Hlavní obsah

Evropská komise žaluje Polsko kvůli kácení Bělověžského pralesa, chrání ho i UNESCO

Evropská komise žaluje Polsko kvůli Bělověžskému pralesu (Video: Reuters)

 

Reklama

13. 7. 2017 22:31

K okamžitému ukončení těžby dřeva v Bělověžském pralese na východě Polska ve čtvrtek vyzvala Evropská komise. Zároveň podala na stát žalobu a žádá o předběžná opatření, která by vedla k zastavení rozsáhlého kácení stromů.

Článek

Evropská komise chce s okamžitou platností zastavit kácení stromů v Bělověžském pralese, který je na seznamu světového dědictví UNESCO. Podala proto na Polsko žalobu k Soudnímu dvoru a požaduje také předběžná opatření vedoucí k ukončení těžby dřeva.

Komise reaguje na rozsáhlé kácení stromů, a to i v dříve vyloučených oblastech, které svým rozhodnutím umožnily polské úřady. Těžba dřeva od března vzrostla trojnásobně.

„Tato opatření, která zahrnují odstraňování staletých stromů, jsou velkou hrozbou pro integritu této lokality sítě Natura 2000," uvedla Evropská komise.

Co je to Natura 2000

Natura 2000 je soustava chráněných území, která vytvářejí na svém území podle jednotných principů všechny státy Evropské unie. Cílem této soustavy je zabezpečit ochranu těch druhů živočichů, rostlin a typů přírodních stanovišť, které jsou z evropského pohledu nejcennější, nejvíce ohrožené, vzácné či omezené svým výskytem jen na určitou oblast (endemické).

zdroj: www.nature.cz

„Z dostupných důkazů vyplývá, že tato opatření nejsou slučitelná s cíli ochrany této lokality a přesahují opatření nezbytná pro zajištění udržitelného využívání lesa," dodává komise, která už v dubnu vydala stanovisko, v němž Polsko žádala, aby do měsíce těžbu ukončilo.

Těží se třikrát intenzivněji než v minulosti

Polská konzervativní vláda odůvodňuje kácení stromů bojem proti kůrovci. S tím nesouhlasí ekologové, podle kterých jde jen o záminku ke zvýšení těžby dřeva pro komerční účely. Podle polského ministra životního prostředí Jana Szyszka je těžba dřeva to, co místní obyvatelé chtějí, aby ochránili les, který jim poskytuje živobytí.

Sedm organizací na ochranu přírody loni podalo Evropské komisi stížnost proti kácení, které podle nich porušuje evropskou normu o ochraně přírody a vzácných druhů. Za zákaz kácení v minulosti protestovaly také stovky lidí například ve Varšavě nebo v Krakově.

Podle Evropské komise les poskytuje ochranu druhům a stanovištím, které jsou závislé na původních lesních porostech, včetně odumřelého dřeva. Pro některé z těchto druhů je Bělověžský prales nejdůležitější nebo poslední zbývající lokalitou v Polsku. Les ležící na východní hranici Polska je jeden z největších dochovalých svého druhu. Rozkládá se na území asi 1500 km² a jeho stáří se odhaduje na sedm až devět tisíc let.

Sdílejte článek

Reklama

Doporučované