskovou zprávu z roku 2018, tak už tam všechno bylo. Jediné, co se teď mění, že Andrej Babiš je veden jako jeden ze skutečných majitelů, a tudíž státní správa by se k tomu měla postavit odpovídajícím způsobem.

Teď už by tedy nikdo z úředníků podle vás neměl poskytnout Agrofertu veřejné prostředky?

Zákony úředníkům jasně říkají, že pokud politik vlastní nějakou firmu, nebo je jejím skutečným majitelem, tak ta firma nemá dostávat veřejné zakázky, nesmí dostávat dotace a investiční pobídky. Tudíž předtím, než rozdávají úředníci veřejné prostředky, tak se musí podívat do evidence skutečných majitelů a tam teď bude jasně uvedeno jméno Andrej Babiš. To znamená, že oni by se v tu chvíli měli zastavit a říct si, my bychom poskytli prostředky firmě, kterou nyní ovládá premiér, ale to nejde, protože zákon o střetu zájmů nám to zakazuje.

A to navzdory tomu, že Agrofert dál tvrdí, že pan Babiš nic neovládá?

To je jejich dojmologie. Jak jsem už říkal, nová evropská legislativa nám dává za pravdu, že když zastáváte ve svěřenském fondu nějakou takovou roli, tak prostě ovládáte. A jste tam v tom střetu zájmů. A to je něco, co Agrofert u Babiše nemůže nikdy rozporovat. Však Andrej Babiš může lusknutím prstů ty svěřenské fondy třeba rozpustit. A najednou budou akcie zase jeho, místo aby majetek zůstal v těch svěřenských fondech. A jestli tohle už není ovládající role a tohle není ten střet zájmů, tak já už fakt nevím, jakou další pravomoc by ten člověk musel mít, aby v tom střetu zájmů byl.

Sdílejte článek

Reklama

Doporučované