Hlavní obsah

Co je karanténa?

Článek

Karanténa je držení osob nebo zvířat na izolovaném místě za účelem pozorování, zda se u nich projeví příznaky nějaké nemoci.

Jsem v nařízené či dobrovolné karanténě

Jak mám postupovat?

Zůstaňte doma, vyhýbejte se kontaktu s lidmi ve veřejných prostorách i vaší domácnosti. Opouštět domácí karanténu můžete pouze za účelem návštěvy lékaře, se kterým je ale nutné toto předem telefonicky domluvit. Dodržujte základní hygienická pravidla, myjte si často ruce, ústa a nos při kýchání a kašli si kryjte loktem, nebo kapesníkem na jedno použití, který následně ihned vyhoďte. S ostatními členy rodiny nesdílejte žádné domácí vybavení, potřeby a společné prostory. Nezvěte si domů návštěvy.

Jak mám dodržovat karanténu - co nákupy, co rodina, co třeba opravář topení u mne doma?

Domácí karanténu byste měli opouštět pouze v případě lékařského ošetření. I to je potřeba předem telefonicky konzultovat s ošetřujícím lékařem, zda je opravdu nutné. Nechoďte na veřejná místa, nepoužívejte hromadnou dopravu ani taxi jen pokud je to nezbytné. Omezte kontakt s jinými lidmi, i ve vlastní domácnosti. Nesdílejte s nimi prostory ani domácí potřeby. Pro zajištění nákupu využijte pomoc jiné osoby, případně donáškové služby. V instrukcích pro donáškovou službu musí být uvedeno, že nákup má být ponechán venku, neměli byste přijít do kontaktu s doručovatelem. Pokud vás někdo potřebuje nezbytně navštívit, konzultujte to se svým ošetřujícím lékařem a návštěvu vždy informujte o svém zdravotním stavu.

Jsem sám, nikdo mi nemůže nakoupit, co mám dělat, když musím být v karanténě?

Pro zajištění nákupu využijte pomoc donáškové služby. V instrukcích pro donáškovou službu musí být uvedeno, že nákup má být ponechán venku, neměli byste přijít do kontaktu s doručovatelem.

Co když pro nemocného nemůžeme vyčlenit jeden pokoj?

Pokud to není možné, lůžka by měla být umístěna nejméně jeden metr od sebe a pokoj by měl být dostatečně odvětráván. Vycházet do dalších společných prostor doporučujeme ideálně v roušce a jen v nezbytných případech. Po použití společných toalet je nutné je řádně dezinfikovat. Osoba v domácí izolaci musí používat vlastní ručníky, které nepoužívají další členové domácnosti, a to jak pro osušení po koupání nebo sprchování, tak pro účely hygieny rukou. Také je potřeba mýt nádobí horkou vodou s čisticím prostředkem a na usušení použít vlastní utěrku.

Jak moc velká má být izolace od ostatních členů domácnosti?

Doporučená je v případě karantény důsledná izolace od ostatních lidí, včetně rodiny. Nejlépe využít jednolůžkový pokoj se samostatným WC a koupelnou a důsledně dodržovat zavírání dveří v domácnosti.

Co nesmím v karanténě dělat?

Navštěvovat práci, školy, veřejná místa.

Jak mám prát prádlo s podezřením na kontaminaci?

Pokud potřebujete vyprat doma prádlo, vyperte ho pomocí pracího prostředku při nejvyšší možné teplotě vhodné pro danou tkaninu. Vhodné jsou teploty nad 60 °C. Pokud je to možné, sušte a žehlete prádlo na nejvyšší možnou teplotu vhodnou pro danou tkaninu.

Jak nakládat s oblečením a ložním prádlem, když jsem v karanténě?

Textilie a náčiní, kterého se v domácnosti dotýká osoba v izolaci, by se už neměli dotýkat další lidé. Ať už jde o ručníky, nebo skleničky. Po použití těchto předmětů je důkladně omyjte mýdlem a vodou; k mytí nádobí a příborů lze použít myčku nádobí.

Mohu pracovat v karanténě?

Jde o překážku v práci na straně zaměstnance. Zaměstnanec o tom musí neprodleně informovat zaměstnavatele. Prvních 14 dní karantény zaměstnavatel zaměstnanci vyplácí náhradu mzdy ve výši 60 % průměrného redukovaného výdělku. Od 15. dne karantény vyplácí zaměstnanci příslušná OSSZ nemocenské. Nemocenské od 15. dne dočasné pracovní neschopnosti odpovídá 60 % denního vyměřovacího základu, od 31. dne jde o 66 % a od 61. dne se jedná o 72 %. Pokud byl před karanténou zaměstnanec na dovolené, karanténou se dovolená nepřerušuje. Pokud karanténa po návratu zaměstnance z dovolené trvá, začíná překážka v práci na straně zaměstnance. Pokud dojde ke karanténě během pracovní cesty (PC), není to důvod k ukončení PC.

Moji zaměstnanci či celá firma je v karanténě nebo dobrovolné izolaci, jaké to má pracovně právní dopady?

MPSV vydalo aktualizovaný dokument Koronavirus a pracovněprávní souvislosti, který informuje o postupu v případech, kdy zaměstnanec nemá nařízenou karanténu, ale je obava, že je infikován; nachází se v nařízené karanténě v cizině nebo v nařízené karanténě na pracovní cestě.

Je karanténa kvůli koronaviru posuzována jako pracovní úraz nebo pracovní neschopnost?

Pracovní úraz má specifické posouzení, bližší informace podá MPSV. Karanténa je preventivní epidemiologické opatření pro zdravé osoby.

Mohou občané vyjíždět na chaty po dobu omezení pohybu?

Pokud občané nemají nařízenou domácí karanténu na konkrétní místo, mohou vycestovat na chaty, za podmínek, že se nejedná o objekty v uzavřené lokalitě a tyto osoby zde plánují setrvat a nesetkávat se s ostatními lidmi.

Pokud jsem doma v karanténě a mám mírný průběh onemocnění, jak se mohu léčit? Co mohu použít na snížení horečky?

Léky na horečku lze použít na snížení teploty při onemocnění Covid-19. Můžete použít běžně dostupné léky, ale reakce každého je individuální, proto byste postup měli konzultovat se svým lékařem. Následně můžete zvýšit příjem vitamínu C, dalších vitamínů a minerálů.

Jsem v karanténě, mohu si dojet pro dítě z Brna do Prahy (střídavá péče)? Neporuším karanténu?

Ano, karanténu porušíte, vycházení z bytu je povoleno pouze na co nejkratší dobu ve výjimečných případech za použití ochranných pomůcek. Člověk v karanténě smí sám chodit do přírody, venčit psa apod., pokud tomu nebrání nějaké speciální ustanovení nebo omezení.

Mám dítě ve střídavé péči a jsem v nařízené karanténě, mohu se o něj starat?

Ne, když to není skutečně nezbytné.

Jste-li v karanténě, máte omezit sociální kontakty. Což znamená, že styk s rodinou ve skutečně nezbytných případech a za použití náležitých ochranných pomůcek je možný, je třeba však všechny náležitě poučit o riziku a potřebných hygienických opatřeních. Zároveň je třeba udržovat bezpečnou vzdálenost a zamezit fyzickým dotekům.

Jsem Čech a mám nařízenou karanténu. Kde ji mám absolvovat? V místě trvalého bydliště nebo přechodného, kde reálně bydlím?

Praktický lékař vám vystaví neschopenku, kde se uvede místo, kde se budete během karantény zdržovat. Vybírejte s ohledem na minimalizaci rizika nakažení dalších osob. Neschopenka bude sloužit pro kontrolu dodržování karantény.

Co má dělat člověk v karanténě, který byl v kontaktu s infekcí a přitom je subjektivně zdravý?

Člověk v karanténě se nesmí stýkat s jinými lidmi, zejména ne s těmi, kterým by hrozil těžší průběh infekce (senioři, osoby s poruchou imunity). Musí-li vyjít z domova, např. na nezbytný nákup, měl by mít ústenku. Člověk v karanténě smí sám chodit do přírody, venčit psa apod., pokud tomu nebrání nějaké speciální ustanovení nebo omezení.

Testovat se v karanténě, když jsem subjektivně zdravý?

Nemá cenu v této fázi usilovat o vyšetření na přítomnost koronaviru. Případný pozitivní výsledek pouze potvrdí, že člověk má v sobě infekci; dokud je však subjektivně zdráv, je jeho režim stejný jako v karanténě, nic se nemění. Jestliže bude výsledek testu negativní, znamená to, že v danou chvíli člověk virus nevylučuje; nicméně inkubační doba běží.

Kdo určuje místo nařízené karantény pokud není praktický lékař k dispozici?

Epidemiolog nebo infekcionista.

Karanténa má náležitosti jako pracovní neschopnost, tedy se tam uvádí, kde se bude nemocný či rizikový člověk vyskytovat. Čili kdo vypisuje tento formulář, napíše tam i místo pobytu.

Jak poznám, že musím být v karanténě?

Karanténa se vztahuje na občany, kteří přicestovali ze zemí s rizikem nákazy a také na všechny osoby, které byly v kontaktu s nakaženým člověkem.

Kdo mi může nařídit karanténu?

9. března Ministerstvo zdravotnictví vydalo nové mimořádného opatření k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí rozšíření onemocnění způsobené novým koronavirem v České republice. Hygienické stanice budou hlásit praktickým lékařům všechny osoby, které byly v kontaktu s nakaženými pacientem, a lékaři na dálku rozhodnou o karanténě v délce 14 dnů.

Vrátil jsem se ze zahraničí. Co mám dělat?

Občané ČR i cizinci s povolením vstupu na naše území mají od půlnoci 27. dubna 2020 dvě možnosti příjezdu do ČR: nástup 14denní karantény nebo předložení potvrzení o absolvování testu vydané lékařem či orgánem ochrany veřejného zdraví potvrzující, že u nich byl proveden test na přítomnost COVID-19 s negativním výsledkem. Test nesmí být starší než čtyři dny a zajišťuje si ho osoba sama na vlastní náklady.

Byl jsem v úzkém kontaktu s nakaženou osobou. Co mám dělat?

Nejdříve je třeba vyhodnotit, zda šlo o rizikový kontakt. K tomu je důležité zjistit, zda jste byli v kontaktu s osobou žijící ve stejné domácnosti jako pacient s Covid-19, zda proběhl fyzický kontakt (například potřesení rukou) s pacientem s Covid-19 či nechráněný přímý kontakt s infekčními sekrety pacienta s Covid-19.

Dále pak mohlo jít o osobní kontakt, pobyt v uzavřeném prostředí (místnost, vozidlo, čekárna) s osobou s Covid-19 na vzdálenost menší než 2 metry a po více než 15 minut, nebo také se zdravotnickým nebo sociálním pracovníkem poskytující péči o pacienta s Covid-19 apod.

Pokud ano, kontaktujte telefonicky svého praktického lékaře a dodržujte karanténu.

Jak mi bude vystavena neschopenka, když jsem v karanténě?

Využijte e-neschopenku, kterou vám na základě telefonátu vystaví váš praktický lékař.

Pendleři a profesionální řidiči - karanténa po návratu do ČR

Pro karanténu pendlerů, profesionálních řidičů a ostatní profese v mezinárodní dopravě platí specifická pravidla karantény, viz sekce „Mezinárodní doprava“

Styk s osobami v karanténě

Styk s jinými osobami by měl být omezen na nezbytné minimum.

Osoba, s kterou se stýkám, je v karanténě, jak mám postupovat?

Omezit kontakt na nezbytné minimum, dodržovat hygienické zásady a vzdálenost min. 1 m, nesdílet žádné předměty.

Mohu navštívit lékaře, když jsem v karanténě?

Protože je ve zdravotnických zařízeních potřeba minimalizovat kontakt s ostatními lidmi, všechny návštěvy lékaře by měly být předem projednány telefonicky. V případě, že se zhorší váš zdravotní stav (objeví se zejména horečka, kašel, dušnost), kontaktujte telefonicky svého lékaře, který bude dále organizovat poskytování zdravotní péče ve spolupráci krajskou hygienickou stanicí, případně volejte linku 112.

Žiji v domácnosti s více lidmi, jak se v tomto případě řeší karanténa?

Měli byste zůstat v dobře větratelné místnosti s oknem, které se dá otevírat a pokud to lze, měli byste být separováni od ostatních osob v domácnosti. Zavírejte dveře.

Pokud je to možné, používejte oddělenou koupelnu. Pokud sdílíte koupelnu s ostatními osobami, je nezbytný pravidelný úklid. Pokud nemáte k dispozici samostatnou koupelnu, měla by osoba v domácí izolaci používat zařízení jako poslední, a poté by tato osoba měla koupelnu řádně uklidit. Osoba v domácí izolaci musí používat vlastní ručníky, které nepoužívají další členové domácnosti, a to jak pro osušení po koupání nebo sprchování, tak pro účely hygieny rukou.

Pokud bydlíte na koleji či jiném místě, kde sdílíte společnou kuchyni, koupelnu a společenské prostory, měli byste zůstat jen ve svém pokoji se zavřenými dveřmi, vycházet jen v nezbytných případech a nosit ústní roušku.

Mohu přijímat návštěvy u sebe doma, pokud jsem v karanténě?

Po dobu karantény určitě ne, starší a chronicky nemocné osoby vůbec. Ve skutečně nezbytném případě je potřeba konzultovat tuto skutečnost s ošetřujícím lékařem, použít roušku a udržovat bezpečnou vzdálenost.

Vztahuje se na všechny členy domácnosti karanténa po příjezdu člena rodiny z rizikové oblasti?

Ne. Za podmínky že osoba která přijela do společné domácnosti bude nutně izolovaná od zbytku rodiny.

V případě, že v rizikových oblastech byla pouze část rodiny a ostatní členové nikoli, platí, že karanténa bude na základě mimořádného opatření stanovena pouze těm členům rodiny, kteří byli v rizikových oblastech.

Podstatou karantény, která musí být dodržena, je oddělení zdravé fyzické osoby, která byla během inkubační doby ve styku s infekčním onemocněním nebo pobývala v ohnisku nákazy, od ostatních fyzických osob s cílem zabránit přenosu infekčního onemocnění v období, kdy by se toto onemocnění mohlo šířit.

Sousedka, se kterou volající sdílí část domácnosti, se vrací letecky z rizikové země. Je možné zařídit sousedce náhradní ubytování na letišti?

Ne. Za podmínky že osoba která přijela do společné domácnosti bude nutně izolovaná od zbytku rodiny. Nutnost karantény a zvýšená hygienická opatření platí i pro další osoby, které sdílí společnou část domácnosti, např. sousedé.

Jak postupovat v případě, kdy zaměstnanec má rodinného příslušníka v karanténě?

Pro osobu sdílející domácnost s povinnou, nebo nakaženou osobou není karanténa automaticky povinná. Je pak na domluvě s lékařem a zaměstnavatelem. Pokud možno si vyčleňte samostatný pokoj a od ostatních členů rodiny se izolujte. A opět pro vás i ostatní členy domácnosti platí zvýšená hygienická pravidla pro všechny členy domácnosti a používání ochranných pomůcek. Zároveň je třeba udržovat bezpečnou vzdálenost a zamezit fyzickému kontaktu. Doporučená je v případě karantény důsledná izolace od ostatních lidí, včetně rodiny. Nejlépe využít jednolůžkový pokoj se samostatným WC a koupelnou a důsledně dodržovat zavírání dveří v domácnosti.

Jak se kontroluje dodržování karantény?

Na dodržování kontrol spolupracuje s hygienickými stanicemi Policie ČR, jelikož je nemoc COVID-19 zařazena do katalogu lidských nakažlivých nemocí, jejichž zavlečení nebo zvýšení nebezpečí zavlečení nebo rozšíření, ať již ve formě úmyslného nebo nedbalostního jednání, je trestné.

Klíčová je osobní zodpovědnost a dodržovat nařízení vlády a Ministerstva zdravotnictví, to znamená neopouštět karanténu v domácích podmínkách. Je důležité také zdůraznit, že karanténou chráníme nejen sebe, ale také své okolí a celou společnost. Nedodržení karantény může být postihováno také zpětně, a to až pokutou do výše 3 miliónů Kč.

Vrátil jsem se ze zahraničí a nemám zde lékaře. Co mám dělat?

Neprodleně kontaktovat (telefonem/jakýmkoliv vzdáleným způsobem) jakéhokoliv praktického lékaře. Dodržovat karanténu.

Kdo určuje pravidla karantény pro české občany, pracující a žijící v SRN, se zdravotním a sociálním pojištěním odváděným tamtéž, které jsou po vstupu do ČR povinny absolvovat karanténu?

Platí pro ně nařízení české vlády o povinné karanténě. SRN patří mezi rizikové země.

Komu mám informaci o karanténě nahlásit?

Obraťte se na praktického lékaře, nejlépe prostřednictvím SMS či telefonu.

V případě negativního výsledku testů na koronavir je karanténa ukončená a může jít osoba do práce nebo to musí někde nahlásit?

Ne, nemůže. Karanténu ukončuje osoba, která ji nařídila (praktický lékař, epidemiolog nebo infekcionista.

V případě negativního výsledku testů na koronavir je karanténa ukončená a může jít osoba do práce nebo to musí někde nahlásit?

Doporučuje se všem osobám v den ukončení karantény provedení Rapid testu/RT/ u svého praktického lékaře.

Vzhledem k tomu, že zatím nedošlo distribuci těchto testů ke všem praktickým lékařům, tak ukončení karantény je možné po uplynutí 14 dnů a bez přítomností klinických příznaků onemocnění COVID19 (teploty vyšší 37°C, kašel, dušnost, zažívací potíže, rýma, ztráta chuti a čichu). Pod karanténu spadají přímé kontakty pozitivního pacienta.

Jak probíhá ukončení karantény u osoby, která se vrátila ze zahraničí? Stačí potvrzení praktického lékaře?

Od 22.4. 2020 platí jednotná kritéria pro ukončení karantény jak pro osoby, které byly v kontaktu s pozitivně testovaným na onemocnění covid-19 tak pro osoby, se vrátily ze zemí se zvýšeným rizikem výskytu této nákazy. Splněna musí být všechna následující kritéria:

a) již uplynulo 14 dní od prvního dne nařízené karantény,

b) po 14 dnech od nařízení karantény u osoby v karanténě nejsou přítomny žádné příznaky onemocnění covid-19,

c) po 14 dnech od nařízení karantény byl proveden Rapid test nebo PCR test.

d) Rapid test nebo PCR test je negativní na přítomnost protilátek třídy IgM a IgG. V případě pozitivního výsledku na přítomnost protilátek třídy IgM a/nebo IgG rozhodne o ukončení karantény výsledek PCR test.

Co máme dělat, pokud v zemědělském provozu pracuje zaměstnanec, který je nemocný, případně v karanténě?

1 - Pokud v zemědělském provozu pracuje zaměstnanec, který je: nemocný, ale netestovaný a nemá v anamnéze kontakt s potvrzeným případem ani pobyt v rizikové zemi podle nařízení vlády, potom je doma na normální neschopence a hygiena jej netestuje. Kromě praktického lékaře nemusí nikoho kontaktovat.

2 - Pokud je podezření na onemocnění způsobené koronavirem, je v karanténě, případně má pozitivní test - podnik nemusí provádět žádná povinná opatření. Krajská hygienická stanice se bude zajímat, s kým byla pozitivní osoba v kontaktu. O nařízení karantény, jejím trvání a ukončení rozhoduje orgán ochrany veřejného zdraví (hygiena, Ministerstvo zdravotnictví) a v tomto smyslu je povinen podat zaměstnavateli na jeho žádost informaci o tom, že zaměstnanci byla karanténa nařízena.

Potvrzení „Oznámení o nařízení karantény“ vystaví ošetřující lékař nebo hygienik (https://www.cls.cz/dokumenty/dopis_neschopenky.pdf). Bylo-li toto nařízení vydáno, je právně závazné a pokyny orgánů ochrany veřejného zdraví je třeba dodržet. Pokud by se ve firmě pohybovala pozitivní osoba, doporučujeme dodržet pokyny (uvedeny níže). Při podezření na nákazu může nemocný zůstat doma, pokud se tak se zaměstnavatelem domluví.

Aktuální informace k potravinářským podnikům najdete zde: http://www.szu.cz/tema/bezpecnost-potravin/mikrobiologicke-kontaminanty stran veterinárních opatření prosím kontaktujte Státní veterinární správu.

Pokyny

Obecně, v místech, kde se pohyboval nakažený novým koronavirem, je potřeba vydezinfikovat rizikové povrchy a plochy, řádně vyvětrat prostory ve kterých se pohyboval. Záleželo by také na tom, jak dlouho by v místě pobýval a jakou činnost by provozoval. Virus přetrvává déle (dny) ve vlhkém prostředí a v biologickém materiálu. Zvláštní pozornost věnujte dezinfekci všech součástí vybavení, s nimiž přicházejí zaměstnanci do kontaktu - kliky, madla, úchopové části odpadních košů, ovládací prvky dveří či toalet. Kde je to možné, doporučujeme home office.

Pokud zaměstnanec bude testován pozitivní na nový koronavirus, kontaktujte místně příslušnou Krajskou hygienickou stanici, která vydá nařízení a opatření. Pokud se tato osoba nachází na pracovišti, bude mít nasazenu roušku, a pokud je to možné bude prostorově oddělena od ostatních, dále se postupuje podle zdravotního stavu: osoba jde domů pokud možno vlastní dopravou. Pokud by tato osoba potřebovala akutní ošetření, voláte 112 nebo 155 a upozorníte je na všechny podstatné skutečnosti. Osoba, která by se o nemocného musela starat v rámci první pomoc, by ideálně měla mít nasazenu roušku nebo respirátor a pokud je to možné také ochranné brýle a jednorázový ochranný plášť přes vlastní oděv. S tímto ochranným materiálem by se dále pak postupovalo jako s infekčním - vhodit do igelitového pytle, zavázat, vyhodit.

Orgány ochrany veřejného zdraví by po vás v takovémto případě požadovaly seznam všech kontaktů, které s danou osobou přišly do styku.

Osobní ochranná opatření jsou v současné chvíli zásadní pro všechny občany ČR; pravidelné a důkladné mytí rukou mýdlem a teplou vodou (alespoň 20 sek.), smrkat, kýchat a kašlat do (papírového) kapesníku nebo kašlat a kýchat do ohbí rukávu, kapesník následně vyhodit a ruce řádně umýt, vydezinfikovat, vyhýbat se nemocným jednotlivcům, často provádět dezinfekci rukou a předmětů, jichž se běžně dotýkáme, pokud toto lze, dezinfekčními prostředky na bázi alkoholu (alespoň 70 %).

Státní zdravotní ústav doporučuje všem občanům, aby měli pro případ potřeby dezinfekční alkoholový přípravek vždy po ruce; stejně tak je vhodné například v dopravních prostředcích a při jiném kontaktu s plochami hojně používanými (madla, kliky, klávesnice aj.) používat jednorázové rukavice. Omezte cestování a vyhýbejte se místům, kde se shromažďuje větší množství lidí.

Je vhodné zaměstnance poučit, že osoby s příznaky respirační infekce by měly raději zůstat doma a kontaktovat telefonicky svého praktického lékaře. Při závažném nebo rychle se zhoršujícím zdravotním stavu kontaktujte 155.

(Odpověď vypracoval Státní zdravotní ústav)