Hlavní obsah

Daňový kalendář 2022: Kdy platit jaké daně a na co si dát pozor

Foto: Seznam Zprávy

Přiznání k dani z příjmu letos vychází na 1. dubna.

Reklama

29. 1. 2021 13:00
aktualizováno • 13. 1. 2022 16:18

Daň z nemovitosti, z příjmů, silniční daň… Blíží se termíny, které každoročně řeší statisíce lidí. SZ Byznys vám přináší souhrn těch nejdůležitějších dat a informací spojených s daněmi v roce 2022.

Článek

Kompletní seznam všech daňových povinností včetně dnů, do kdy je nutné je splnit, je uveden na webu Finanční správy.

Leden

Už druhý rok mají podnikatelé šanci přihlásit se do 10. ledna k paušální dani. Výjimku mají podnikatelé, kteří začnou svou výdělečnou činnost až v průběhu roku.

Důležitý je také konec měsíce. Už 31. ledna totiž platí lhůta pro podání přiznání k dani z nemovitých věcí na rok 2021. Stejný termín je také nejpozdější pro podání a splacení silniční daně za rok 2021.

Důležitá data v lednu

Čtvrtek 20.1. – Daň z příjmů

  • Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za prosinec 2021

Pondělí 31.1. – Silniční daň

  • Daňové přiznání a daň za rok 2021

Pondělí 31.1. – Daň z nemovitých věcí

  • Daňové přiznání (úplné) nebo dílčí daňové přiznání na rok 2022

Únor

Pro zaměstnance je důležité datum 15. února. Do tohoto dne musí podepsat u zaměstnavatele žádost o provedení ročního zúčtování záloh na daň a daňového zvýhodnění za zdaňovací období 2021. Do stejného dne je také nutné dodat všechny materiály k uplatňovaným daňovým slevám a zvýhodněním.

Podnikatelé, kteří se přihlásili k nové paušální dani, musí nejpozději 21. února zaplatit lednovou a únorovou splátku. V dalších měsících se už daň platí pravidelně nejpozději dvaadvacátý den v měsíci.

Důležitá data v únoru

Pondělí 15. 2. – Daň z příjmů

  • Učinit prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti na zdaňovací období 2022 a podat žádost o provedení ročního zúčtování záloh na daň a daňového zvýhodnění za zdaňovací období 2021
  • Podání žádosti o provedení ročního zúčtování správci daně

Pondělí 22. 2. – Daň z příjmů

  • Splatnost paušální zálohy za leden a únor 2022

Březen

V třetím měsíci roku už by měla většina podnikatelů začít vyplňovat daňové přiznání, které je možné podat do 1. dubna.

Poplatníci, kteří v roce 2021 zaplatili na dani z příjmu více než 150 tisíc korun, musí do 15. března odvést první z celkově čtyř záloh ve výši 25 procent z poslední zaplacené daně z příjmu.

Podnikatelé v režimu paušální daně platí poprvé samostatnou měsíční částku, v následujících měsících postupují stejně.

Důležitá data v březnu

Pondělí 1. 3. – Daň z příjmů

- Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2021

Pondělí 15. 3. – Daň z příjmů

- Čtvrtletní záloha na daň

Pondělí 21. 3. – Daň z příjmů

- Elektronické podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2021

- Splatnost paušální zálohy za březen 2022

Duben

První dubnový den by si měli ve svém kalendáře výrazně označit hlavně živnostníci. Jde totiž o termín, do kterého musí odevzdat daňové přiznání (daň z příjmu) v papírové podobě. Do 8. dubna musí podat přehled o příjmech a výdajích ty OSVČ, které nemají povinnost podávat daňové přiznání.

Důležitá data v dubnu

Pátek 1. 4. – Daň z příjmů

- Podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2021

- Podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2021, nemá-li poplatník povinný audit a přiznání zpracovává a předkládá sám

Úterý 19. 4. – Daň silniční

- Záloha na daň za 1. čtvrtletí 2022

Květen

Do 2. května musí OSVČ, které odevzdávají daňové přiznání bez daňového poradce, podat přehled pro zdravotní pojišťovnu. Stejný den platí také jako standardní termín pro podání přehledu správě sociálního zabezpečení. Jiný termín platí v případě podání daňového přiznání elektronicky.

Rovněž první pracovní den v květnu je nejzazším termínem pro ty, kteří podávají daňové přiznání elektronicky.

Do 31. května je nutné zaplatit daň z nemovitosti, pokud její výše nepřekročila pět tisíc korun. Pokud ano, zaplatíte pouze její první polovinu a druhou část až na podzim.

Důležitá data v květnu

Pondělí 2. 5. – Daň z příjmů

- Podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2021, pokud daňové přiznání nebylo podáno v základní lhůtě podle § 136 odst. 1 daňového řádu a podání daňového přiznání bude učiněno elektronicky

Úterý 31. 5. – Daň z nemovitých věcí

- Splatnost celé daně (poplatníci s výší daně do 5 000 Kč včetně)

- Splatnost 1. splátky daně (poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč s výjimkou poplatníků provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb)

Červen

Jestliže podává OSVČ daňové přiznání po 1. dubnu elektronicky, posouvá se nejzazší termín pro podání přehledu na OSSZ na 1. červen 2022.

V polovině června je potom nutné zaplatit buď pololetní, nebo druhou čtvrtletní zálohu na daň z příjmu.

Důležité datum v červnu

Úterý 15. 6. – Daň z příjmů

- Čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň

Červenec a srpen

Jestliže zvolíte pro vyplnění daňového přiznání služby daňového poradce, dokument musíte odevzdat nejpozději do 1. července.

Pokud tak učiníte, je nutné podat nejdéle do 1. srpna přehledy pro zdravotní pojišťovnu a správu sociálního zabezpečení.

Důležitá data v červenci a srpnu

Pátek 1. 7. – Daň z příjmů

- Podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2021, má-li poplatník povinný audit nebo mu přiznání zpracovává a předkládá daňový poradce

Pátek 15. 7. – Daň silniční

- Záloha na daň za 2. čtvrtletí 2021

Září až prosinec

Obecně v druhé polovině roku čeká na poplatníky méně daňových povinností. Na podzim je nutné zaplatit další čtvrtletní zálohu na daň z příjmů nebo silniční daň. V prosinci pak přichází na řadu buď poslední čtvrtletní, nebo druhá pololetní záloha daně z příjmů.

Důležitá data ve zbytku roku

Čtvrtek 15. 9. – Daň z příjmů

- Čtvrtletní záloha na daň

Pondělí 17. 10. – Daň silniční

- Záloha na daň za 3. čtvrtletí 2022

Čtvrtek 15. 12. – Daň z příjmů

- Čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň

V průběhu roku je samozřejmě nutné (pro podnikatele, kteří tuto povinnost mají), platit pravidelně spotřební daň a daň z přidané hodnoty. Každý měsíc je také nutné platit energetickou daň (znovu jen ti, kterých se to týká), případně také daň z hazardních her.

Jak už bylo uvedeno na začátku článku, kompletní seznam daňových povinností je dostupný na webu Finanční správy.

Reklama

Doporučované