Hlavní obsah

Fakta k digitalizaci katastrálních map: Komu hrozí nová daň a na co si musí dát majitelé pozemků pozor?

Foto: ČÚZK

Katastr nemovitostí.

Reklama

5. 8. 2019 17:10

Státní správa se snaží dotáhnout digitalizaci katastrálních map. Sousedé se tak přímo na hranici dvou pozemků musí dohodnout, na čí straně plotu leží pravda.

Článek

Katastrální úřady v posledních letech intenzivně digitalizují staré pozemkové mapy. Kdo vlastní nějakou parcelu, tomu může přijít doporučený dopis s výzvou k vyznačení hranic pozemků a účasti na jejich vyměření. Přitom se může změnit  výměra pozemku, což s sebou nese nutnost zaplatit za něj novou nebo odlišnou daň z nemovitosti.

Jaké jsou povinnosti vlastníků? Jak digitalizace probíhá? A jak se dozvím, že mám novou daň platit? Server Seznam Zprávy připravil odpovědi na nejdůležitější otázky.

Proč katastrální úřad přeměřuje pozemky?

Mapování pozemků probíhá v českých zemích nepřetržitě už dvě stě let. Přibližně před dvěma lety státní správa zintenzivnila práci na digitalizaci a zpřesňování katastrálních map. Přibližně u 10 % pozemků tímto způsobem dojde ke změně výměru velikosti parcely.

Které pozemky to jsou?

Typicky se jedná o malé obce. Všechna větší města totiž mají přesnější plány, které vznikaly v průběhu dvacátého století.

Foto: ČÚZK

Mapa digitalizace katastrálních map.

Koho se to týká?

Vlastníka pozemků a vlastníků všech pozemků sousedících s mapovaným pozemkem.

Jak probíhá „zjišťování hranic“?

Komisař se sejde s vlastníky sousedících pozemků. Společně projdou a vyznačí jejich hranice, například sprejem na hraniční body jako je zatlučený kolík, plot nebo obrubník. Po vyznačení hranic sousedé podepíší protokol. Zeměměřič nakonec hraniční body zaměří a zanese do digitální mapy. Obec potom zveřejní takzvaný „operát“, ve kterém je nové vyznačení pozemku i s jeho výměrou.

Jak se majitel o měření dozví?

Katastrální úřad musí příslušné obce informovat dva měsíce předem. Jednotlivé majitele navíc měsíc předem obepisuje doporučeným dopisem s datem a časem měření.

Co když nepřijdu?

Vlastník pozemku může zplnomocnit svého zástupce, měření ale může proběhnout i bez účasti majitele.

Katastrální mapy budou nové. Čeká nás nové zaměřování pozemků. Na co se připravit? Rozhovor s místopředsedou zeměměřičského a katastrálního úřadu Karlem Šenclem. Video: Seznam Zprávy

Co když se sousedé na hranici pozemků neshodnou?

Do protokolu po novém vyznačení hranic mohou vlastníci uvést svoje výhrady. Poté, co zeměměřiči zakreslí pozemky do digitální mapy, je obecní úřad musí na deset dní zveřejnit spolu s novou výměrou a novými parcelními čísly. Majitelé se proti měření mohou odvolat nejprve ke katastrálnímu úřadu, posléze k zeměměřičskému inspektorátu a nakonec může spor doputovat až k soudu.

Co když vlastníci nevědí, kde hranice leží?

Určující je v takovém případě údaj v katastru. Staré mapy nejsou tak přesné, hranice proto nakonec určují zeměměřiči.

Jaké jsou povinnosti vlastníka?

Vlastník je povinen na základě výzvy úřadu vymezit hranice svého pozenku, navíc musí úředníky a zeměměřiče na pozemek vpustit. Pokud se změní výměra pozemku nebo poplatník daně, musí si vlastník pohlídat daňové přiznání.

Budu platit novou daň?

Změna výměry parcely i změna poplatníka daně z nemovitosti jsou tzv. „okolnostmi rozhodnými“ pro vyměření daně z nemovitosti. Vlastník je tedy povinen za nemovitosti, u kterých došlo k těmto změnám, podat úplné nebo dílčí daňové přiznání pro následující rok. Poplatníkem je v zásadě vlastník pozemku. Výjimku představují pronajaté pozemky, jestliže jsou evidované v katastru nemovitostí zjednodušeným způsobem, kdy je poplatníkem daně nájemce. Po skončení obnovy katastrálního operátu již pozemky nejsou evidovány zjednodušeným způsobem, proto se poplatníkem stává vlastník. Za nepodání daňového přiznání vzniká pokuta.

Jak zjistím, že mám daň zaplatit?

O případných změnách ve výměrách parcel nebo o odstranění zjednodušené evidence se vlastník dozví z operátu vyloženého k veřejnému nahlédnutí. Pokud této možnosti nevyužije, může se s výsledkem seznámit ve webové aplikaci Nahlížení do katastru nemovitostí, a to po vyhlášení platnosti. Pořídit si může i výpis z katastru nemovitostí, a to prostřednictvím kontaktního místa CzechPOINT nebo přímo na kterémkoliv katastrálním pracovišti.

Reklama

Související témata:

Doporučované