Hlavní obsah

Denní doprava? Na kole je nebezpečno, Češi volí raději chůzi nebo auto

14. 11. 2022 19:26

Češi denně nejčastěji docházejí do práce či školy po svých. Kolo polovina chápe jako alternativu k jiným dopravním prostředkům, ale třetina se na něm bojí jezdit denně. Důvod? Pocit ohrožení na zdraví kvůli automobilové dopravě.

Reklama

Článek

Dvě třetiny lidí uvádějí, že nejčastěji denně nevolí žádný dopravní prostředek, ale že chodí pěšky. Skoro polovina (41 %) jezdí denně autem, čtvrtina se dopravuje městskou hromadnou dopravou. Jízdní kolo denně využívá necelých 8 % lidí.

Vyplývá to z dat Výzkumníka Seznam, který v říjnu zjišťoval, jak obyvatelé Česka využívají k dopravě jízdní kola.

Co vlastně od denního využívání jízdního kola odrazuje? Zdaleka nejčastěji lidé uvádějí pocit ohrožení na zdraví nebo na životě (31 %), dalším důvodem je nezvyk při současném životním stylu. S tím má problém skoro čtvrtina (23 %) lidí.

Kromě těchto důvodů pak respondenti uvádějí například velké denní nákupy, nutnost rozvozu dětí do školy či na kroužky, ale hojně je zastoupena také vlastní lenost a agresivita řidičů aut. Odrazuje také strach, že budou lidé v roli cyklistů otravovat řidiče aut. Vzácněji se jako důvod objevily zdravotní potíže nebo velká vzdálenost, kterou by lidé museli ujet do práce.

Poměrně překvapivě se objevil většinový názor, že kolo je alternativa k jiným dopravním prostředkům. Ve veřejné debatě je hlasitější názor, že cyklistika nemá nahrazovat automobilismus ani MHD a že do měst spíše nepatří.

Z průzkumu vyplynulo, že se respondenti ztotožňují zhruba ze třetiny s názory, že cyklistika patří především do přírody nebo že je to výlučně rekreační záležitost. Zároveň ale více než třetina (36 %) uvádí, že jízdní kola patří i do měst.

U obou otázek výše měli respondenti na výběr z více možností, proto je celkový součet procent vyšší než 100.

Rovná polovina lidí považuje dopravu na kole za bezpečnou buď velmi (7 %) nebo spíše (43 %). Naopak za nebezpečnou ji považuje 30 % lidí a za velmi nebezpečnou 9 %.

Do tradičního měsíčního průzkumu, který Seznam Zprávy prostřednictvím platformy Výzkumník Seznam připravují, se zapojilo rekordních 1902 respondentů. Výsledky jsou vážené na odpovídající vzorek populace.

Otázky byly tentokrát inspirovány z větší části zahraničními průzkumy, abychom mohli provést srovnání, v tomto případě s našimi polskými sousedy a s Nizozemskem coby cyklistickou velmocí.

Na otázku, zda lidé vlastní kolo, více než dvě třetiny populace uvádějí, že ano, a to ve všech třech zemích.

V dalších otázkách už se objevují značné rozdíly. Třeba na rozdíl od Čechů a Nizozemců jezdí 61 % Poláků na kole kvůli podpoře fyzické kondice. V otázce četnosti využití kola uvádí zase skoro dvojnásobek Nizozemců, že jezdí do práce a nákupy. Češi a Poláci uvádějí shodně 17 %.

V hodnocení cyklistické infrastruktury je na tom Česko nejhůře. Zatímco 82 % Nizozemců ji ve svém okolí považuje za výbornou, u Poláků už podíl spokojených lidí klesá k 53 procentům a v Česku jich je jenom třetina.

U otázky, který způsob dopravy lidé používají nejčastěji na kratší vzdálenosti, zhruba kolem dvou kilometrů, jsou rovněž vidět veliké rozdíly. Nizozemci (45 %) se bez kola prakticky nehnou, obyvatelé Česka většinově chodí na kratší vzdálenosti pěšky (58 %). Jako důvod v průzkumu uvádějí, že pro ně pěší doprava znamená nejméně komplikací – nemusejí hledat parkování, stojany na kolo, riskovat, že jim kolo někdo odcizí a podobně.

Výzkumník Seznam

Výzkumník Seznam je výzkumný panel společnosti Seznam. Uživatelé se do něj mohou zaregistrovat a účastnit se průzkumů na různá témata. Do vhodného výzkumu je účastník pozván e-mailem na základě sociodemografických informací, které o sobě poskytl (pohlaví, věk, vzdělání, pracovní postavení, kraj, velikost obce). Veškeré výsledky jsou však anonymní a nejsou spojovány s konkrétní osobou.

Chcete nám pomoci zjišťovat informace? Podívejte se do Výzkumníka Seznam.

Reklama

Doporučované