Hlavní obsah

Kryptoměny lidé milují a kupují, neměli by ale zapomínat je také danit

Foto: Deloitte

Ivan Gažo, daňový poradce ze společnoti Deloitte.

Reklama

5. 9. 2022 19:29

Přestože hodnota většiny kryptoměn letos výrazně klesá, stále jsou mezi investory a obchodníky velmi populární. Často se ovšem zapomíná, že zisk z jejich prodeje podléhá dani z příjmu, i když…

Článek

Kryptoměny jsou fenoménem posledních let a pro mnohé investory a obchodníky jsou atraktivní příležitostí k výdělkům. Navzdory velké popularitě digitálních měn však Česko zatím pro tento sektor nemá speciální daňovou úpravu.

Řadě nadšených „obchodníků“ se tak může zdát, že kryptoměny daním nepodléhají, opak je ale pravdou. I podle existujících pravidel jde totiž o příjmy jako každé jiné. Jak je to například s těžbou kryptoměn, jejich darováním, ale i daněním vysvětluje daňový specialista poradenské společnosti Deloitte Ivan Gažo.

V Česku zatím nemáme speciální úpravu v oblasti daní kryptoměn. Finanční správa, ale i ČNB na kryptoměny nenahlíží jako na investice a nevztahuje se na ně tedy ani časový test (nezbytná doba držení cenných papírů, nutná pro osvobození placení daně z příjmů fyzických osob. Pokud cenné papíry vlastníte déle než tři roky, nemusíte platit daň). Jakým způsobem tak investor daní případný zisk z kryptoměn, aby se vyhnul problémům s finančním úřadem?

Aktuální znění zákona neobsahuje žádné ustanovení o osvobození jakéhokoli výnosu z prodeje nebo držby kryptoměn. Fyzická nebo právnická osoba tedy obecně daní jak zisk, který v rámci prodeje kryptoměn realizuje, tak výnos, který jí plyne z držby kryptoměn.

Jak tedy na kryptoměny současně nahlíží zdejší úřady a ČNB, když se vlastně nejedná o investici?

Dle vyjádření ČNB kryptoměny nejsou elektronické peníze ani investiční nástroj. Také se nejedná o platební službu, a pokud jsou kryptoměny směnovány za české koruny či jinou měnu, tak se v takovém případě nejedná ani o směnárenskou činnost. Z toho vycházelo i Ministerstvo financí, které doporučuje nahlížet na kryptoměny jako na zásobu.

Rýsuje se alespoň nějaký jasnější legislativní rámec pro daně v tomto sektoru?

V současné chvíli se neočekává žádná novela zákona, která by podrobněji řešila oblast kryptoměn. Nejnovější dokument, který může posloužit jako „kuchařka“ pro zdanění kryptoměn, je dokument vydaný v březnu Generálním finančním ředitelstvím s názvem „Informace k daňovému posouzení transakcí s kryptoměnami (např. bitcoin)“.

S kryptoměnami se nejen klasicky obchoduje na burzách, ale kryptoměny se také například takzvaně těží nebo za ně můžeme prodávat své služby. Podléhá toto rovněž zdanění?

Jelikož při těžbě kryptoměn nevzniká žádný příjem, tak se ani nedá mluvit o zdanění v případě, že fyzická nebo právnická osoba vytěží nějakou kryptoměnu. Daní se až zisk z prodeje kryptoměny, popřípadě směna kryptoměny za zboží, službu nebo jinou kryptoměnu.

Jsou nějaké zásadní rozdíly ve způsobu danění kryptoměn u fyzických a právnických osob?

V obecné rovině ne. V obou případech se musí realizovaný zisk z prodeje a směna kryptoměny zdanit.

Je investor povinen podávat daňové přiznání, i když je za rok ve ztrátě?

Podání daňového přiznání fyzických osob se odvíjí od příjmu realizovaného za dané období, a ne od zisku nebo ztráty. Obecně lze říct, že jakmile jste realizovali příjem nad 15 000 Kč, tak máte povinnost daňové přiznání podat.

Jde se vyhnout dani?

Jsou nějaké okolnosti, za kterých investor do kryptoměny daňové přiznání podávat nemusí?

Spíše ne. Jedná se o velmi specifické případy, například v případě, že máte příjem pouze ze zaměstnání a příjem z kryptoměn byl do 6000 Kč. Znovu ovšem upozorňuji, že se jedná o příjem, ne o zisk.

Jsou nějaké (legální) způsoby, jak se daním vyhnout? Například investování skrze podílové fondy…

Klasická držba kryptoměny napřímo a její prodej nebo směna podléhá zdanění. Zákon o daních z příjmů neobsahuje žádné ustanovení, které by řešilo osvobození příjmu z kryptoměn.

Co se týče například podílových fondů, tak daňové posouzení závisí od konkrétního nastavení podílových fondů. Obecně, v případě prodeje podílového listu po uplynutí časového testu tří let, by měl být příjem z prodeje podílového listu osvobozený od daně z příjmů.

Je však nutné vědět, jak daná investice funguje, protože v praxi může docházet k situaci, kdy se investiční prostředky investora přesouvají z rizikovějších aktiv do méně rizikových a tento přesun může v praxi znamenat, že dochází k přerušení časového testu držby podílového listu.

Může si obchodník s kryptoměnami odečíst nějaké položky z daní?

Podnikatel s kryptoměnami, tedy fyzická osoba, která dosahuje příjem z kryptoměn v rámci své soustavné podnikatelské činnosti, si může proti příjmu z podnikání uplatnit buď výdaje ve skutečné výši, nebo výdaje procentem. A to buď 60% nebo 40% paušálem v závislosti od toho, zda disponuje živnostenským oprávněním nebo ne.

Zároveň poplatník může v daňovém přiznání využít stejné odpočty a slevy na dani, jako kdyby s kryptoměnami neobchodoval. Pro více informací doporučuji nahlédnout do zmíněného dokumentu vydaného Generálním finančním ředitelstvím.

Pozor na finanční kontrolu

Vztahuje se na kryptoměny daň z přidané hodnoty?

DPH je harmonizovaná na úrovni EU, takže její uplatnění na kryptoměnové transakce musí respektovat evropské právní předpisy včetně příslušných rozsudků Soudního dvora EU.

Nákupem a prodejem kryptoměny se z pohledu DPH rozumí směna za zákonnou měnu, tj. jedná se o plnění v režimu DPH, které je osvobozeno od DPH, bez nároku na odpočet daně obdobně jako směnárenská činnost.

Samotná těžba kryptoměny pro vlastní účely může obsahovat prvek náhody, kdy neexistuje přímé spojení mezi těžařem a jeho příjmem, chybí také smluvní ujednání. Těžba kryptoměny pro vlastní účely, tedy za splnění dalších podmínek, není předmětem DPH.

A jak je to u dědictví kryptoměn?

Dědictví patří mezi bezúplatné příjmy, které jsou osvobozené od daně z příjmů jak pro fyzickou, tak pro právnickou osobu.

Tady je ale důležité upozornit na tzv. institut zneužití práva, který je v současné době stále oblíbeným nástrojem správce daně při daňových kontrolách - tj. správci daně čím dál častěji napadají situace, kdy daňový subjekt udělal vše, co bylo v souladu s dikcí zákona, avšak hlavním důvodem jeho kroků bylo získat určitou daňovou výhodu.

Každý daňový poplatník by se měl u transakcí s kryptoměnami zamyslet, co bylo hlavním účelem daných kroků a zda se v daném případě nemůže jednat o zneužití práva.

Zároveň bych chtěl upozornit na to, že Finanční správa aktuálně zahajuje cílené kontroly daňových subjektů, které realizovaly obchody s kryptoměnami za zdaňovací období 2019 a 2020, což dokazuje tisková zpráva Finanční správy z července tohoto roku.

Reklama

Doporučované