Hlavní obsah

Český překlad dotačního auditu přehledně: Toto píší auditoři o dotacích pro Agrofert

Přinášíme přehledného průvodce českým překladem auditu Evropské komise.

Reklama

14. 6. 2019 8:00

Co stojí ve zprávě o střetu zájmů? A kde chybily české úřady? Projděte si v exkluzivním překladu Seznam Zpráv.

Článek

Předběžná zpráva auditorů Evropské komise, která se zaměřuje na dotace vyplacené Agrofertu, se dá směle označit za výbušný dokument. Kontroloři, jak známo, dospěli k verdiktu, že Andrej Babiš je minimálně od chvíle, kdy svou firmu zaparkoval ve svěřenských fondech, ve střetu zájmů a Česko by mělo vracet stamiliony korun z dotací do unijního rozpočtu.

Seznam nechal anglickou verzi přeložit do češtiny a nyní vám přináší i jednoduchý návod, kde hledat v 70stránkovém dokumentu klíčové pasáže.

Je to on, nelze pochybovat

I když se audit bude ještě jistě upravovat do finální podoby, netýká se to zřejmě úvodní pasáže. Na prvních šesti stranách se totiž nachází jen obsah a seznam použitých zkratek. Jediné, co stojí za povšimnutí, je titulní stránka, která nese dostatek náležitostí, aby nebylo možné pochybovat, že jde o dokument ze sídla Evropské komise.

+2

Základní parametry

Stejně tak základní parametry, které si bruselští kontroloři pro svou práci stanovili, zůstanou bez zásahů. Na stranách 6 až 10 si vymezují pole působnosti. Tedy píší, co jedou zkoumat, o které projekty a operační programy běží, jaký vzorek vyplacených dotací si vymezili a jakou metodu zvolili.

+1

Klíčové pasáže: Jak se dospělo ke střetu zájmů

Klíčové pasáže přicházejí od strany 12. Ta ostatně také nese nadpis Zjištění a opatření, která mají být přijata. Nejprve tedy ještě auditoři popíší právní rámec, který se ke střetu zájmů vztahuje, a pak na straně 15 začínají popisovat zjištěná fakta. Nejprve popisují politické funkce, které Andrej Babiš postupně zastával či zastává. Pak přidávají časovou osu, jaká rozhodnutí dělal v Agrofertu, až na stranách 17 a 18 přesně popisují, jak fungují svěřenské fondy, v nichž je firma nyní zaparkovaná.

+3

Jak se nahrávalo Agrofertu

Na základě toho docházejí k jasnému závěru, že Andrej Babiš ve střetu zájmů je. A na stranách 20 a 21 pak přidávají příklady toho, kdy státní orgány nahrály Agrofertu, třeba tím, že se přesouvaly peníze mezi jednotlivými dotačními programy. Proto také v závěrech na stranách 21 až 23 dospívají auditoři mimo jiné k následujícímu:

„Nestranný a objektivní výkon funkcí pana Babiše (jako premiéra, předsedy Rady pro ESI fondy, ministra financí a místopředsedy vlády pro ekonomiku) byl ohrožen, a to z toho důvodu, že se pan Babiš účastnil rozhodování, která měla dopad i na skupinu AGROFERT.“

A v důsledku toho navrhují auditoři, aby Agrofert vrátil všechny vyplacené dotace ze tří zkoumaných programů v plné výši. Respektive, aby Česko tyto platby vrátilo Unii a pak je na Agrofertu vymáhalo. Celkem jde o 282 milionů korun. A lhůta k vyřízení je jediný měsíc.

Na dalších stranách, tedy od čísla stránky 24, se pak auditoři věnují konkrétním pochybením českých úřadů při posuzování jednotlivých žádostí Agrofertu o evropské subvence.

+1

Chyby na Ministerstvu životního prostředí

Strany 25 až 33 jsou vyhrazené podporám vyplaceným Ministerstvem životního prostředí. Neuvedení etického kodexu do praxe, absence stanovení minimálního limitu bodů pro hodnoticí kritéria, zakázka zadaná propojené společnosti. To jsou jen některé příklady chyb.

+5

Chyby v programu inovace

Od strany 34 pak následuje zkoumání projektů financovaných z operačních programů pro inovace pod patronátem Ministerstva průmyslu. Nedostatečná hodnoticí kritéria, střet zájmů mezi zadavatelem a odběratelem, nedostatečné posouzení hospodárnosti, neprokázání inovací. Na těchto stránkách se dočítáme o případech jako je proslavená Pekárna Zelená louka s linkou na toastový chleba (konkrétně strana 44 až 49). Posuzování operačního program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost pak končí až na straně 58.

+21

Zjištění v sociálním fondu

Poslední tři strany zjištění pak probírají Evropský sociální fond, tedy dotace pod správou Ministerstva práce a sociálních věcí, na jejichž získání firma z Agrofertu údajně spolupracovala s malým zámečnictvím. Ani tato subvence se auditorům nezdá.

Shrnutí a závěry

Od strany 62 pak shrnují kontroloři svá zjištění a popisují závěry, ke kterým dospěli. Vysvětlují tam například, že při posuzování jednotlivých projektů našli vysoké procento chyb. Konkrétně 18,48 procenta, a proto také žádají v této procentuální výši vratku do rozpočtu Evropské unie. To by činilo přes 300 milionů korun.

Následně doplňují požadavek na vrácení 100 procent dotací, které byly vyplaceny v rozporu s pravidly o střetu zájmů v již zmíněné výši 282 milionů. A následně vysvětlují, proč dospěli k sumě 451 milionů korun jako celkové žádané sumě korekcí.

+5

Kompletní překlad auditu jsme vydali zde:

Je třeba ovšem připomenout, že nejde o finální verdikt Evropské komise. České úřady budou jeho znění rozporovat a formulace a také výše požadovaných korekcí mohou doznat změn.

Jak dlouho tato finální fáze může trvat, se dočtete v odpovědích na 10 základních otázek kolem práce auditorů, vzniku auditu a jeho vypořádání.

Sdílejte článek

Reklama

Doporučované