Hlavní obsah

Dotace na zateplení a nové kotle se mění. Podívejte se, co vás čeká

Foto: Michal Šula, Seznam Zprávy

Ilustrační foto

Reklama

18. 9. 18:07

Po letní odmlce se opět spouští dotační programy na podporu energetických úspor. K dispozici je 55 miliard Kč. Nová zelená úsporám prošla změnami a spustí se i program Oprav dům po babičce.

Článek

V posledních dvou letech se zvedl zájem o energetické úspory. Rostl nejen kvůli rostoucím cenám elektřiny, plynu a tepla, případně touze po energetické soběstačnosti, ale také kvůli značné dotační podpoře od státu.

Po letní pauze budou moct od 19. září 2023 bytové domy opět žádat o dotace na úsporná opatření z programu Nová zelená úsporám (NZÚ). Žádosti pro majitele rodinných domů budou spuštěny 26. září 2023. Ve stejný den startuje také nový dotační program Ministerstva životního prostředí Oprav dům po babičce. Nová zelená úsporám Light běžela bez pauzy.

Program je nově financován z Modernizačního fondu, do nějž proudí příjmy z prodeje evropských emisních povolenek. Celkem v něm je vyčleněno pro NZÚ a NZÚ Light 55 miliard Kč.

Co nového přináší nová etapa podpory?

Nová podoba programu by měla lépe cílit na jednotlivé skupiny domácností podle jejich finančních možností. Celkově by se měla zjednodušit i administrace žádostí a nebude nutné ani dokládat faktury. U některých opatření bude navýšena podpora, někde ji naopak seškrtali. Nově budou mít žadatelé možnost získat dotaci na výměnu starého kotle za tepelné čerpadlo.

U programu NZÚ Light se nic nemění.

Hlavní změny v dotacích z Nové zelené úsporám od září 2023

  • Nově je v rámci Nové zelené úsporám podporována výměna starých plynových kotlů za tepelná čerpadla.
  • Nebude nutné dokládat faktury, ale žadatelé si je stejně musí uschovat v případě kontroly.
  • 10procentní odškodnění pro znevýhodněné domácnosti v hospodářsky a sociálně znevýhodněných obcích s rozšířenou působností.
  • Navýšení dotace na tepelná čerpadla země-voda s plošnými kolektory o 40 000 Kč na 120 000 nebo 140 000 Kč.
  • Snížení podpory na instalaci dobíjecí stanice pro elektromobily ze 30 000 Kč na 15 000 Kč.
  • Odstranění podmínky, že maximálně 50 procent plochy domu může být využíváno k podnikání.

Kdo může dotace NZÚ a NZÚ Light čerpat?

Finance z programů NZÚ, NZÚ Light a Oprav dům po babičce jsou určeny pro rodinné a bytové domy. Dotace budou moci čerpat majitelé rodinných a bytových domů, fyzické a právnické osoby (vlastníci bytových domů), společenství vlastníků jednotek (SVJ) a bytová družstva.

NZÚ Light je určena pro seniory, invalidní důchodce 3. stupně a domácnosti pobírající příspěvek na bydlení.

Pro koho jsou určeny dotace Oprav dům po babičce?

Tato dotace je určena ekonomicky aktivním osobám, které vlastní starší rodinný dům a budou v něm bydlet. Stát podpoří rekonstrukci domu, jejímž cílem bude snížení nákladů na bydlení, tedy komplexní nebo částečné zateplení. Spolu s ním je pak možné získat dotaci také na instalaci fotovoltaiky, výměnu zdroje tepla, ohřev vody, zachytávání dešťové vody nebo dobíjecí stanici pro elektromobily.

Kolik může dostat žadatel vyplaceno?

V NZÚ jsou dotace, které pokryjí až 50 procent nákladů, vypláceny až zpětně po realizaci opatření.

Nová zelená úsporám Light je žadateli vyplácena předem a může pokrýt až 100 procent vynaložených nákladů.

Oprav dům po babičce poskytne dotaci ve výši až 50 procent způsobilých nákladů, přičemž bude vyplacena zálohově ještě před začátkem staveb. Může dosáhnout až jednoho milionu korun.

Jak o dotace zažádat?

Nejprve by si zájemci měli rozmyslet, jaký typ opatření je pro ně vhodný, a seznámit se s podmínkami programu. Dalším krokem je výběr společnosti, která jim bude projekt realizovat. Je však vhodné si společnost prověřit, protože některé firmy zákazníkům instalaci slíbily, vybraly zálohy, ale nic nedodaly. Následně je možné podat žádost o dotaci, a to přes web novazelenausporam.cz.

Pokud žadatel poptával dotaci z programu NZÚ Light nebo Oprav dům po babičce, peníze by mu měly přijít ještě před začátkem stavby. Po dokončení realizace přijdou peníze těm, kteří žádali o příspěvek ze standardního programu NZÚ. Pro vyúčtování dotace pak lidé musí předložit potřebné dokumenty.

Jak lze financovat úspory obecních domů?

Stát chce z těchto dotačních programů financovat také modernizaci bytových domů, které jsou ve vlastnictví obcí, příspěvkových organizací, škol, veřejné správy, nadací apod. Bytovky ve vlastnictví těchto subjektů mohou žádat o podporu všech typů úsporných opatření, stejně jako ostatní žadatelé o příspěvek.

„Vzhledem k tomu, že zde vnímáme zvýšený veřejný zájem, výrazně navyšujeme jednotkové dotace úsporných opatření. Dotace by mohla dosáhnout až do výše 70 procent vynaložených nákladů. Podpora renovací bytových domů umožní benefitovat z rekonstrukcí bytových domů nejen jejich vlastníkům, ale i domácnostem v nájemním bydlení. V zateplených domech s úsporným zdrojem tepla ušetří nájemníci na cenách za energie nemalé částky,“ vysvětluje ministr životního prostředí Petr Hladík.

V rámci výzvy pro obce mohou bytové domy získat až 70 procent vynaložených nákladů. Prostředky jim však budou vyplaceny až po skončení realizace stavby.

Na co mohou čerpat dotace rodinné domy?

Dotaci lze čerpat na komplexní i postupné zateplení. Peníze jsou také na pořízení nových zdrojů energie. Zájemci je mohou čerpat na fotovoltaické systémy do výkonu 10 kWp. Nově mohou domácnosti vyměnit i starý plynový kotel za tepelné čerpadlo, stejně jako nahradit elektrické vytápění tepelným čerpadlem. Podporované jsou také systémy určené k získávání tepla z odpadní vody a systémy řízeného větrání se zpětným získáváním tepla.

V kombinaci s některým z těchto opatření dotační programy poskytnou příspěvek i na zelenou střechu (střecha pokrytá vegetací a půdou), systém získávání dešťové vody nebo dobíjecí stanici pro elektromobily.

Na co mohou čerpat dotace bytové domy?

Bytové domy mohou čerpat dotace na zateplení domu a výměnu oken a dveří, dále na fotovoltaickou elektrárnu, ale také na výměnu neekologického kotle. Finance z Modernizačního fondu podpoří také stavbu zelené střechy, systém řízeného větrání se zpětným získáváním tepla nebo dobíjecí stanice pro elektromobily.

Jak dotační programy pomohou nízkopříjmovým domácnostem?

Program Nová zelená úsporám slibuje, že ulehčí situaci žadatelům z řad nízkopříjmových domácností, kteří ale žijí v bytových domech. Pro renovaci bytového domu je však často nutný souhlas většiny nebo dokonce všech vlastníků družstva nebo SVJ. Důvodem, proč pak opatření nerealizují, může být například nutné navýšení příspěvků do „fondu oprav“.

Pokud majitelé některých bytů spadají do skupiny nízkopříjmových domácností, může pro ně zvýšení příspěvku na opravy znamenat finanční problém. Nově za každou nízkopříjmovou domácnost či sociální byt může bytový dům získat až 150 tisíc Kč, aby nebylo nutné příspěvky do fondu oprav této skupině výrazně navyšovat.

Na příspěvek 150 tisíc Kč mohou dosáhnout senioři, lidé pobírající příspěvek na bydlení, příspěvek na dítě a invalidé třetího stupně (hendikepovaní).

Za co lze získat peníze navíc?

Rodinné domy mohou nad rámec běžné podpory získat z NZÚ také bonus, pokud se nacházejí v některém ze znevýhodněných regionů - Karlovarském, Moravskoslezském a Ústeckém kraji. Pokud navíc opatření zkombinují, například zateplení a instalaci fotovoltaiky, mohou dostat bonus 10 tisíc Kč za každé další opatření.

Oprav dům po babičce přispěje na každé nezaopatřené dítě bonusem 50 000 korun. Platí to pro děti, které se narodí do roku 2030.

Reklama

Doporučované