Hlavní obsah

Bartoš pod palbou. Města i developeři kritizují nový stavební zákon

Foto: Michal Turek, Seznam Zprávy

Vláda bude ve středu řešit dlouho očekávaný stavební zákon. Na snímku ministr Ivan Bartoš

Reklama

18. 10. 2022 10:59
aktualizováno • 18. 10. 2022 12:05

Nová verze stavebního zákona z dílny Ministerstva pro místní rozvoj v čele s Ivanem Bartošem (Piráti) může zhoršit situaci ve stavebnictví, tvrdí kritici. Posílají dopis premiérovi Petru Fialovi.

Článek

Vláda se chystá ve středu znovu jednat o dlouho očekávané novela stavebního zákona. S jejím současným stavem je ale v oboru stavebnictví spokojen jen málokdo.

Zástupci široké platformy odborných komor, sdružení, svazů a velkých měst zastupujících desetitisíce odborníků a podniků působících aktivně v plánování, povolování a realizaci staveb ve všech sektorech zaslali otevřený dopis premiérovi Petru Fialovi (ODS) a dalším vládním představitelům, a to ve snaze varovat před některými nedostatky, které s sebou novela přináší.

„Apelujeme na Vás, abyste předešel hluboké krizi v oblasti výstavby, kterou může způsobit současná podoba novely stavebního zákona, a zasadil se o její změny. Jsme připraveni seznámit Vás s návrhy, na nichž jsme našli širokou věcnou a odbornou shodu,“ píší odborníci v dopisu premiérovi.

Autoři dopisu premiéru Petru Fialovi s kritikou NSZ

Ing. Vladimír Dlouhý, prezident Hospodářské komory

Ing. Jaroslav Hanák, prezident Svazu průmyslu a dopravy

Ing. Jiří Nouza, prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví

Ing. arch. Jan Kasl, předseda České komory architektů

Ing. Tomáš Kadeřábek, ředitel Asociace developerů České republiky

Mgr. Ondřej Boháč, CityDeal – koncepční a plánovací instituce Prahy, Brna, Ostravy, Plzně, Liberce, Zlína a Karlových Varů

Jan Wiesner, prezident Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů

Kritizují nedostatečnou spolupráci vlády a odborné veřejnosti, která se měla na přípravách novely podílet.

„Nový návrh vznikl zcela netransparentně, za zavřenými dveřmi Ministerstva pro místní rozvoj (MMR), bez jakékoli skutečné diskuse. Ministr Bartoš nesvolával pracovní skupiny ani kolegia, sám se jednáním o návrhu vyhýbal, vypořádání připomínkového řízení bylo fraškou,“ tvrdí Tomáš Kadeřábek, ředitel Asociace developerů ČR.

Ředitelka odboru stavebního řádu Žanet Hadžič však argumentuje, že novela prošla standardním procesem připomínek, které byly vypořádány, a až pak odešel návrh na vládu.

Podle ministra pro místní rozvoj a místopředsedy vlády pro digitalizaci Ivana Bartoše (Piráti) ale úpravy nového stavebního zákona, které Ministerstvo pro místní rozvoj připravilo, povedou ke zjednodušení výstavby v Česku a v mezinárodním měřítku ke zvýšení konkurenceschopnosti Česka.

„Je totiž nutné, aby takový zákon nejen výrazně urychlil povolování všech staveb, ale dodal i potřebnou právní jistotu stavebníkům, kteří by měli už do jednoho roku vědět, zda mohou začít stavět, či nikoliv. Ke zrychlení stavebního řízení pomůže i připravovaná digitalizace,“ říká ministr.

Ale i vyhodnocení dopadů regulace RIA, které si zpracovalo samotné ministerstvo, dává částečně kritikům za pravdu.

Uvádí se v něm totiž, že předpokládaná novela dosahuje nižší efektivity výkonu stavební agendy. A má podle něj dojít k menšímu zkrácení průměrné doby povolovacího procesu než u původního návrhu schváleného bývalou vládou.

„Toto hodnocení svědčí o zásadním rozporu novely s programovým prohlášením vlády, v němž se uvádí jako cíl zásadní zrychlení stavebního řízení,“ stojí v dopise předsedovi vlády.

RIA poukazuje mimo jiné na omezené možnosti kontrolovatelnosti, vynutitelnosti a také transparentnosti použití finančních prostředků státní správy.

Důvodem nepříliš pozitivních dopadů novely jsou podle ministra příliš ambiciózní cíle.

„Mělo jich být ovšem dosaženo zásadním přebudováním stavební správy, které, jak současná vládní koalice mnohokrát opakovala, by reálně vedlo spíše ke zhroucení stavební správy jako celku. Lze tedy velmi pochybovat o tom, že by těchto cílů bylo dosaženo. V aktuální novele, která tomuto riziku předchází, tedy logicky stanovujeme cíle realističtější,“ vysvětluje Ivan Bartoš (Piráti).

Kritici podle jeho slov zapomínají, že navrhovaná novela přináší oproti stávajícímu stavu zásadní zjednodušení procesů, což má být provázeno zkrácením řízení. Rovněž požadavky na zachování možnosti pořizování změn územně plánovacích dokumentací zkráceným postupem jsou liché, jelikož nový stavební zákon předpokládá pouze jeden proces, který právě dnešnímu zkrácenému postupu odpovídá.

Novela je trnem v oku ale také velkým městům v čele s Prahou. Ředitel Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy Ondřej Boháč ji označil za krok zpět o deset let. „Města jsou pro výstavbu klíčové prostředí a s městy to nebylo vůbec diskutováno,“ řekl. Dodal, že při tvorbě zákona by se mělo brát v potaz, co brání kvalitní výstavbě, a ne co vadí ministerstvu.

Změny, které v dopisu k novele kritici požadují

  1. Zakotvit, pro smíšený model stavebních úřadů na obcích a krajích, skutečnou procesní integraci všech aktů, nezbytných pro povolení stavby, do jednoho společného řízení, zahrnujícího i environmentálního posouzení záměru tak, aby došlo ke snížení byrokracie a naplnění teze 1 řízení, 1 razítko, 1 přezkum. Tomuto řešení musí být přizpůsobena výsledná struktura stavebních úřadů a úprava kompetencí orgánů, vydávajících podkladová stanoviska.
  2. Zachovat původní rozsah úpravy městských územních a navazujících stavebních předpisů a možnosti stanovení specifických požadavků na výstavbu v územně plánovací dokumentaci odchylně od celostátní vyhlášky.
  3. Zachovat platnost stávajících Pražských stavebních předpisů dle platného znění NSZ.
  4. Zachovat možnost pořizování změn územních plánů zkráceným postupem podle současné právní úpravy (zákona 183/2006 Sb.).
  5. Změnit úpravu jednotného standardu územně plánovací dokumentace tak, aby pro obce neznamenal neúnosnou byrokratickou zátěž, spočívající v nutnosti pořizování změn všech stávajících územních plánů.
  6. Zachovat postavení stavebníka jako účastníka soudního řízení o přezkumu vydaného povolení.
  7. Posílit strategický rozměr územně plánovacích dokumentací na všech úrovních, včetně jednoznačného určení kompetencí při jejich stanovení, pořízení a naplňování.

Nový stavební zákon připravila bývalá vláda Andreje Babiše (ANO) a Sněmovna ho schválila loni v létě přes veto Senátu. Nový kabinet Petra Fialy (ODS) avizoval, že udělá změny a letos prosadil roční odklad účinnosti zásadních pasáží zákona. Novela Fialovy vlády by měla zrušit zavedení Nejvyššího stavebního úřadu a jemu podřízených nových krajských stavebních úřadů a podle MMR zachovat část úřadů pod obcemi, o jejichž počtu má rozhodnout vláda z navrhovaných variant.

Od poloviny příštího roku začne fungovat Specializovaný a odvolací stavební úřad, který bude mít na starosti velké infrastrukturní stavby, například dálnice, celostátní železnice nebo elektrárny. Ostatní stavby budou do 30. června 2024 podléhat povolování podle dosavadních předpisů. Digitalizace stavebního řízení by měla být po půlročním odkladu spuštěna 1. ledna 2024.

Ačkoliv pouze stavební zákon sám o sobě bytovou krizi nevyřeší, zrychlení stavebních procesů by na vývoj dostupnosti bydlení mohlo mít v Česku významný dopad. Stavět by se dalo totiž oproti současnému stavu výrazně rychleji.

Pomoc proti zdražování – Jak zvládnout krizi

Domácnosti a firmy čelí problémům s vysokou inflací a růstem cen energií. Projekt Seznam Zpráv „Jak zvládnout krizi“ vám nabízí praktické informace, jak ušetřit a jak řešit či snížit dopady zdražování.

Mohlo by vás také zajímat:

Reklama

Doporučované