Hlavní obsah

Studenti na kolejích se bouří. Platí šest tisíc za pokoj a ceny půjdou výš

Foto: Getty Images

Některé vysokoškolské koleje zdražují i v průběhu semestrů. Ilustrační fotografie.

Reklama

13. 3. 18:24

Vysoké ceny bydlení dopadají i na studenty bydlící na kolejích. První náraz je čekal loni se začátkem akademického roku. Některé univerzity ve zdražování pokračují i v průběhu semestru. Studenti proto sepisují petice.

Článek

Studentka Českého vysokého učení technického (ČVUT) Lucie dlouho bydlela na strahovských kolejích, odkud ji ale vyhnalo výrazné zdražení. „Od správy kolejí přišlo oznámení, že se od začátku března ceny opět zvyšují, a to o dalších 15 procent kvůli inflaci,“ popisuje studentka. K prvnímu zdražení došlo již loni v září, kdy se ceník navýšil o 16 procent.

Studenti proti zdražení dokonce sepsali petici. Podle mluvčí ČVUT Kateřiny Veselé k navýšení cen zatím nedošlo. „Akademický senát ČVUT by měl jednat o zvýšení cen na svém příštím zasedání, s platností nového ceníku od 1. dubna,“ říká Veselá.

Bohužel jsme nuceni přistoupit, po zveřejnění inflace za rok 2022 Českým statistickým úřadem, k navýšení cen i letos.
Kateřina Veselá, mluvčí ČVUT

Stále tak ještě platí zářijový ceník, podle kterého vyjde kolejné za jednolůžkový pokoj s vlastní sprchou a toaletou pro studenta ČVUT na 135 až 215 Kč za den včetně DPH, dvoulůžkový pokoj se sociálním zařízením pak na 115 až 180 Kč na den s DPH. Ceny se liší dle místa a kvality ubytování.

„ČVUT tehdy zdražilo kolejné poprvé po deseti letech, a to o 16 procent (přičemž celkem činila inflace mezi lety 2012–2021 téměř 23 procent). Bohužel jsme nuceni přistoupit, po zveřejnění inflace za rok 2022 Českým statistickým úřadem, k navýšení cen i letos,“ vysvětluje Veselá. Průměrná míra inflace v roce 2022 dosáhla 15,1 procenta.

Ke zdražení však během posledních deseti let došlo ještě dříve než loni v září. Ceny se zvyšovaly již v lednu 2019.

Cena ubytování na kolejích se v jednotlivých univerzitních městech liší. Praha je specifická vyššími cenami za bydlení, a to se týká i studentů. Výše kolejného se také různí u jednotlivých pražských vysokých škol. „Při porovnání srovnatelných typů ubytování na jiných vysokoškolských kolejích je ČVUT i nadále levnější. Navýšení cen je však nezbytné i pro potřebnou modernizaci našich kolejí,“ říká Veselá.

Ke zdražení prý muselo ČVUT přistoupit také kvůli nové smlouvě na dodávky energií za spotové ceny, kdy se cena za kWh elektřiny může každý měsíc měnit. „Zůstáváme u systému čtvrtletního vyúčtování skutečné spotřeby elektřiny, přičemž vyúčtování se budou vždy odvíjet od aktuální ceny elektřiny, kterou ČVUT zaplatí,“ uvedla Veselá.

Nespokojenost však nepanovala pouze mezi studenty ČVUT, ale také mezi obyvateli kolejí, kteří studují na Masarykově univerzitě v Brně (MUNI). Poprvé se za uplynulý rok ceny kolejného zvýšily v červenci, a to o 34 procent, k dalšímu navýšení došlo od letošního února.

Cena za lůžko vzrostla o 15 procent na základě inflační doložky, která je součástí každé ubytovací smlouvy. Od února studenti brněnské univerzity platí za jednolůžko se sociálním zařízením od 173 do 230 Kč s DPH za osobu na den, za dvojlůžko pak 146 až 219 Kč s DPH.

„Vedení univerzity se však v rámci snížení ekonomického dopadu na studenty rozhodlo nepožadovat plnou výši inflace, ale rozhodlo se ji zastropovat na maximálně 15 procentech. Ubytovací komise na zmíněném listopadovém jednání také projednala, že ceny samotného kolejného se budou upravovat až od příštího akademického roku, a to o 10 procent,“ uvedl mluvčí MUNI Radim Sajbot.

K tomuto navýšení by mělo dojít od 1. července 2023. Po plánovaném zdražení se tak cena za lůžko zvedne v průměru na 194 Kč za den, což je o 72 Kč více než na začátku roku 2022. „Jde tedy o zdražení v průměru o 60 procent během necelých dvou let. Ministerstvo financí navíc odhaduje inflaci pro rok 2023 na 10,4 procenta,“ stěžují si studenti.

Jako všude jinde zdražují energie

Cena ubytování odráží zejména ceny energií, které oproti minulým letům vzrostly o desítky procent. Zdražily také další náklady, jako je vodné a stočné.

Kvůli nárůstu nákladů za energie od Nového roku zvedla ceny ubytování také Česká zemědělská univerzita (ČZÚ). „Pohyb cen energií průběžně sledujeme a jsme připraveni v průběhu roku 2023 trend cenového vývoje energií promítnout rovněž do cen kolejného,“ uvedla mluvčí ČZÚ Karla Mráčková. Nyní vyjde dvoulůžkový pokoj na 217 až 226 Kč denně.

Také Vysoká škola ekonomická v Praze (VŠE) zvýšila kolejné v září o inflaci, ale hned následující měsíc musela přistoupit k další úpravě cen, neboť jí skončila smlouva na dodávky plynu. „Platili jsme spotové, několikanásobně vyšší ceny za plyn. Po zastropování cen od 1. ledna 2023 jsme ale ceny snížili na základě nových cen,“ říká mluvčí VŠE Věra Koukalová.

Cena za pokoj na kolejích VŠE s jednou postelí a sociálním zařízením činí 225 až 420 Kč s DPH na den. U samostatných dvoulůžkových pokojů je cena 186 až 233 Kč za studenta na den.

Ceny budeme upravovat až od července, předpokládáme zdražení do 10 procent. Ceny se pohybují dle obsazenosti a typu pokoje mezi 3500 až 5500 Kč za měsíc.
Petra Halíková, mluvčí Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava

Ostatní vysoké školy však v průběhu akademického roku ceny kolejného nezvyšují. „Ceny budeme upravovat až od července, předpokládáme zdražení do 10 procent. Ceny se pohybují dle obsazenosti a typu pokoje mezi 3500 až 5500 Kč za měsíc,“ říká Petra Halíková, mluvčí Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava.

Ceny za ubytování se na kolejích pro studenty Západočeské univerzity v Plzni (ZČU) od začátku akademického roku také nezměnily. K poslednímu navýšení došlo loni 1. července. „Šlo přibližně o 10procentní nárůst cen. Navýšení se pohybovalo od 190 do 490 Kč denně za lůžko, v závislosti na typu pokoje,“ říká mluvčí ZČU Šárka Stará. Student v Plzni tak za kolej zaplatí od 2860 do 4990 Kč za měsíc.

Ubytování pro studenty Karlovy univerzity (UK) se naposledy zdražilo na začátku akademického roku 2022/2023. Nová cena kolejného za lůžko na samostatném pokoji činí 145 až 340 Kč za den. V případě dvoulůžkových pokojů se ceny zvedly na 114 až 145 Kč s DPH za osobu na den.

Oproti předchozímu semestru si tak za kolej připlatí o devět procent navíc. „Další zvýšení kolejného plánujeme až v průběhu roku 2023, a to maximálně do 10 procent, což je méně než míra inflace v ČR za rok 2022,“ říká mluvčí UK Václav Hájek.

Od začátku akademického roku 2022/2023 došlo k navýšení základního ubytovacího stipendia o 25 procent.
Václav Hájek, mluvčí Karlovy univerzity

O drahotě víme, pomůžeme

Vysoké školy však svým studentům nabízejí s náklady na bydlení pomocnou ruku v podobě stipendií. Počet žádostí o ně se s nárůstem cen v průběhu let zvyšuje. Například Karlova univerzita vyplatila loni v prosinci 16 315 stipendií na bydlení, o rok dříve to bylo 15 757.

Univerzita se rovněž snažila přizpůsobit výši příspěvku cenovému nárůstu. „Od začátku akademického roku 2022/2023 došlo k navýšení základního ubytovacího stipendia o 25 procent,“ říká Hájek.

Ubytovací stipendia školy vyplácejí většinou čtvrtletně. Na VŠE jde o částku 2097 Kč za čtvrt roku, měsíčně to pak vychází na cca 700 Kč. „Za měsíce říjen až prosinec 2022 jsme rozdělili zhruba 15,5 milionu korun 7500 studentům,“ sdělila Koukalová.

Výše ubytovacího stipendia MUNI se pohybuje okolo 3 100 Kč za semestr. „Celková částka vyplacená Masarykovou univerzitou na ubytovacích stipendiích v loňském kalendářním roce činila víc než 102 milionů korun,“ říká mluvčí univerzity Sajbot.

Studenti mohou dosáhnout také na sociální stipendium, jehož výše je stanovena zákonem. Pro rok 2023 částka činí 4325 Kč měsíčně. Studenti v tíživé situaci, kteří by měli na tento typ stipendia nárok, se však kromě složité byrokracie spojené s žádostí o stipendium také bojí negativní reakce spolužáků.

„Pro mnohé je logicky nepříjemná představa, že by jejich spolužáci věděli, že pobírají sociální stipendium. Na některých školách je proces administrativně zdlouhavý, diskomfort přitom s osobními kontakty roste. Žádoucí je proto destigmatizace ze strany vysokých škol i zjednodušení a digitalizace procesu žádosti o sociální stipendium,“ říká Aleš Rod z Centra ekonomických a tržních analýz.

Právě bydlení je nejvyšší položkou ve výdajích vysokoškolských studentů. S novým zdražením se však náklady na živobytí ještě zvýší o obědy ve školních menzách, které také zareagovaly na růst cen potravin. Podle analýzy projektu Neviditelní je v Česku kolem 12 000 studentů, kteří si na živobytí musí vydělávat vlastními silami a balancují na hranici chudoby.

Na rozdíl od ostatních finančně slabších skupin však berou svou situaci jako dočasnou a spoléhají na to, že si po ukončení studia a nalezení zaměstnání polepší. „Jsou na sebe hrdí, že od nikoho nic nechtějí, a hlavně vědí, že takhle těžká situace je jen na chvilku, což jim dává vidinu světla v tunelu,“ objasňuje psycholožka Kateřina Brikciová.

Studentské koleje musí hospodařit pouze s příjmy z ubytování, což se odráží na jejich kvalitě. Dalšími problémy kromě cen, na které si studenti dlouhodobě stěžují, jsou špatný technický stav ubytování, plísně, nedostatek úložného prostoru, ale hlavně výskyt štěnic a švábů. Univerzity tvrdí, že škodlivý hmyz neberou na lehkou váhu a situaci řeší.

Aktualizace: do textu jsme doplnili informaci o zdražení kolejí ČVUT z roku 2019

Pomoc proti zdražování – Jak zvládnout krizi

Domácnosti a firmy čelí problémům s vysokou inflací a růstem cen energií. Projekt Seznam Zpráv „Jak zvládnout krizi“ vám nabízí praktické informace, jak ušetřit a jak řešit či snížit dopady zdražování.

Mohlo by vás také zajímat:

Reklama

Doporučované