Hlavní obsah

ČNB rozdala finančníkům pokuty. Ti jsou rádi, že teď vědí, co stát chce

Foto: Shutterstock.com

Budova České národní banky na pražských Příkopech.

Reklama

30. 11. 2020 7:12

Centrální banka opět úřadovala u velkých finančních firem. V její kontrolní síti tentokrát uvázly společnosti ze skupin Axa a NN. Odnesly si pokuty dohromady za půl milionu korun. Pochybení uznaly a za kontrolu jsou vlastně rády.

Článek

Česká národní banka rozdávala pokuty. Firma Axa Management Services, dceřiná společnost Axa životní pojišťovny, kterou nedávno koupila rakouská pojišťovací skupina Uniqa, odešla ze setkání s ČNB s třísettisícovým „flastrem“. Společnost NN Finance z nizozemské skupiny NN (dřív ING) pak dostala pokutu 200 000 Kč.

První jmenované centrální banka vytkla nedostatky při sjednávání neživotního i životního pojištění včetně investičního životního pojištění, které má na trhu z minulosti špatnou pověst. Dál Axa chybovala v kontrole činnosti svých pracovníků a sjednávání doplňkového penzijního spoření.

Za nejzávažnější přitom ČNB považuje to, že finanční poradci Axy nedostatečně nebo vůbec nezaznamenávali požadavky, cíle a potřeby klienta a důvody svého doporučení sjednat si konkrétní pojištění.

„Zaznamenávání uvedených informací představuje klíčovou roli v celém procesu analýzy, na základě které je zákazníkovi doporučeno pojištění, přičemž v případě rezervotvorného pojištění zákazník investuje mnohdy velké finanční obnosy s důvěrou v kvalitu poskytnutých služeb (…) Dalším důvodem, pro který je uvedený přestupek hodnocen správním orgánem jako nejzávažnější, je velký podíl zjištěných nedostatků na kontrolním vzorku smluv (…) což svědčí spíše o systémové povaze tohoto porušení zákona než o ojedinělých pochybeních jednotlivců,“ uvádí regulátor ve svém rozhodnutí.

Kontrolovaná firma chyby uznala a pokutu zaplatila. „K identifikovaným nedostatkům a pochybením zjištěných ze strany ČNB se naše společnost postavila konstruktivně a zavedla nebo se zavázala zavést nápravná opatření,“ uvedl mluvčí Axy Oskar Sekereš.

NN měla pochybit zejména tím, že klientovi doporučila investovat do svých podílových fondů, aniž měla licenci investičního poradce. Mezi méně závažnými přešlapy jí ČNB vytkla také nedostatečně nastavený systém zkoumání zdrojů příjmů a majetku v rámci boje proti praní špinavých peněz, dále systém kontroly práce svých lidí a chyby při uzavírání smluv investičního životního pojištění.

„Všechny výtky v rozhodnutí ČNB se týkají jen formálních nedostatků finančního zprostředkovatele NN Finance a regulátor navíc ani ve svém vyjádření nenaznačil, že by snad mohl být poškozen některý náš klient,“ reagoval na dotazy SZ Byznys mluvčí NN Martin Tesař.

„S nálezy souhlasíme a vlastně je i vítáme, je to pro nás hodně cenná zpětná vazba, nesouhlasíme jen s pokutou,“ doplnil. Inspekce ČNB je podle něj mnohdy jediným způsobem, jak získat informace o tom, jak si regulátor konkrétně představuje správnou praxi. Dvě stě tisíc nicméně NN Finance zaplatila.

K nejzávažnějšími přestupku - tedy investičnímu poradenství bez potřebné licence - Tesař uvedl, že se firma nepokoušela klientovi v investicích radit, jen měla v dotazníku pozapomenutou a nešťastně formulovanou větu z dob, kdy ještě nebyly požadavky na investiční poradenství tak vysoké.

„NN Finance nevykonávala ani nevykonává investiční poradenství, ale je jen investiční zprostředkovatel, tedy zprostředkovává našim klientům obchodní vztah s NN IP nebo Amundi, se kterými spolupracujeme,“ vysvětlil zástupce NN.

Firma se také zavázala provést nápravu. „Hodně nám v tom pomáhá i digitalizace,“ uvedl Martin Tesař. Online nástroje a formuláře totiž díky automatické kontrole člověka „nepustí“ dál, dokud nesplní všechny kritické body požadovaných regulací. „Vedle toho jsme ale také posílili i další kontrolní mechanismy,“ doplnil Tesař.

V obou případech je pokuta na dolní hranici možného rozpětí. Za přestupky, které centrální banka vytýká Axe, se přitom dá uložit sankce až do 135 125 000 Kč. Přestupky, kterých se dopustila firma NN Finance, může regulátor potrestat až 150milionovou pokutou.

Centrální banka v případě Axy upozornila, že vzhledem k více než dvacetileté historii jejího působení na tuzemském trhu by měla být její činnost profesionální, a její přestupky proto nelze jen tak přejít.

Levnější než audit

Zdroj SZ Byznys dobře obeznámený s fungováním tuzemského finančního trhu naznačuje, že kontrola ČNB může firmu v praxi vyjít levněji než audit. Finanční instituce sice zaplatí pokutu, ale bude mít jistotu, že má vše nastaveno dle představ toho, kdo v praxi vykládá zákon.

„Stát klade na finanční instituce neustále narůstající legislativní nároky, aniž by jim zároveň poskytl jasný návod k jejich splnění. Může paradoxně nastat situace, kdy je pro finanční dům inspekce regulátora a pokuta ve výši několik málo desítek či stovek tisíc ve výsledku efektivnější než implementace nové regulace ve spolupráci s renomovanými finančními konzultanty,“ uvedl zdroj.

Sdílejte článek

Reklama

Doporučované