Hlavní obsah

Přehledně: Podívejte se, jak letos ušetřit na daních

Foto: Seznam Zprávy

Sleva na poplatníka roste už druhým rokem.

Reklama

26. 1. 2022 17:41

Ani letos nepřijdou daňoví poplatníci o možnost získat několik slev a zvýhodnění na dani. Některé z nich se navíc oproti předchozím letům zvýšily.

Článek

Sleva na poplatníka

Velký balík daňových změn přijali poslanci už v roce 2020. Kromě zrušení superhrubé mzdy prošel také návrh na zvýšení slevy na poplatníka. Původní návrh zvýšit částku o jednorázově o šest tisíc korun neprošel.

Ujala se ale varianta dvojího zvýšení o tři tisíce. Od 1. ledna 2021 činí 27 840 korun, přesně o rok později se sleva zvýšila na 30 840 korun ročně (měsíčně 2570 korun měsíčně). Pokud budete slevu uplatňovat v daňovém přiznání za rok 2021, nezapomeňte tedy uvést částku 27 840 korun.

Na slevu mají nárok všichni poplatníci, kteří měli alespoň po část roku zdanitelné příjmy. Jde o jedinou slevu, kterou lze využít v plné roční výši, i když jste vydělávali například jen několik měsíců. Sleva je stejně vysoká bez ohledu na to, jestli ji využije podnikatel, student nebo například důchodce.

Sleva na manžela/manželku

Na stejných hodnotách naopak zůstává sleva na manžela či manželku. Její výše je 24 840 korun za rok. Pokud je manželovi či manželce přiznán průkaz zdravotního postižení ZTP/P, zvyšuje se sleva na dvojnásobek (49 680 korun ročně). Slevu mohou využít také páry v registrovaném partnerství.

Pokud došlo k uzavření sňatku až v průběhu minulého roku, nelze využít slevu v plné výši. V takovém případě musíte počítat s měsíční částkou, která činí 2070 korun. Pokud jste tedy měli svatbu například v květnu minulého roku, můžete uplatnit slevu za všechny měsíce od června dál.

K uplatnění příspěvku nesmí mít partner či partnerka roční příjmy vyšší než 68 tisíc korun. Příjmy se potvrzují čestným prohlášením. Do příjmů se započítává hrubá mzda, příjmy OSVČ, příjmy z pronájmu, důchody ze sociálního pojištění, dávky v nezaměstnanosti, nemocenské dávky a peněžitá pomoc v mateřství.

Do limitu naopak Finanční správa nezapočítává rodičovský příspěvek, dávky pomoci v hmotné nouzi nebo třeba dávky osobám se zdravotním postižením.

Zvýhodnění na děti

Změna, která začala platit už v průběhu roku 2021. Od srpna se zvýšilo zvýhodnění na druhé, respektive třetí a každé další vyživované dítě.

U jednoho dítěte se částka zvýhodnění nemění (15 204 korun ročně). Za druhé už ale je možné odepsat si na daních 22 320 korun, u třetího a každého dalšího dítěte dokonce 27 840 korun. V případě dítěte s průkazem ZTP/P je zvýhodnění vždy dvojnásobné.

Zvýhodnění lze získat za nezletilé dítě do 18 let, které žije s rodičem v jedné domácnosti. Dále jde o dítě do 26 let věku (včetně), které se soustavně připravuje na budoucí povolání a nepobírá invalidní důchod třetího stupně. Dalším důvodem může být nepříznivý zdravotní stav dítěte nebo úraz.

Slevy na dani
Sleva20212022
Na poplatníka27 840 Kč30 840 Kč
Na manžela/manželku24 840 Kč24 840 Kč
Na studenta4 020 Kč4 020 Kč
Základní sleva na invaliditu (1. nebo 2. stupně)2 520 Kč2 520 Kč
Rozšířená sleva na invaliditu (3. stupně)5 040 Kč5 040 Kč
Na držitele průkazu ZTP/P16 140 Kč16 140 Kč
Za umístění dítěte - za každé vyživované dítěmaximálně 15 200 Kčmaximálně 16 200 Kč
Sleva na zastavenou exekuci-maximálně 450 Kč

Sleva za zastavenou exekuci

Úplnou novinkou je pak sleva na zastavenou exekuci. Poplatník může získat slevu ve výši 30 procent, pokud zastavená pohledávka nepřesáhla 1500 korun bez příslušenství (exekuce vedená k 1. lednu 2022 déle než tři roky). Je tak možné získat slevu až ve výši 450 korun, a to jak v rámci daňového přiznání, tak i v žádosti o roční zúčtování příjmů u zaměstnavatele.

Sleva na studenta

Bez změny zůstává také sleva na studenta. Za každý měsíc, který se student soustavně připravuje na budoucí povolání studiem nebo předepsaným výcvikem do svých 26 let (případně do 28 let u prezenční formy doktorského studia), má nárok na slevu ve výši 335 korun.

Pokud tedy pracuje po celý rok, má právo na slevu ve výši 4 020 korun. Pro získání slevy je nutné doložit potvrzení o studiu. Není přitom důležité, jestli jde o prezenční, distanční nebo kombinovanou formu studia.

Sleva na dani v případě invalidity

Ani zde se sleva neměnila. Její výše přitom záleží na tom, v jakém stupni invalidity člověk je.

Základní sleva na invaliditu, která se týká prvního a druhého stupně invalidního důchodu, činí 2 520 korun za rok. Opět jde o slevu, která se váže na jednotlivé měsíce, ne na celý rok. Při základní slevě na invaliditu to tedy znamená 210 korun za měsíc.

Pro rozšířenou slevu na invaliditu (třetí stupeň invalidity) je částka dvojnásobná, tedy 5 040 korun za rok a 410 korun za měsíc.

Sleva za umístění dítěte – školkovné

Zvýšení se dočkalo také takzvané školkovné. Sleva za umístění dítěte, jak se tato výhoda oficiálně jmenuje, se zvyšovala už v roce 2021. A právě tato částka je pro daňové přiznání, které živnostníci a podnikatelé musí podat letos na jaře, klíčová.

Za rok 2021 si tedy rodiče mohou odepsat 15 200 korun za jedno dítě. V roce 2022 sleva vzrostla na 16 200 korun.

Peníze za umístění dítěte mohou získat rodiče, kteří mají své potomky v předškolním zařízení. Slevu lze využít pouze v případě, že rodič žije s dítětem ve společné domácnosti. Slevu může využít jen jeden z rodičů.

Sleva na držitele průkazu ZTP/P

Osoby s průkazem ZTP/P mají nárok na slevu ve výši 16 140 korun ročně (1 345 korun měsíčně). Sleva náleží za měsíce, na jejichž počátku měl poplatník rozhodnutí Úřadu práce ČR o jeho přiznání.

Zrušení stropu u daňového bonusu

Dříve bylo možné získat daňové bonusy maximálně ve výši 60 300 korun, měsíčně pak 5025 korun. Zrušený už je nejen roční, ale také měsíční strop.

Všechny slevy je možné uplatnit jen jednou a u jednoho zaměstnavatele. Pokud například pracujete u více zaměstnavatelů, slevy se nesčítají.

Daňové odpočty

Samotný daňový základ si lidé mohou výrazně snížit díky nezdanitelným položkám. Konkrétně se jedná o tyto položky:

Odečitatelné položky - maximální výše

  • Dobročinné dary a dárcovství krve - 15 procent ze základu daně (minimálně tisíc korun)
  • Úroky z úvěru na bydlení - maximálně 300 000 Kč
  • Penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření - až 24 000 Kč
  • Životní pojištění - až 24 000 Kč
  • Odborové příspěvky - maximálně 3 000 Kč
  • Vzdělávání - nejvýše 10 000 Kč (lidé se zdravotním postižením 13 000 Kč, s těžším postižením 15 000 Kč)

Reklama

Doporučované