Hlavní obsah

Dezinfoservis: Jedlá soda jako prevence před viry? Chybí spolehlivé důkazy

Upozornění

Poslední aktualizace ve spolupráci s MZČR v rámci akce #StopCovidcz a linky 1221 (dříve 1212) byla provedena 19. 6. 2020. Informace v tomto článku už nemusí být aktuální.

Foto: Profimedia.cz

Jedlá soda patří k oblíbeným metodám „alternativní“ medicíny a má řešit prakticky jakékoliv zdravotní problémy. Neexistují však žádné důkazy o tom, že by jedlá soda měla léčebné účinky.

6. 6. 2020 12:00

V souvislosti s novým koronavirem přibývá klamavých a poplašných informací. Ty analyzuje iniciativa c19 a její ověřený infoservis teď pravidelně najdete i na Seznam Zprávách. Co kolovalo po internetu v posledních dnech?

Článek

Inhalace při zánětech dýchacích cest pomáhá, ale nezamezí vniknutí viru do těla

O co jde? Prostřednictvím řetězových emailů se ve schránkách mnoha uživatelů začala objevovat zpráva (objevila se i zde a zde) informující o novém léku na nemoci Covid-19, má jím být jedlá soda. Ta patří k oblíbeným metodám „alternativní“ medicíny a má řešit prakticky jakékoliv zdravotní problémy. Neexistují však žádné důkazy o tom, že by jedlá soda měla léčebné účinky a skutečně léčila například onkologická onemocnění. Objev o „léčbě“ covid-19 pomocí přísady kypřících prášků do pečiva měl údajně přinést ruský vědec Gennadij Vasiljevič Judin a do češtiny byly informace přeloženy paní Libuší Bělousovou. V e-mailu je léčba mylně popisována jako vědecká metoda inhalace roztoku jedlé sody a teplé vody, a to po dobu 15 minut. Za uvedenou dobu by podle vědce měla jedlá soda rozpustit lipidové obaly virů a deaktivovat ty z nich, které ještě nestihly proniknout do buněk. Autor v textu kombinuje hned několik možných působení inhalace. Nejdříve píše o „ničení lipidových obalů viru“ a jeho inaktivaci při vysokých teplotách. Následně ovšem mluví o prevenci nákazy inhalací, aniž by přitom jasné, jak přesně inhalace posílí sliznici proti proniknutí viru. Na jiném místě inhalaci ale představuje jako způsob léčby již propuknuté nemoci. Autor popisuje, že metodu sám úspěšně aplikoval v noci z 16. na 17. března tohoto roku a uspíšil tak působení koronaviru ve svém těle. Za dva dny byl prý zdráv. Své poznatky autor opírá o svou osobní zkušenost a zkušenost své neteře. Takový příklad ovšem nelze klasifikovat jako vědeckou metodu, jak v textu uvádí a samotná pozitivní osobní zkušenost není spolehlivým důkazem účinnosti.

Fact-checking: Vyhledat jakékoli informace o údajném ruském vědci jménem Gennadij Vasiljevič Judinov, který má být autorem zprávy, se nám nepodařilo. Ačkoli nás podobnost jména zavedla zavedla ke dvěma osobám, ani jeden z nich není ruským vědcem. Prvním je herec Gennadij Judinov, druhým vydavatel a zakladateli ruské sekce Knihovny Kongresu s muzeem v Krasnojarsku, Gennady Vasilievich Yudin. Druhý jmenovaný je ovšem již více než sto let po smrti.

Autor uvádí, že je diplomovaným vědcem, který vypracoval „Způsob prevence a léčení koronavirové nemoci v raném stádiu zničením viru v nosohltanu působením vysokých teplot,“ a dodává, že hned poté sepsal „formuli objevu.“ Vědecký základ způsobu, na který se odvolává, ovšem nijak dále nepopisuje a není proto možné ho jakkoli vyvracet. Odvolává se také na využití zdrojů z internetu, neuvádí ovšem jakých. Zavádějící je také autorovo tvrzení, že při teplotě 60 stupňů zahyne virus během deseti minut. Podle WHO je tisíc jednotek viru možné zničit během 15 minut, avšak již při 56°C. Autor dále mluví o tom, že virus proniká do těla 4-6 dní, což se nepodařilo ověřit. Naopak, po úspěšném zasažení sliznice virus proniká dále do těla. Virus se mimo jiné nešíří jen kapénkami, jak ze zprávy vyznívá, ale také kontaktem s infikovaným objektem. Detailně je to popsáno zde. O neúčinném působení sody bikarbony bylo zpracováno hned několik fact-checkingů, například zde, zde či zde. A jak informuje WHO, v současnosti neexistuje žádná příčinná léčba onemocnění covid-19, ani není k dispozici žádný důkaz o účinnosti přípravků, které by bylo možné užívat jako prevenci před nákazou. V současnosti ale v této oblasti probíhá intenzivní vědecký výzkum a také běží klinické zkoušky několika léčivých přípravků.

Odhlédneme-li od výrazů typu „nový virový přistěhovalec“ a dalších spojení užívajících přenesení významu, která se snaží vzbudit ve čtenářích emoce, obavy a naklonit je na svou stranu, projevuje se na jiném místě také snaha manipulovat se čtenářem, když autor uvádí, že mezi sebou lékaři soupeří v tom, kdo udělá více testů či odkazuje na Einsteinovu citaci „Objevy dělají nevzdělanci“. Původní znění citace je „The intellect has little to do on the road to discovery. There comes a leap in consciousness, call it Intuition or what you will, the solution comes to you and you don't know how or why“, což neodpovídá autorově překladu a citace je na tomto místě využita spíše jakožto argumentační faul typu odvolávání se na autoritu.

Autor textu má podle všeho být v Ivanovské oblasti a jak ve zprávě uvádí, první příznaky měl v noci 16. března, nicméně nezveřejňuje výsledek laboratorního testu, který je jedinou spolehlivou metodou prokazující přítomnost onemocnění. První ohlášený případ onemocnění covid-19 z této oblasti je ovšem až z 19.3.2020 a druhý z 27.3.2020. Autor také popisuje, jaké příznaky jeho onemocnění provázely a jak se přitom cítil, čímž se pokouší informacím dodat na důvěryhodnosti. Zkušenost také dokládá na příkladu své neteře, která prý stejnou metodou rozvinutí choroby také zamezila. Vykreslení dvou osobních zkušeností autorovi samozřejmě nemůže sloužit jako důkaz pro potvrzení účinnosti léčby či její prevence. Nehledě na fakt, že pokud měl již příznaky viru, musel tento vir již proniknout do těla. V jiné části textu autor ovšem uvádí, že do lidského organismu proniká kapénkami během prvních čtyř až šesti dní. Žádným způsobem naopak nepřibližuje, proč by zrovna prevence inhalováním měla zamezit proniknutí viru sliznicemi, když metoda funguje na rozrušení lipidové membrány již přítomného viru. O preventivní ochraně sliznice inhalováním se ovšem nezmiňuje. Není tudíž nijak opodstatněna.

Inhalace při zánětech horních cest dýchacích představuje jednu z nejčastěji používaných domácích metod pro uvolnění dýchacích cest, avšak samotná inhalace žádným způsobem nebrání sliznici před proniknutím viru a nemůže proto být považována za preventivní prostředek. Vědecké opodstatnění pro své tvrzení autor v textu nijak nedokládá. Zmíněn je pouze osobní zážitek autora a jeho neteře, což nemůže být kladeno na roveň vědeckých důkazů.

Autorka překladu textu, Mgr. Libuše Bělousová, DiS, je absolventkou filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Brně. Řadu let se pohybuje v oblasti „alternativní“ medicíny a nabízí různé „terapie“, u nichž chybí vědecké důkazy o jejich účinnosti. Absolvovala rovněž různé kurzy, například Kurz tradiční čínské akupunktury se zaměřením na léčbu civilizačních onemocnění při České lékařské komoře (2007). Od roku 1983 se společně s manželem zabývají japonskou diagnostickou a terapeutickou metodou Akabaneho test a v letech 1988 až 1995 byli šiřitelé duchovní školy Vladimíra Antonova. Jsou rovněž držiteli mnoha certifikátů Mezinárodní asociace akupunktury su jok (1996 – 2003) a certifikátů Twist Therapy, Triorigin Smile Meditation a Smile Meditation (2003 – 2006). Od roku 1997 také vedou kurzy východní medicíny, vydávají interní studijní materiály a nabízí své služby za přímou úhradu.

O dezinfoservisu iniciativy c19

Pravidelný infoservis zpracovává skupina lidí, která vznikla na nové platformě COVID19CZ, jejíž součástí je i Seznam.cz. Skupina složená z odborníků z technologických firem i z organizací a nevládek, jako je Transitions, Zvolsi.info, Člověk v tísni nebo KISK FF MU, denně monitoruje a ověřuje informace, které se v souvislosti s novým koronavirem objevují. Díky analytickému nástroji SocialWatch společnosti Dataweps monitoruje iniciativa dobrovolníků veškerý dostupný obsah na sociálních sítích, který je o koronaviru produkován, a denně tak prověřuje desítky hoaxů, fake news a konspirací. Aby bylo možné celý rozsah zvládnout, pomohli datoví vědci z firmy Profinit s vývojem nástroje, který automatizovaně třídí a prioritizuje nalezené zprávy. Infoservis obsahuje nejrozšířenější nebo nejzávažnější dezinformace, součástí každé zprávy je obsah, zdroj, základní fact-checking a odkazy na další relevantní zdroje usnadňující následnou investigativu.

Pokud chcete infoservis dostávat do svého e-mailu, přihlaste se k odběru na adrese c19@dezinfoservis.cz.

Při správném odběru vzorku jsou testy PCR spolehlivé

O co jde? Článek, který se objevil na dezinformačním webu infovojna.cz, vychází ze zdroje otevrisvoumysl.cz, která taktéž patří mezi stránky, na nichž se objevuje sporný obsah. Součástí je video s českými titulky, které vytvořil Mike Landings a sdílí ho v originále i řada zahraničních webů (z velké části konspiračních a antivakcinačních). Dle svých slov autor vychází z podkladů práce Dr. Andrewa Kaufmana, Davida Crowea, Dr. Thomase Cowana a Jona Rappoporta. Všichni tito uvedení zveřejňovali a zveřejňují v době současné pandemie covid-19 konspirační videa a nepravdivé informace. Článek je pouze přepisem titulků z videa Mikeyho Landingse a navazuje na řadu obdobných dezinformací, jejichž cílem je zpochybnit důvěryhodnost vědeckých informací o onemocnění covid-19 i institucí, které se věnují řešení situace.

Podle této dezinformace byl koronavirus zaměněn za exozom. Respektované instituce včetně WHO se přitom shodují, že se jedná o vir, jehož genetická sekvence je známá. Podle teorie exozomů kuličky RNA nejsou nakažlivé, zatímco v teorii virů mají být kuličky RNA vysoce nakažlivé. Text také upozorňuje na nespolehlivost PCR testů, které ukazují falešně pozitivní výsledky. PCR testy jsou přitom velmi spolehlivé, falešná pozitivita je dle odborníků téměř nemožná.

Fact-checking: Představa, že by byla řada vědeckých akreditovaných pracovišť po celém světě a mezinárodních organizací jako je WHO nebo národních institucí jako je americký institut Centres for Disease Control and Prevention (CDC) nebo i český Státní zdravotní ústav (SZÚ), byla schopna zaměnit koronavirus za exozom, je mimo realitu. Všechny instituce potvrzují, že se jedná o virus, jehož přítomnost v lidském organismu lze spolehlivě určit. Exozomy nicméně skutečně existují, jedná se o extracelulární vezikuly, které byly poprvé popsány před 30 lety. Jsou zapojeny do komunikace mezi buňkami a podílí se i na přenosu chorobných stavů. Jsou zkoumány i v rámci vývoje léků.

Test PCR se zakládá na principu replikace molekul genetického materiálu. Jedná se o vysoce spolehlivou metodu, která mimo jiné slouží k diagnostice infekčních onemocnění. V případě PCR testů patogenů dochází k detekování genomu (RNA nebo DNA) příslušného viru nebo bakterie. Výsledek ukáže, zda patogen je či není v těle přítomen. Jediným drobným úskalím této metody může být správný odběr vzorku, při nesprávném odběru může být výsledek falešně negativní. Falešná pozitivita je dle odborníků téměř nemožná.

Článek uvádí, že v určitém bodě replikace by každý člověk při testování měl pozitivní výsledek. Testy podle článku používají nahodilý bod přerušení, kdy přestávají materiál zdvojovat.

Rozhodně není možné, aby detekce viru probíhala způsobem, jaký je v článku uváděn a u každého v nějaké fázi replikace genomu vyšel test pozitivní. Obdobně vyznívající texty, které napadaly spolehlivost PCR testů, již vyvracel např. německý spřízněný web zaměřený na fact-checking dezinformací Correctiv.

Někteří lidé v řádu několika dní nejprve testovali pozitivně, pak negativně a následně znovu pozitivně. To podle článku nahrává teorii exozomů, kde buňky možná na základě určitých podmínek uvolňují více či méně těchto exozomů.

Skutečnost, že někdy vyjdou testy pozitivně, pak negativně a poté znovu pozitivně, byla zaznamenána a může mít řadu důvodů. Tématu se věnovala i Česká televize, v ČR se také vyskytly podobné případy.

Na výletní lodi Diamond Princess bylo jedno z prvních ohnisek Covid-19, přičemž cca 46 % pasažérů se nemocí nenakazilo. Podle teorie exozomů kuličky RNA nejsou nakažlivé, zatímco v teorii virů mají být kuličky RNA vysoce nakažlivé.

Virus je pochopitelně nakažlivý, ale pokud člověk dodržuje hygienická pravidla, není nutné se nakazit, ani když s nakaženým žijete v jedné domácnosti. Samotný kontakt s nákazou ještě nutně neznamená, že člověk onemocní. Americké CDC a britská NHS vydaly i instrukce, jak se zachovat, pokud žijete v jedné domácnosti s někým, kdo se nakazil Covid-19, případně o nemocného pečujete.

Takové případy, kdy se nenakazil člen rodiny žijící ve společné domácnosti s rodinnými příslušníky nakaženými covid-19, byly zaznamenány i v ČR.

Autor neuvádí, kteří konkrétní virologové, lékaři a vědečtí odborníci této teorii věří. Jeho tvrzení, že je tato teorie odborníky podporována, je spekulativní a nepodložené. PCR testy jsou velmi spolehlivé, falešná pozitivita je dle odborníků téměř nemožná (více zde a zde). Celá teorie je velmi snadno zpochybnitelná.