Hlavní obsah

Co nás čeká? Plány s daněmi či bydlením, na nichž se vítězové shodnou

Foto: David Neff, Seznam Zprávy

Podle témat z volební kalkulačky je shoda Spolu a Pirátů a STAN nejvyšší ze všech sněmovních subjektů.

Reklama

10. 10. 2021 21:00

Podle analýzy odpovědí, které strany a koalice zaslaly do Volební kalkulačky, se Spolu s Piráty a Starosty většinově shoduje. Přinášíme témata, která by Sněmovnou měla hladce projít.

Článek

Koalice Spolu a koalice Pirátů a STAN se dohodly, že chtějí utvořit společnou vládu. „Co se týče dalšího postupu, budeme se nejdřív bavit o programových věcech, abychom se podívali na to, na čem jsme připraveni se shodnout,“ řekl volební lídr koalice Spolu Petr Fiala.

Seznam Zprávy se podívaly detailně do útrob Volební kalkulačky, kam poslaly kandidující subjekty odpovědi celkem na 116 otázek napříč klíčovými tématy – od bydlení přes zdravotnictví až po soukromé i veřejné finance.

Podle propočtů shod v těchto otázkách vychází nejvyšší programová shoda právě koalicím Spolu a Pirátům a STAN (66 %), nejméně se shodují Spolu a ANO (46 %).

Co tedy voliče v příštích čtyřech letech čeká? Najde se síla na zrušení povinného přidávání biopaliv do nafty? Začnou pojišťovny uzavírat více smluv s psychology? Budou poslanci řešit sociální bydlení? Podpoří stát dostavbu Dukovan?

Snazší výstavba bydlení, sociální byty se povinně stavět nebudou

Nejen koalice Spolu s Piráty a Starosty, ale všechny zvolené strany se shodují v tom, že by se měly rozvolnit zákonné podmínky pro výstavbu bydlení. Úplná shoda panuje i v tom, že dlouhodobě prázdné byty by se neměly více zdaňovat, stejně jako v tom, že se nemá regulovat výše nájemného, a v plánu není ani zastropovat prodejní cenu za metr. Měli by mít majitelé bytů legální možnost vybrat si nájemce podle etnicity? Jednoznačná shoda: ne.

„Jednalo by se o další zbytečné regulace. Stát může zajistit podporu výstavby jinými způsoby než příkazem. Prosazujeme posílení role samospráv tak, aby mohly pravidla pro výstavbu na svém území nastavit dle potřeb dané lokality. Ne všechny obce potřebují a využijí sociální byty. Naopak jinde je jejich potřeba tak velká, že zapojení soukromých investorů v dané lokalitě bude nezbytné,“ sdělili k problematice Piráti a Starostové. Spolu a další strany svůj postoj nechaly bez komentáře.

Progresivní daň ne, vyrovnaný rozpočet do čtyř let ano

Absolutní shoda panuje i v ekonomických tématech typu zavedení progresivní daně – tu všechny sněmovní strany odmítají. Stejně tak se všichni shodují na tom, že se nebude privatizovat Budějovický Budvar.

V dalších ekonomických tématech už je shoda nižší. Spolu oproti Pirátům a Starostům nechce zvyšovat objem daně z nemovitosti ani zavádět daň z digitálních služeb pro internetové giganty Google nebo Facebook z toho, co vydělají na českém území.

„Piráti a Starostové prosazují nízké zdanění práce a nechceme dále zatěžovat střední třídu,“ uvádí k progresivní dani zmíněná koalice. Zbylé strany nechaly otázku bez komentáře.

Stejně tak Piráti a STAN komentovali, proč se staví neutrálně k otázce úplného zrušení elektronické evidence tržeb: „EET by se nemělo rozšiřovat, 3. a 4. vlna by měly být zcela zrušeny. O zrušení EET pro podnikatele v 1. a 2. vlně rozhodneme po důkladném zhodnocení jeho přínosů. V případě zachování musí EET přinášet podnikatelům i uživatelské benefity.“

ANO chce EET zachovat a k úplnému zrušení EET by v nové Sněmovně hlasy Spolu a SPD nestačily.

Péče o umírající a více psychologů na pojišťovny

V tématech, jako je hospicová a paliativní péče, se všechny strany shodují: Tuto službu by měl hradit stát. Stejně tak se všichni shodují v tom, že by zdravotní pojišťovny měly uzavírat více smluv s psychology – v tomto panuje mezi všemi sněmovními stranami shoda.

Shoda mezi Spolu a Piráty a STAN pak dále panuje v tom, že Česko by mělo zvát lékaře a lékařky i střední zdravotnický personál ze zahraničí (to podporuje i ANO) a že by lidé pečující o své zdraví měli mít výhodnější zdravotní pojistné.

„Jde však o nalezení nezpochybnitelných kritérií. Chceme posílit význam preventivních programů a vzdělávání pacientů. Občany dbající na prevenci finančně zvýhodníme,“ uvádí koalice Spolu.

Ani jedna koalice by naopak nepodpořila snížení počtu zdravotních pojišťoven ani zvýšení plateb zdravotního pojištění za státní pojištěnce (seniory, děti a mladistvé, studenti do 26 let apod.).

Najde se síla na zrušení povinného přidávání biopaliv do nafty?

Jedním z ostře sledovaných témat nadcházejícího funkčního období nové Poslanecké sněmovny budou biopaliva. O snaze zrušit tuto povinnost se mluví dlouhé roky, ale doposud se ve Sněmovně nenašla síla, která by to prosadila.

Nyní jsou koalice Spolu a Piráti + STAN ve shodě, že by se tato povinnost zachovávat neměla. Ze sněmovních stran si totéž myslí i SPD, síla na prosazení tedy je.

„Přimíchávání biopaliv do benzinu a nafty nesnižuje emise CO2, zatěžuje krajinu průmyslovými hnojivy a velkým množstvím pesticidů. Pěstování plodin pro biopaliva první generace je také velmi náročné na spotřebu vody, které bude v budoucnu spíše nedostatek. Proto prosazujeme postupný útlum používání první generace biopaliv, který je v souladu s návrhem evropské směrnice RED 3,“ říkají Starostové a Piráti.

Spolu a Piráti + STAN se shodují také v tom, že má stát finančně podporovat rozvoj obnovitelných zdrojů energie.

V dalších energetických a ekologických tématech už se ale neshodují: Spolu například nesouhlasí, že by se mělo uzákonit dosažení uhlíkové neutrality do roku 2050.

Spolu by podpořila dostavbu Dukovan za účasti státu, jejich koaliční partner se k tématu staví neutrálně: „Nesouhlasíme za současné situace, kdy stát bude půjčovat polosoukromému subjektu. Preferujeme však takový model, kdy investorem bude 100% státem vlastněná společnost, tedy odkup společnosti Dukovany II státem. Pak by podpora ze strany státu dávala smysl, minimálně co se ručení týče,“ říká koalice Pirátů a STAN.

Zkuste si nasimulovat hlasování ve Sněmovně

Jaká je šance na prosazení ve Sněmovně, ukazuje simulace všech 200 hlasů ve Sněmovně, která není rozdělena podle koaličních bloků, ale podle jednotlivých stran.

Reklama

Doporučované