Hlavní obsah

Česko je po osmi měsících bez úmrtí na covid-19. Pomohlo i očkování

Foto: SZ Michal Šula

Očkování v národním očkovacím centru

Reklama

4. 6. 2021 19:43

Ve čtvrtek poprvé od 2. září nezaznamenali statistici žádné úmrtí způsobené koronavirem. Data navíc ukazují sílu očkování – podle odborníků zachránilo tisíce životů.

Článek

Trvalo to více než 270 dní, ale konečně se ústup epidemie projevil na další důležité statistice. Podle aktuálních dat Ministerstva zdravotnictví v České republice ve čtvrtek nezemřel nikdo na nemoc covid-19. I když vezmeme v úvahu, že údaje se ještě mohou zpětně změnit, jde v každém případě o pozitivní zprávu.

Velký podíl na tom má i očkování. Jaké procento úspěchu lze vakcínám přisuzovat, je však podle demografky a členky odborné skupiny MeSES Dagmar Dzúrové těžké určit. „Netroufla bych si odhadnout podíl jednotlivých faktorů,“ říká profesorka. „Na poklesu počtu případů se jistě podílela protiepidemická opatření, narůstající počet osob imunních vlivem vakcinace a prodělaného onemocnění i letní období,“ vypočítává.

Nadúmrtí klesají

Vliv očkování to však nijak nesnižuje. Jako příklad dává odbornice věkovou skupinu starší 85 let, která byla očkována nejdříve, a efekt je na ní proto nejlépe vidět. Nadúmrtnost ve skupině byla v posledních dvanácti týdnech minulého roku o 70 % vyšší oproti průměru. Během prvních šestnácti týdnů 2021 pak klesla na 27,6 %. Tato veličina navíc od konce března klesá napříč kategoriemi.

Co je to nadúmrtí

Pojem nadúmrtí popisuje odchylku počtu zemřelých oproti dlouhodobému průměru. V době pandemie koronaviru odborníci často tuto statistiku sledovali, protože ukazuje přesnější dopady šířící se nákazy.

„Za předpokladu, že by se relativní nárůst počtu zemřelých oproti předešlému období nezměnil a zůstal na 70 %, pravděpodobně by došlo v této věkové skupině k osmi tisícům úmrtí namísto vykázané absolutní nadúmrtnosti 3156 úmrtí,“ vysvětluje profesorka. „Tímto hrubým odhadem lze usuzovat, že ve věkové skupině 85 let a více se po zavedení vakcinace, v prvních 16. týdnech roku 2021, snížil počet úmrtí téměř o pět tisíc.“

Očkované skupiny umírají méně

Že od začátku očkování umírá na koronavirus méně seniorů, ukazuje i graf procentuálního zastoupení obětí covidu-19. Zatímco od září do ledna tvořili lidé starší 80 let zhruba polovinu zemřelých, od února tento poměr klesá a až v květnu opět mírně stoupl. Tou dobou však bylo očkování otevřené pro více věkových kategorií a celková úmrtnost klesala.

Další graf pak ukazuje, že přibližně v době, kdy jednotlivé věkové skupiny začaly dostávat vakcínu, začal klesat i počet obětí. Platí to zejména pro starší ročníky.

Data ze Spojených států pak dávají další důvod k optimismu. Ze skupiny 88 milionů plně očkovaných lidí zemřelo 88, jedenáct z těchto úmrtí však nesouviselo s nemocí covid-19. Ve svém komentáři pro Bloomberg to popisuje matematička Cathy O'Neilová. Ve skupině tak smrtnost koronaviru nedosahovala ani 0,0001 %.

Brát toto číslo jako absolutní hodnotu smrtnosti po očkování však nejde. Ve hře je více faktorů, jako je například chování lidí. Ti, kteří vakcínu chtěli, pravděpodobně dlouhodobě dodržují i další opatření a jsou obezřetnější. Naopak někdo po očkování může nabýt dojmu, že je chráněný, a chovat se nezodpovědně.

„Počty úmrtí se v posledních dnech dostaly na jednociferná čísla a musíme udělat vše pro to, aby to tak již zůstalo a na podzim nepřišla další vlna,“ apeluje Dzúrová.

Prevence proti nákaze i těžkému průběhu

Úmrtí přitom nejsou jediná věc, na kterou má očkování vliv. „Všechny vakcíny jsou velmi účinné v prevenci těžkého průběhu nemoci covid-19,“ připomíná další plus Dzúrová. „To bylo zjištěno v klinických studiích a potvrzeno používáním vakcín v reálném životě.“

Čtyři ze šesti vakcín sledovaných ve studii z 20. května vykazovaly proti těžkému průběhu 100% úspěšnost.

V současné době statistici evidují necelých 5,7 milionu vykázaných dávek, přes 1,65 milionu Čechů má již očkování ukončené.

Plně naočkovaná je tak necelá pětina republiky, za současného tempa by byl cíl 70 % naočkovaných dospělých splněn v polovině srpna.

Reklama

Doporučované