Hlavní obsah

Spor o chystanou změnu v předjíždění cyklistů. Stovka osobností je proti

Foto: Shutterstock.com

Proti změně pravidla 1,5 metru se ohrazuje například i Ministerstvo zdravotnictví. (Ilustrační snímek.)

Reklama

27. 8. 2022 16:48

Ministerstvo dopravy zamýšlí upravit pravidlo 1,5 metru při předjíždění cyklistů. Podle otevřeného dopisu, který podepsali známí lékaři, sportovci nebo i senátoři, by se ale fakticky stal bezpečný odstup nevymahatelným.

Článek

O pravidle 1,5metrového bezpečnostní odstupu od cyklistů na silnicích, které bylo zavedené začátkem letošního roku, se dál debatuje. Nejnověji se ho v otevřeném dopise zastává více než stovka osobností, včetně například sportovkyně Kateřiny Neumannové, cyklisty Jiřího Ježka nebo lékařů Pavla Pafky či Jana Pirka nebo architekta Davida Vávry.

Ministerstvo dopravy totiž připravuje změnu pravidla. Aktuálně platí, že řidiči musí dodržovat 1,5metrový odstup, pokud chtějí cyklistu předjet.

Ovšem pokud se manévr odehrává v místech, kde je nejvyšší povolená rychlost do 30 kilometrů za hodinu, postačí pouze metrová mezera. Nový návrh ale pracuje s tím, že 1,5metrový odstup by se vyžadoval ve chvíli, kdy řidič jede rychleji než 30 kilometrů za hodinu, naopak při nižších rychlostech by bezpečný odstup přesně definovaný nebyl.

Resort dopravy rychlou změnu zdůvodňuje tím, že na některých úzkých cestách nelze 1,5 metrový odstup při předjíždění dodržet.

„To pak může vyvolat nepříznivé dopravní situace, kdy se za cyklistou vytvoří kolona pomalu jedoucích vozidel, což jednak narušuje plynulost silničního provozu a zvyšuje napětí mezi jednotlivými skupinami účastníků silničního provozu,“ hájí návrh Ministerstvo dopravy v důvodové zprávě.

Ministr chce vyjít vstříc vystrašeným lesákům

Ministr dopravy Martin Kupka (ODS) v květnu vysvětloval, že řeší stížnosti majitelů lesů, kteří nevědí, jak se mají vypořádat s případným předjížděním na lesních cestách.

„Oni se obávají toho, že když je někdo z cyklistů nasnímá, že nedodrželi onen odstup, tak se můžou jít klouzat,“ uvedl ministr.

Když jde o centimetry

Pravidlo 1,5 metru má zabránit neohleduplnému a nebezpečnému předjíždění cyklistů.

Seznam Zprávy se na konci loňského roku věnovaly konkrétnímu případu, který byl podle odborníků za hranou. Loni nepostihnutelný, letos by už znamenal nedodržení bezpečného odstupu:

Zastánci 1,5metrového odstupu se v otevřeném dopise naopak obávají, že připravovaná změna bude znamenat faktickou nevymahatelnost pravidla. „Policie je nyní schopna pokutovat pouze očividné a extrémní nedodržení stanovené vzdálenosti, nebude ale schopna současně se vzdáleností posuzovat aktuální rychlost vozidla,“ argumentují s poukazem na to, že podobné dvojí kritérium – tedy vedle vzdálenosti i rychlost – podle nich nezavedli v žádné další zemi, kde bezpečný odstup vyžadují.

„Už to, že ministerstvo říká, že bude pravidlo měnit, je vlastně špatně. Co to je za signál pro veřejnost? Někdo si může začít myslet, že bezpečný odstup není potřeba, když je špatně a bude se měnit,“ kritizuje iniciátor otevřeného dopisu Tomáš Kindl, že jen několik měsíců po zavedení 1,5metrového bezpečného odstupu přichází ministerstvo s myšlenkou na úpravu.

„Je to určitá síla, když se proti tomu postaví sto docela významných lidí včetně odborníků a řekne, že se to nemá měnit. Doufáme, že to bude mít nějakou váhu,“ dodává Tomáš Kindl, který za pravidlo 1,5metrového odstupu bojuje dlouhodobě.

Další ministerstva jsou proti změně zavedeného pravidla

Ministerstvo dopravy změnu 1,5metrového odstupu přidalo do širší novely zákona o provozu na pozemních komunikacích vedle například úpravy bodového systému nebo možnosti řídit pod dohledem mentora už od 17 let.

Navrhované změny aktuálně procházejí připomínkovým řízením. A přestože jde o robustní balík legislativních změn, kraje, ministerstva a další připomínková místa si změny 1,5 metru všímají.

Zásadně proti změně se vyslovilo hned několik ministerstev. „Nepovažujeme za vhodné novou úpravu bočního odstupu vozidla při předjíždění cyklisty zavádět s ohledem na to, že účinnost stávající právní úpravy v této oblasti je dosud krátká,“ uvádí například Ministerstvo pro místní rozvoj a připojuje, že z prvních dat vyplývá, že pravidlo má zatím pozitivní dopady.

Jak by se mohla změnit právní úprava 1,5 metru

Aktuálně platné znění říká o 1,5 metru bezpečného odstupu toto:

„Při předjíždění cyklisty je řidič motorového vozidla povinen dodržet bezpečný boční odstup. Bezpečným bočním odstupem při předjíždění cyklisty se rozumí vzdálenost mezi nejbližšími okraji motorového vozidla, přípojného vozidla nebo nákladu a jízdního kola, přívěsného vozíku nebo cyklisty nejméně 1,5 m. V místě s nejvyšší dovolenou rychlostí nepřevyšující 30 km.h-1 je vzdálenost bezpečného bočního odstupu při předjíždění cyklisty podle věty druhé nejméně 1 m.“

Ministerstvem dopravy navrhované nové znění:

„Při předjíždění cyklisty je řidič motorového vozidla povinen dodržet bezpečný boční odstup. Při předjíždění cyklisty motorovým vozidlem jedoucím rychlostí převyšující 30 km.h-1 se bezpečným bočním odstupem rozumí vzdálenost mezi nejbližšími okraji motorového vozidla, přípojného vozidla nebo nákladu a jízdního kola, přívěsného vozíku nebo cyklisty nejméně 1,5 m.“

Ministr pro legislativu Michal Šalomoun (za Piráty) ve své připomínce stejně jako autoři dopisu upozorňuje, že vzdálenost a rychlost se v praxi budou špatně kontrolovat. „Lze totiž předpokládat, že v provozu bude pouze zcela ojediněle možné změřit současně rychlost a požadovaný odstup,“ stojí v jeho připomínce.

Ostře se proti úpravě vymezilo i Ministerstvo zdravotnictví. „Podle předkladatele při rychlosti do 30 km/h nemá platit de facto vůbec žádný odstup – minimální vzdálenost. To je nebezpečné a nepřijatelné. I při nízké rychlosti je podle soudních znalců třeba při předjíždění cyklisty dodržet vzdálenost alespoň 1 metru tak, jak je to v současném znění zákona,“ ohrazuje se proti navrhované úpravě resort zdravotnictví.

Naopak dva kraje využily připomínkování, aby navrhly pravidlo zrušit zcela. „Je otázkou, zdali jakékoliv limity v tomto ustanovení nevypustit a ponechat pouze formulaci bezpečný boční odstup,“ stojí v komentáři zaslaném z Jihomoravského kraje. Podle kraje 1,5metrový odstup způsobuje komplikace v provozu.

Jihočeský kraj také navrhuje celou část o 1,5 metru zrušit. „Celé ustanovení je problematické i z toho hlediska, že povinnost je v podstatně nevymahatelná a nesankcionovatelná, jelikož dodržení bezpečnostního odstupu 1,5 m nelze v provozu bez použití případné nákladné technologie ověřit,“ stojí v reakci na změnu.

Naopak Olomoucký a Pardubický kraj společně s Prahou se přiklánějí k ponechání pravidla 1,5 metru tak, jak aktuálně platí.

Reklama

Doporučované