Hlavní obsah

Bila se za svou pravdu jako lev, teď bývalá Generali žaloby stahuje

Foto: Tomáš Svoboda, Seznam Zprávy

Ilustrační foto.

Reklama

15. 2. 2020 8:15

Co je neplatné, jako by nikdy nevzniklo. A co nikdy nevzniklo, nelze převést na nikoho jiného. Pokud soudy prohlásí pojistné smlouvy za neplatné, může tím být zpochybněn nedávný převod smluv Generali do České pojišťovny.

Článek

Při sloučení aktivit České pojišťovny a pojišťovny Generali koncem loňského roku vznikla nejen Generali Česká pojišťovna (GČP), ale i Pojišťovna Patricie. V ní zůstaly jen zahraniční pojistné smlouvy. Všechny ostatní převzala GČP.

Patricie, tedy bývalá pojišťovna Generali, nyní couvá ze soudních síní, ve kterých žalovala své klienty kvůli investičnímu životnímu pojištění. Seznam Zprávy mají k dispozici několik dopisů adresovaných Obvodnímu soudu pro Prahu 2, ve kterých právní zástupce Patricie a Generali České pojišťovny Robert Němec z advokátní kanceláře PRK Partners bere žaloby v plném rozsahu zpět.

O důvodech se na trhu spekuluje. Může za tím ale být obava, že případná série soudních rozhodnutí o neplatnosti smluv o investičním životním pojištění zpochybní celou fúzi Generali a České pojišťovny.

Advokát Robert Němec uvádí jako důvod zpětvzetí žalob to, že žalobce (bývalá Generali, nyní Patricie) „není nadále legitimován k vedení řízení“. Údajně právě kvůli převodu pojistného kmene z Pojišťovny Patricie na GČP.

„V některých případech se Pojišťovna Patricie rozhodla s ohledem na procesní ekonomii nevystavovat klienta pokračování soudního sporu a s tím i nebezpečí vzniku dalších nákladů. Proto může individuálně docházet k ukončení řízení,“ reagovala mluvčí GČP Ivana Buriánková.

K pochopení celého problému je třeba vrátit se zpátky v čase do roku 2018. Tehdy finanční arbitryně dokončila potřebnou analýzu ke sporům klientů s Generali pojišťovnou. V sérii rozhodnutí konstatovala, že pojistné smlouvy jako celek sice obstojí, nicméně části těchto smluv jsou neplatné, a pojišťovna se proto podle úřadu bezdůvodně obohacovala na úkor klientů. Arbitryně zároveň pojišťovně přikázala tyto neoprávněné srážky klientům vrátit. Pojišťovna s nálezy arbitryně nesouhlasila a rozhodla se bránit u soudu.

„Pojistné smlouvy životního pojištění považujeme za platné. Ráda bych zdůraznila, že finanční arbitr ani v jednom případě smlouvu životního pojištění společnosti Generali Pojišťovna neprohlásil za neplatnou,“ říká mluvčí GČP.

Problém na „zcela jiné“ úrovni

„Obvodní soud pro Prahu 2 v průběhu loňského roku postupně zamítal všechny žaloby pojišťovny, když konstatoval neplatnost pojistných smluv jako celku. Původně ne tak velký problém Generali svým významem vystoupal na zcela jinou úroveň. Neplatné části pojistných podmínek jsou totiž stejné u všech jejích klíčových produktů investičního životního pojištění – CleverInvest, Future, Genio i DolceVita. Vyvstala tak otázka možné systémové neplatnosti významné části kmene smluv investičního životního pojištění, které Generali se svými klienty v minulosti sjednala,“ míní zdroj detailně obeznámený s problematikou, který si přál zůstat v anonymitě.

„Z několika ojedinělých nepravomocných rozhodnutí soudů nelze vyvozovat žádné zobecňující závěry. Stejně jako finanční arbitr a soudy, i my přistupujeme k jednotlivým klientům individuálně,“ namítá Buriánková.

Generali pojišťovna se mezitím dohodla s Českou pojišťovnou, že na ni převede téměř celý svůj kmen pojistných smluv. Převod před Vánoci schválila ČNB. Ještě předtím ji Asociace občanských poraden a spolek Podvedení klienti společně vyzvaly, aby souhlas neudělila kvůli významné právní nejistotě v postavení spotřebitelů, právě z důvodu zjištěných právních vad pojistných smluv.

ČNB na dotaz Seznam Zpráv uvedla, že může jednat pouze v mezích svých zákonných pravomocí, což však není posuzování (ne)platnosti pojistných smluv mezi pojišťovnami a jednotlivými klienty ani jakékoliv jiné zasahování do soukromoprávních vztahů mezi těmito subjekty.

„Tato soukromoprávní rovina je zcela v kompetenci soudů a finančního arbitra (jedná-li se o životní pojištění), kteří dokud nerozhodnou o neplatnosti konkrétního právního jednání, je nezbytné na toto právní jednání hledět jako na platné,“ konstatovala mluvčí centrální banky Petra Vodstrčilová. „Přičemž vždy se bude jednat o rozhodnutí v individuálním případě, tj. bez dopadů na jiné klienty téže pojišťovny,“ doplnila.

Hromadná žaloba

Dokud nebude v Česku fungovat institut hromadné žaloby, půjde skutečně o individuální rozhodnutí. „Případný rozsudek soudu konstatující neplatnost stávající smlouvy, případně přikazující původní pojišťovně vrátit bezdůvodné obohacení, nedopadne na celý pojistný kmen, ale vyvstane obrovská právní nejistota u aktivních smluv se stejnou právní vadou – možná neplatnost,“ podotkl advokát Viktor Rossmann. „Žádný klient by neměl jistotu, komu platit pojistné, a doporučoval bych případně skládat jej do soudní úschovy, dokud nerozhodne alespoň Nejvyšší soud první případ,“ dodal.

I tak je ale legitimní se ptát, co se stane se smlouvami, které už soudy prohlásily za neplatné. „Pokud má klient uzavřenou neplatnou pojistnou smlouvu, tato nemohla být převedena, a tudíž nadále existuje bezdůvodné obohacení na straně pojišťovny, se kterou pojistnou smlouvu uzavřel (Generali, nyní Patricie). A pokud klient nadále platí pojistné, vzniká další bezdůvodné obohacení na straně pojišťovny, na kterou byla neplatná smlouva neplatně převedena (Česká pojišťovna),“ uvedl Jan Dáňa z advokátní kanceláře DP Partners.

„Pokud by totiž smlouva byla skutečně neplatná od počátku, bude řešit bezdůvodné obohacení již původní subjekt a změna smluvní strany v tom nehraje žádnou roli. Jako důležité ale považuji zdůraznit, že bez ohledu na to, jak se kauza ve věci údajně neplatných pojistných smluv vyvine, dle mého názoru není převodem pojistného kmene nijak dotčeno či dokonce ztíženo postavení spotřebitele,“ míní právnička finančně poradenské firmy Partners Simona Machulová.

Soudy mezitím do celého příběhu zasáhly podruhé. Zhruba měsíc před převodem pojistného kmene totiž Městský soud v Praze jakožto odvolací soud pravomocně rozhodl o neplatnosti pojistné smlouvy České pojišťovny, a to ze stejného důvodu, který prvoinstanční soudy konstatovaly i u smluv Generali.

„S ohledem na tento rozsudek odvolacího soudu člověka může napadnout, že soudy konzistentně po smlouvě České pojišťovny pravomocně potvrdí jako neplatnou i smlouvu Generali pojišťovny. Což žádná ze zúčastněných pojišťoven právě nyní opravdu nemůže potřebovat,“ myslí si anonymní zdroj.

Bývalá Generali pojišťovna se couváním ze soudních síní dobrovolně vzdává přezkumu nálezů finančního arbitra. Konstatované právní vady by tak byly dále nezpochybnitelné.

Podle advokáta Viktora Rossmanna GČP nejedná v souladu s odbornou péčí, když inkasuje pojistné, ačkoli zřejmě není smluvní stranou, a navíc smlouva je postižena právní vadou s důsledkem neplatnosti.

Právník Jan Dáňa se domnívá, že k aktuálnímu chaosu přispívá i nová reklamní kampaň Generali České pojišťovny „Spojili jsme síly“, která vyvolává v klientech pocit, že došlo ke spojení obou pojišťoven. „To ale není pravda, z obchodního rejstříku jednoznačně vyplývá, že obě pojišťovny nadále fungují zcela samostatně a na bezdůvodné obohacení nemá převod pojistného kmene žádný vliv,“ řekl Dáňa.

„Tisíce klientů tak mají nadále pohledávku z titulu bezdůvodného obohacení za Pojišťovnou Patricie, nicméně lze očekávat, že s ohledem na zmíněnou reklamní kampaň tyto své pohledávky uplatní vůči GČP. V takovém případě však budou mít smůlu, neboť své pohledávky uplatní vůči nesprávnému subjektu a v případě soudního sporu pochopitelně nemohou být úspěšní,“ upozornil advokát.

Sdílejte článek

Reklama

Doporučované