Hlavní obsah

ČNB nechala limity pro poskytování hypoték beze změn

Česká národní banka. Ilustrační foto.Video: Seznam Zprávy

 

Reklama

30. 11. 2022 15:43

Český finanční sektor zůstává odolný vůči zhoršenému ekonomickému vývoji, uvedla dnes Bankovní rada ČNB po projednání Zprávu o finanční stabilitě. Bankovní rada také ponechala beze změny ukazatele pro poskytování hypoték.

Článek

ČNB dnes projednávala podzimní zprávu o finanční stabilitě. Z té vyplývá, že tuzemský finanční sektor je dostatečně kapitálově vybaven pro absorpci šoků i v případě déletrvajících ekonomických potíží a klimatických šoků. Odolný rovněž zůstává i nebankovní finanční sektor, kam patří například pojišťovny či penzijní fondy.

„V době, kdy je náš hlavní cíl podstatné snížení inflace, musíme být velmi přísní a neslevovat v nárocích na banky i jejich klienty, aby vznikalo méně dluhů,“ uvedl guvernér ČNB Aleš Michl po středečním jednání o finanční stabilitě.

Bankovní rada ČNB ve středu rozhodla o ponechání horních hranic ukazatelů LTV, DTI a DSTI u hypotečních úvěrů na úrovni platné od letošního dubna. Rozhodnutí bylo založeno na posouzení vývoje finančního cyklu, zranitelnosti bankovního sektoru a ostatních faktorů, které ovlivňují jeho odolnost.

Úvěrové ukazatele ČNB pro hypotéky

Ukazatel LTV (Loan to Value) představuje procentní poměr mezi výší úvěru a hodnotou zastavené nemovitosti. Od 1. dubna 2022 banky nesmějí poskytovat úvěry s LTV vyšším než 80 %, tedy nad 80 % hodnoty zastavené nemovitosti (90 % pro žadatele mladší 36 let). Hranice pro žadatele do 36 let se vztahují pouze na úvěry, které slouží k nákupu jejich vlastního bydlení.

Ukazatel DTI (Debt to Income) je poměr výše celkového zadlužení žadatele o úvěr a výše jeho čistého ročního příjmu. ČNB nastavila tento ukazatel od dubna 2022 na 8,5 (u mladých do 36 let na 9,5).

Ukazatel DSTI (Debt Service to Income) je procentním vyjádřením podílu ročních průměrných výdajů žadatele o úvěr vyplývajících z jeho celkového zadlužení (tzv. dluhová služba) na jeho ročním čistém příjmu. Zjednodušeně řečeno jde o procentní podíl celkové výše všech měsíčních splátek na čistém měsíčním příjmu žadatele o úvěr. ČNB stanovila od dubna 2022 tento ukazatel na 45 % (50 % pro mladé do 36 let).

Úvěrové ukazatele banky zohledňují u nových úvěrů. V případě refinancovaných úvěrů (nebo pokračujících hypoték po konci fixace) jen v případě, že se původní úvěr navýší.

Banky mohou u žadatelů, u nichž jsou přesvědčeny, že úvěr v budoucnu bez problémů splatí, udělat výjimku a limity nepoužít – každé čtvrtletí na 5 % celkového objemu hypotečních úvěrů, které poskytly v předcházejícím kalendářním čtvrtletí.

Zdroj: ČNB

„Nadhodnocené ceny nemovitostí, vyšší úrokové sazby z hypotečních úvěrů, dopad inflace a cen energií na životní náklady domácností, očekávané zpomalení hospodářské aktivity a významné ekonomické a geopolitické nejistoty jsou faktory, které v současnosti zvyšují rizika spojená s poskytováním hypotečních úvěrů. I přes současný pokles hypoteční úvěrové aktivity je další působení ukazatelů LTV, DSTI a DTI důležité pro zachování dlouhodobé stability bank a domácností,“ uvedla po středečním jednání Karina Kubelková, členka bankovní rady ČNB dohlížející na sekci finanční stability.

Ukazatel LTV tlumí rizika poklesu hodnoty zástav, ukazatele DSTI a DTI přispívají ke zvyšování kvality úvěrového portfolia bank a stability domácností.

Banky jsou odolné

Zpráva o finanční stabilitě – podzim 2022 obsahuje rovněž výsledky zátěžového testu bankovního sektoru zohledňujícího klimatická rizika. Výsledek podle banky dokazují jeho schopnost ustát delší období silně negativního vývoje včetně dopadů klimatických rizik a politik, které na ně reagují. Došlo by však ke značnému nárůstu úvěrových selhání a silnému oslabení ziskovosti.

„Výchozí pozice bankovního sektoru je příznivá. Jeho klíčovým rizikem nicméně zůstává další vývoj kvality úvěrového portfolia. U toho sice pozorujeme signály mírného zhoršování, prozatím ale nejsou doprovázeny zvýšenými úvěrovými ztrátami, jejichž včasné a konzervativní identifikaci bankami přikládá ČNB zásadní význam,“ upozornil ředitel sekce finanční stability ČNB Libor Holub.

Klíčové body z jednání

- Bankovní rada ČNB ponechala v platnosti nastavení závazných limitů ukazatelů pro poskytování hypotečních úvěrů, které platí od 1. dubna 2022.

- Limit ukazatele DTI (celkový dluh žadatele o úvěr vyjádřený v násobcích jeho čistého ročního příjmu) bude nadále činit 8,5 (9,5 pro žadatele mladší 36 let).

- Limit ukazatele DSTI (poměr mezi celkovou výší měsíčních splátek dluhu žadatele o úvěr a jeho čistým měsíčním příjmem) zůstává na úrovni 45 % (50 % pro žadatele mladší 36 let).

- Horní limit ukazatele LTV (poměr úvěru a hodnoty zastavené nemovitosti) setrvá na 80 % (90 % pro žadatele mladší 36 let).

- Poskytovatelé mohou až na 5 % objemu hypotečních úvěrů nadále aplikovat výjimku z plnění limitů.

- Limity ukazatelů byly poskytovateli v podstatě dodržovány.

- Ceny bytů v ČR, které již začaly sestupovat z cyklického vrcholu, byly k pololetí roku 2022 zhruba o 60 % vyšší, než by odpovídalo úrovni příjmů mediánové domácnosti, a zhruba o 40 % vyšší, než by odpovídalo požadovaným výnosům z pronájmu nemovitosti.

- Bankovní rada ČNB ve středu rozhodla také o ponechání sazby proticyklické kapitálové rezervy na úrovni 2,5 %, kterou budou banky povinny dodržovat od 1. dubna 2023.

- Finanční sektor v ČR zůstává vysoce odolný vůči zhoršenému ekonomickému vývoji.

- Bankovní sektor je dostatečně kapitálově vybaven pro absorpci šoků i v případě déletrvajících ekonomických potíží a klimatických šoků.

- Nebankovní finanční sektor (pojišťovny, penzijní fondy aj.) zůstává rovněž odolný.

Zdroj: ČNB

„Bankovní sektor jako celek by plnil regulatorní kapitálové limity v základním scénáři vývoje ekonomiky i v hypotetickém nepříznivém scénáři s klimatickými riziky. Nicméně dopad nepříznivého scénáře do kapitálového vybavení bank by byl velmi citelný a zvýraznil by význam kapitálových rezerv. Silné nejistoty ohledně dalšího vývoje domácí i světové ekonomiky a souběh řady rizik vyžadují od bank vysokou míru obezřetnosti při řízení bilancí, rizik i kapitálu, včetně dividendové politiky,“ doplnil.

Bankovní rada ve středu rovněž rozhodla o ponechání sazby proticyklické kapitálové rezervy na úrovni 2,5 %, kterou budou banky povinny dodržovat od 1. dubna 2023. Do té doby bude sazba proticyklické kapitálové rezervy postupně narůstat ze současné úrovně 1,5 % v souladu s dříve učiněnými rozhodnutími.

Bankovní rada v tomto rozhodnutí zohlednila vysoký objem dříve přijatých rizik v bilanci bankovního sektoru, absenci materiálních úvěrových ztrát, zhoršený výhled vývoje ekonomiky a rychlou úvěrovou dynamiku zejména cizoměnových úvěrů nefinančním podnikům. Bankovní rada rovněž přihlédla k současným geopolitickým a makroekonomickým nejistotám, které vytváří prostor pro náhlou a silnou materializaci dříve přijatých rizik.

ČNB je připravena pružně reagovat

„V případě zhoršení ekonomické situace a vzniku významných úvěrových ztrát v domácím bankovním sektoru je ČNB připravena sazbu rezervy snížit, případně rezervu zcela rozpustit s cílem pokrýt vzniklé ztráty a podpořit schopnost bank plynule úvěrovat reálnou ekonomiku,“ zdůraznila členka bankovní rady Kubelková.

Celou Zprávu o finanční stabilitě – podzim 2022 zveřejní ČNB 16. prosince 2022. Ve stejný den bude vydán také písemný záznam z dnešního jednání bankovní rady k otázkám finanční stability včetně hlasování jednotlivých členů bankovní rady o opatřeních makroobezřetnostní politiky a jejich jmenovitých argumentů.

Reklama

Doporučované