Hlavní obsah

Nespokojení Češi mohou ohrozit demokratické základy země, varuje vnitro

Foto: Michal Šula, Seznam Zprávy

Snímek z listopadové demonstrace proti České televizi a vládě.

Reklama

5. 2. 17:06

Úřad dodal, že skupinu nespokojených silně ovlivňují konspirační teorie a že je snadno manipulovatelným cílem pro extremistické a xenofobní politiky, případně pro působení cizí moci.

Článek

Velká skupina lidí, která je nespokojená s uspořádáním a směřováním státu, má potenciál ohrozit demokratické základy Česka. V situační zprávě o projevech extremismu za druhé pololetí loňského roku to uvedlo ministerstvo vnitra.

„V České republice se etablovala jako relevantní politická síla skupina nespokojených občanů, kteří nedůvěřují vládě, demokratickému systému a nesouhlasí se zahraničním směřováním státu,“ konstatovalo vnitro.

Alternativu těmto lidem podle ministerstva nabízejí právě rozličné konspirační teorie, které v sobě často zahrnují xenofobní a vyhroceně nacionalistické názory. „Potenciál pro ohrožení demokratických základů v České republice existuje a může se zvyšovat,“ zdůraznilo ministerstvo.

Úřad zmínil jako příklad skupinu kolem Ladislava Vrabela, na jehož demonstraci dorazilo počátkem loňského září zhruba 70 tisíc lidí. „Od září pak počáteční vliv tohoto aktivisty upadal, mimo jiné i kvůli sporům s kolegy a spolupracovníky,“ uvedla zpráva.

Vnitro také poukázalo na to, že v on-line prostoru, zejména na sociálních sítích, působí několik zkušených konspirátorů s vysokou sledovaností. „Někteří dezinformátoři od svých příznivců vybírají finanční příspěvky. Vzniká tak mezi nimi tvrdé konkurenční prostředí,“ popsalo.

Úřad zrekapituloval, že vznikají rozličné skupiny, které operují „vlastenectvím“ a nutností zásadně změnit fungování státu. „Dostávají se do stále větší izolace od zbytku společnosti,“ varovalo vnitro.

„Po skončení koronavirové epidemie se zájem řady dezinformátorů přesunul mimo jiné k válce na Ukrajině. Zpravidla začali opakovat tvrzení kremelské propagandy. Válečný konflikt tak jejich příznivce ještě více vzdálil od opačného názorového proudu,“ doplnilo s tím, že ve společnosti roste i míra agresivity.

Přejímají najednou i naprosto protichůdné informace

Zpráva hovoří také o dezinformačních médiích, která podle ní sledovala zejména prokremelskou linii. „Tvorbu alternativních médií lze přirovnat k produkci obří PR agentury, která má za cíl propagovat vše spojené s oficiální ruskou politikou (či příznivé pro tuto politiku) a kritizovat vše prozápadní a prodemokratické,“ napsal úřad.

„Tato média už nalezla svůj okruh příznivců, kteří jim bezmezně věří a odmítají sdělení seriózních médií. Tito příznivci pak mediální obsahy šíří prostřednictvím e-mailů a sociálních sítí. Nemají problém přijímat i naprosto protichůdné či rozporuplné informace,“ poznamenalo vnitro.

V souvislosti s válkou na Ukrajině zaznamenalo ministerstvo projevy namířené proti Ukrajincům, ale také proti Rusům. Za mediálně nejznámější kauzu v tomto ohledu označilo odsouzení dezinformátorů Patrika Tušla a Tomáše Čermáka za nenávistná videa proti Ukrajincům.

Ministerstvo ve své zprávě varuje také před radikalizací extremistů v on-line prostoru. Týká se to podle něj různých věkových a společenských skupin i rozličných ideologických směrů.

U pravicového extremismu představují největší hrozbu právě izolované on-line komunity, jak zmiňuje zpráva. „Jsou nepočetné a jejich členové se zpravidla veřejně neprojevují. Jejich riziko spočívá v tom, že z nich mohou vzejít osamělí útočníci,“ vysvětlil úřad.

Vliv DSSS upadá

Členové těchto komunit bývají dobře jazykově vybaveni, což jim umožňuje navazovat kontakty se zahraničními kolegy. „V komunikaci s nimi se utvrzují ve svém přesvědčení, získávají odvahu a nacházejí inspiraci,“ konstatovalo ministerstvo.

Podle úřadu není v tomto ohledu možné ignorovat varovné zprávy, které přicházejí ze zahraničí i z tuzemska. Vnitro připomnělo český případ mladíka, jenž podle nepravomocného rozsudku připravoval ve věku 17 let odpálení výbušnin u pražských velvyslanectví USA, Izraele a Číny.

Mezistupeň mezi radikálními on-line komunitami a tradičními pravicovými extremisty tvoří podle vnitra antisemitská a homofobní Dělnická mládež, která se projevuje vyhroceně nenávistnou rétorikou a výhrůžnými vzkazy.

Zpráva dále uvádí, že představitelé Dělnické strany sociální spravedlnosti ani Národní demokracie v uplynulém pololetí neuspořádali žádnou významnější akci. „Jejich vliv dlouhodobě upadá. Jejich elektorát přebírají jiné ‚vlastenecké subjekty‘. Nedokáží přicházet s vlastními nosnými tématy a postrádají charismatické lídry,“ zhodnotilo ministerstvo.

Členy domobraneckých skupin podle vnitra ovlivnily osobní spory mezi čelními představiteli a také postup státu, například zákon o nakládání se zbraněmi. „Z obavy z možného postihu se stáhli do ústraní,“ napsal úřad.

Co se týče extrémní levice, anarchisté se podle vnitra nadále věnovali zejména dění na Ukrajině. „Většina českých anarchistů se přiklání k myšlence, že prioritou je poražení kremelského režimu. Teprve poté se lze zaměřit na organizování společnosti dle anarchistických myšlenek,“ zmínila zpráva.

Význam ortodoxních komunistů podle vnitra v loňském druhém pololetí nadále upadal. „Stará generace přestává být veřejně aktivní, mladí aktivisté nepřicházejí v relevantních počtech. Komunistické skupiny také ovlivnilo skončení působení Komunistické strany Čech a Moravy v Parlamentu,“ připomněl úřad.

„Jistý ohlas“ tak podle něj získávají pouze jednotlivci, jmenovitě například bývalý místopředseda KSČM Josef Skála. Ten neúspěšně usiloval o získání podpisů občanů, které by mu umožnily kandidovat na prezidenta, a v současné době stojí před soudem kvůli obžalobě za zpochybňování katyňského masakru.

Ministerstvo shrnulo, že v Česku loni i nadále platil první stupeň ohrožení terorismem. Stupnice počíná nulovým stavem a končí třetím, nejzávažnějším stupněm. První stupeň tak upozorňuje na existenci obecného ohrožení terorismem, která vyplývá ze zahraniční situace a z mezinárodních aktivit Česka včetně jeho příslušnosti k NATO.

Reklama

Doporučované