Hlavní obsah

Důkaz, že fondy jsou účelovka. Babiš má Agrofert pevně pod kontrolou

Foto: Profimedia.cz

Andrej Babiš sveřepě odmítá závěr, že je ve střetu zájmů. Česká republika kvůli němu vede spor s Evropskou komisí.

Reklama

15. 7. 2020 10:36

Zveřejněné statuty svěřenských fondů premiéra Andreje Babiše potvrzují, že šéf hnutí ANO se od svých firem odloučil jen na dobu vládnutí. Stále je s nimi navíc pevně svázaný, hlavně přes svou manželku Moniku.

Článek

Převod skupiny Agrofert a dalších firem Andreje Babiše do svěřenských fondů neznamená, že by premiér ztratil podstatný vliv na svůj byznys. Tento známý fakt nyní potvrdily texty statutů Babišových fondů, které zveřejnil web iRozhlas.cz.

V dosud utajovaných listinách se výslovně uvádí, že fondy jsou zřízeny na omezenou dobu, především pak na období, kdy bude Babiš coby zakladatel „vykonávat funkci člena vlády“.

Pokud by tedy Babiš z nějakého důvodu odešel z vlády, například po volbách, celá konstrukce s fondy by skončila a šéf hnutí ANO by se znovu plně ujal svých práv stoprocentního akcionáře Agrofertu.

Ale i do té doby si Babiš udržuje nad majetky reálnou kontrolu, a to několika způsoby.

Statuty sice uvádějí, že jako obmyšlený má práva srovnatelná jen s menšinovým akcionářem firmy a nadto nemůže požadovat „jakékoli další informace ani dávat jakékoli pokyny či jinak ovlivňovat svěřenského správce nebo protektory“. Babiš si ale zajistil jiné cesty.

Může například odvolat oba správce svých fondů, pokud usoudí, že porušují pravidla správy nebo jiné povinnosti. Připomeňme, že správci fondů jsou Babišovi dlouholetí a loajální spolupracovníci z Agrofertu Zbyněk Průša a Alexej Bílek.

Podle statutů je Babiš až do své smrti jediným obmyšleným fondů. Tím si jednak zaručuje, že se mu spravovaný majetek vrátí, zároveň má nárok na „jakékoli plnění“ z majetku, tedy hlavně na zisky z hospodaření.

Pokud by Babiš zemřel, majetek se do měsíce přesune na další osoby, které statuty jmenují jako „další obmyšlení“. Konkrétní jména těchto „dědiců“ zveřejněné listiny neuvádějí, z kontextu vyplývá, že jde o členy rodiny.

Rodina je také důležitá páka, přes kterou Babiš i v současnosti vidí do hospodářských útrob Agrofertu a může působit na jeho řízení.

Jak už dříve upozornili auditoři Evropské komise, kteří u Babiše jednoznačně konstatovali střet zájmů, klíčovou roli má premiérova manželka Monika. Ta je jedním ze tří protektorů, kterým statuty udělují důležité pravomoci.

„Protektoři jsou oprávněni nahlížet do všech dokladů týkajících se svěřenského fondu a požadovat po svěřenském správci jejich předložení stejně jako podání vysvětlení týkajícího se výkonu správy svěřenského fondu či sdělení dalších informací týkajících se svěřenského fondu,“ píše se ve statutech.

Správci fondů si musí u důležitých rozhodnutí zajistit od protektorů předem souhlas – při rozdělování zisku, výkonu akcionářských práv a nakládání s majetkem.

Monika Babišová je navíc v postavení takzvaného rodinného protektora, který má v tříčlenných radách protektorů faktické právo veta. Rodinného protektora přitom jmenuje a libovolně odvolává Babiš z pozice obmyšleného.

Premiér může navíc za určitých podmínek odvolat i zbylé protektory. „Obmyšlený je oprávněn odvolat též protektora, který není rodinným protektorem, pokud porušuje pravidla správy nebo jiné své povinnosti podle tohoto statutu nebo obecných právních předpisů,“ uvádí se v dokumentu.

Nastavení Babišových fondů si už všímají i někteří experti na tento způsob řízení majetku. Marek Nechvátal ze společnosti Moravia Trust upozornil, že správci premiérových fondů nemohou samostatně rozhodovat bez rady protektorů se svěřeným majetkem.

Vliv Babiše na fondy se podle něj dá vyvodit hlavně z ustanovení, které umožňuje premiérovi odvolat správce, pokud porušuje pravidla fondu. „Jedním z účelů fondu je však ochrana zájmů Andreje Babiše a ten ví tedy nejlépe, co je jeho zájmem. Může kdykoliv správce odvolat, protože uvede, že porušuje pravidla fondu – ochranu jeho zájmů,“ uvedl Nechvátal pro Seznam Zprávy.

Reklama

Související témata:

Doporučované