Hlavní obsah

Ředitel vyhodil učitele za „dobrovolnou“ distanční výuku. Podle soudu správně

Foto: Profimedia.cz

Ilustrační snímek.

Reklama

7. 12. 2022 7:30

Pražský obvodní soud se zastal ředitele Smíchovské střední průmyslové školy, který dal výpověď pedagogovi za nevyhovující distanční výuku. Rozsudek je zatím nepravomocný. Učitel se chce odvolat, ředitel si na něj prý zasedl.

Článek

Na konci druhého školního roku, který ovlivnil covid, dal ředitel pražské Smíchovské střední průmyslové školy Radko Sáblík výpověď svému pedagogovi. Po stížnosti od jednoho z rodičů totiž zjistil, že ve svých předmětech celý rok nekontroloval absenci a místo výuky zadal žákům jen ročníkovou práci.

Přítomnost na hodinách byla tedy dobrovolná a stačilo jen na konci roku odevzdat úkol.

Pedagog - jehož jméno redakce zná, ale z důvodů ochrany osobních údajů neuvádí - s výpovědí nesouhlasil, a tak školu zažaloval. Jenže prvoinstanční Obvodní soud pro Prahu 5 dal škole za pravdu, i když zatím nepravomocně.

S rozsudkem se Seznam Zprávy měly možnost seznámit. Jde o první spor o kvalitu distanční výuky, který se dostal před soud. Podle předsedkyně senátu Terezy Maškové učitel závažným způsobem porušil své povinnosti.

„Žalobce zejména učinil účast studentů na on-line videokonferencích dobrovolnou, během školního roku aktivně pracoval pouze se studenty, kteří se dostavili na videokonferenci, s ostatními studenty aktivně nepracoval a neposkytoval jim zpětnou vazbu,“ píše se v rozsudku. Od září 2020 byla přitom distanční výuka pro školy, a tedy i učitele a žáky už ze zákona povinná.

Podle soudkyně pedagog neprobíral se žáky jednotlivé tematické okruhy a v průběhu školního roku ani neověřoval, jestli látku ovládají, a tím tak porušil školní řád a pokyny vedení.

„Důsledkem jednání žalobce je skutečnost, že studenti si během školního roku vůbec neosvojili látku, která měla být probrána. Pouhé zadání projektové práce, která ve většině případů ani nemusela souviset s tematickým plánem, či dokonce s daným předmětem, soud nepovažuje za dostatečné. Výše popsaným jednáním žalobce rovněž porušil právo studentů na vzdělání podle § 21 odst. 1 písm. a) školského zákona,“ odůvodnil Obvodní soud pro Prahu 5 své rozhodnutí.

Co odhalil útok mačetou o českých školách

Jedna věc je zcela jasná a nerozporuje ji obžalovaný ani jeho obhájce. Řehák učitele zabil. Soud ale bude nyní zkoumat, co se dělo před tímto těžko představitelným činem. Je to zásadní zpráva i pro české školství jako takové. Vždyť podobná událost se odehrála v Česku už před dlouhými 20 lety.

Ředitele školy situace netěší, podle svých slov ale nemohl jednat jinak.

„Dalo by se pochopit, kdyby řekl, že selhal a distanční výuku prostě nezvládl. Člověk může dělat chyby, ale musí si je připustit a mít nějakou sebereflexi. Kdybych v tomto případě ale nezakročil, tak dotyčný bude takto pokračovat dál, “ vysvětluje Sáblík, proč po 20 letech poprvé sáhl k výpovědi pro pedagoga. Přitom přiznává, že ne všichni jeho učitelé distanční výuku úplně zvládli, ale pokud se snažili, dostali podle jeho vyjádření od vedení naopak podporu.

Jinak už to ale vidí propuštěný pedagog, podle kterého si na něj ředitel zasedl a pouze využil situace, aby mu dal výpověď.

„Soud neví, jak to na škole funguje. Co mi ředitel vytýkal, je na škole běžnou praxí. Někteří kolegové také hodiny vůbec nevedli. Jde ale jen o zástupný problém, protože ředitel se mě chtěl prostě zbavit,“ říká pedagog, který na škole učil odborné předměty. Bude se proto proti rozsudku odvolávat.

I soud se ale částečně zabýval tím, jak ve škole distanční výuka probíhala. Soudkyně v odůvodnění rozsudku na základě svědectví dalšího z učitelů uvedla, že žáci sice nemuseli stihnout každou hodinu, distanční výuka ale byla povinná.

Kdy je možná výpověď

Soudní dohra výpovědi na jedné pražské střední škole je ale důležitá i jako precedent pro podobné případy v českém školství. Vyjma závažných pochybení, jako bylo například pohlavní zneužívání nebo šíření ruské propagandy a dezinformací, které Seznam Zprávy už v minulosti popsaly, totiž ředitelé k podání výpovědi za úroveň pedagogické práce sahají jen zřídka.

A to právě proto, že se obávají případného soudního sporu, kde důkazní břemeno leží na nich. Takto soud například rozhodl, že ředitel nemůže dát učiteli výpověď pro nadbytečnost, když pro něj nemá předměty v jeho aprobaci. I Obvodní soud pro Prahu 5 podrobně popsal v rozsudku, proč je takový postup obecně problematický.

„Pro posouzení, zda zaměstnanec porušil povinnost vyplývající z právních předpisů vztahujících se k jím vykonávané práci méně závažně, závažně nebo zvlášť hrubým způsobem, zákon nestanoví, z jakých hledisek má soud vycházet,“ uvádí v rozsudku předsedkyně senátu Tereza Mašková.

Výňatek z rozsudku obvodního soudu

Žalobce zejména učinil účast studentů na on-line videokonferencích dobrovolnou, během školního roku aktivně pracoval pouze se studenty, kteří se dostavili na videokonferenci, s ostatními studenty aktivně nepracoval a neposkytoval jim zpětnou vazbu. Se studenty v průběhu školního roku systematicky neprobíral jednotlivé tematické okruhy, studenti rovněž neobdrželi žádný termín, do kdy by si měli jednotlivé okruhy z tematického plánu nastudovat.

V průběhu školního roku nijak neověřoval, zda studenti jednotlivé okruhy nastudovali. Tímto jednáním žalobce porušil školní řád a pokyny žalované. Důsledkem jednání žalobce je skutečnost, že studenti si během školního roku vůbec neosvojili látku, která měla být probrána.

Pouhé zadání projektové práce, která ve většině případů ani nemusela souviset s tematickým plánem, či dokonce s daným předmětem, soud nepovažuje za dostatečné. Výše popsaným jednáním žalobce rovněž porušil právo studentů na vzdělání podle § 21 odst. 1 písm. a) školského zákona. I přesto, že žalobce pracoval v mimořádných podmínkách způsobených pandemií covid-19, soud považuje porušení povinností žalobce za závažné.

Propuštěnému pedagogovi pak vadí nejen to, jak se soud postavil k hodnocení jeho výpovědi, ale i že nebral v potaz problematickou dobu distanční výuky. I k tomu se ale soud v rozsudku vyjadřuje.

„I přestože žalobce pracoval v mimořádných podmínkách způsobených pandemií covid-19, soud považuje porušení povinností žalobce za závažné,“ uzavírá odůvodnění rozsudku.

Ten je tedy stále nepravomocný. Propuštěný učitel se už vyjádřil, že se odvolá. Definitivní výsledek potom ukáže, jestli ředitel může propustit učitele, pokud podle něj neposkytuje dostatečně kvalitní výuku.

Případ tak budeme dál sledovat.

Reklama

Doporučované