Hlavní obsah

Glosář: I bez Berbra zůstala fotbalová asociace v zajetí rodinných klanů

Padouch, nebo hrdina, my jsme jedna rodina, pravil Limonádový Joe. Na Fotbalové asociaci ČR úřaduje takto hned několik rodin.

Reklama

26. 10. 2020 10:30
aktualizováno • 26. 10. 2020 13:54

Do hloubi propletených rodinných vazeb několika příbuzenských klanů, jež ovládají Fotbalovou asociaci ČR, vás ve svém pravidelném pondělním glosáři uvede Luděk Mádl, fotbalový expert Seznam Zpráv.

Článek

Již desetkrát nocoval Roman Berbr na státní útraty v prostorách oddělených od okolního světa mříží. Fotbalovou asociací ČR cloumá krize, v níž mnozí vidí příležitost ke změnám. Ať už vedených v něčí osobní prospěch, jak na Strahově bývá zvykem, nebo ku prospěchu lepší, čistší a průzračnější budoucnosti českého fotbalu, jak slibují potenciální volební vyzyvatelé současných struktur.

Z dvanáctičlenného výkonného výboru zatím odstoupil jak dosavadní místopředseda Roman Berbr, stíhaný policií za údajné manipulace zápasů a defraudaci peněz Plzeňského krajského fotbalového svazu, tak jeho manželka Dagmar Damková, dosud předsedkyně Řídící komise pro Čechy.

Prvotní volání veřejnosti či klubu FK Teplice po okamžitém odstoupení zbytku výkonného výboru v čele s jeho předsedou Martinem Malíkem, potažmo po okamžitém svolání mimořádné valné hromady, která by zvolila nové vedení, pomalu utichá.

Jednak si mnozí uvědomili, že v současné „covidové“ době se valné hromady o více než 200 lidech svolávají obtížně, jednak, zdá se, převážila logika, kterou se v hnutí snaží šířit bývalý generální sekretář Rudolf Řepka.

A sice, že změna ve fotbale může být funkční tehdy, když proběhne nejprve v zimě na okresních a krajských konferencích. Pokud se v čele okresů a krajů objeví jiní lidé nezatížení dosavadním poklonkováním Romanu Berbrovi, bude pak logické, když tato nová, čerstvá, nezkažená krev přijede na velkou valnou hromadu FAČR. A na ní zvolí nové vedení asociace.

K možnosti kandidatury na členství v novém výkonném výboru už se přihlásil třeba bývalý reprezentant Vladimír Šmicer s tím, že po boku by se mu v takovém případě líbili právě Rudolf Řepka nebo třeba Jan Nezmar.

Když to covid-19 jen trochu dovolí, měla by řádná valná hromada FAČR proběhnout (nejpozději) v květnu. Existuje i výklad, že Malík a spol. byli zvoleni v prosinci 2017, a tudíž jim čtyřletý mandát vyprší až v prosinci 2021. Nezbývá než věřit, že natolik neprodyšnou hroší kůží snad zbývající členové stávající fotbalové vlády potaženi nejsou. I když výlet na letní turnaj Euro na útraty asociace je pro ně jistě variantou nadmíru lákavou.

Pokud budou mít pravdu bookmakeři Tipsportu a předsedou FAČR bude ještě v zahajovací den Eura Martin Malík, na něhož v tomto ohledu vypsali nejnižší kurz, asi se toho v českém fotbale do budoucna moc nezmění.

Pokud by snad ve volbách uspěl někdo jiný, dovolil bych si dnes jeho pozornosti předestřít nevšední jev, který možná není úplně klíčový, ale dosud poměrně málo popsaný a zmiňovaný. A přinejmenším dobře ilustrující poměry panující v současné Fotbalové asociaci ČR.

„Svatba na Floridě? Ne, to je legenda,“ lhal Berbr

Jde o to, že se na strahovském ústředí rozbujelo v posledních letech několik rodinných klanů. Na tom faktu samotném samozřejmě není nic trestného, nicméně nepotismus, tedy preference příbuzenstva, nebývá obvykle v korporátech vnímán jako zrovna pozitivní jev. Ano, FAČR není firma. Ale je to největší sportovní spolek v zemi, který je každoročně příjemcem státních dotací ve výši zhruba půl miliardy korun. A nikoli rodinná firma, jak by se možná leckomu mohlo zdát poté, co si přečte i další odstavce.

Co je to nepotismus

Nepotismus (z lat. nepos = synovec) označuje systém obsazování funkcí, v němž jsou preferováni příbuzní proti ostatním, nezřídka lépe kvalifikovaným kandidátům.

Výraz nepotismus se původně začal užívat v souvislosti s papeži 15. a 16. století, kteří využívali své pravomoci k získávání významných politických funkcí pro své příbuzné (synovce – odtud název, ale i nemanželské syny a jiné spřízněné osoby).

Zdroj: Wikipedie

Snad právě proto, že poukázání na příbuzenské vazby může vyvolávat negativní hodnocení, se klíčové osoby asociace k prozrazení svých rodinných svazků nikdy moc neměly.

Například Roman Berbr dlouhá léta zapíral, že je s Dagmar Damkovou oddán. V rozhovoru pro knihu Kmotr Fotbal jsem se ho v roce 2013 výslovně zeptal, zdali je pravda, že spolu měli svatbu na Floridě, kde byli hosty Miroslava Kříže, posléze zmizelého majitele Viktorie Plzeň.

„Tak to je jen legenda,“ odvětil tehdy Berbr.

Foto: Profimedia.cz

Dagmar Damková a Roman Berbr, který ji coby svou manželku dlouhá léta zapíral.

O tři roky později najednou kápl božskou: „Brali jsme se ve Spojených státech. U Míry Kříže na Miami. On byl můj svědek.“

Protože Kříž zmizel v roce 2010, je zjevné, že se věc nemohla stát v mezidobí, takže Berbr o svatbě původně lhal. Damkové mimochodem říká polomanželka, prý proto, že používá své dívčí příjmení.

Že jsou manželskou dvojicí, vysvitlo i z dokumentů, ve kterých museli Berbr s Damkovou u soudů svůj poměr osvětlit. To když za urážku na cti zažalovali Libora Kovaříka a další rozhodčí a osoby, kteří kriticky popsali jejich působení uvnitř fotbalu, zejména pak ve vztahu k rozhodčím.

Když už se v tomto textu věnujeme příbuzenstvu… Několik zdrojů se shoduje, že Jaroslava Damková, matka paní Dagmar, spravovala v posledních letech účetnictví dalšího obviněného Romana Rogoze. A také účetní výkazy hospodaření Plzeňského krajského fotbalového svazu, z jehož kasy měl Berbr podle policie v úmyslu proplatit 850 000 korun za neuskutečněné trenérské semináře.

Šéf STES je i není Malíkovým tchánem. Proč?

Lehkou inspiraci Berbrovým dlouholetým zatajováním manželství s Damkovou můžeme vysledovat také u předsedy asociace Martina Malíka. Ten v minulosti na opakované dotazy novinářů opakoval, že se zákulisní legendy mýlí a že opravdu nemá za manželku dceru Miroslava Platila, který pracuje jako předseda představenstva STES, obchodní dceřiné společnosti FAČR.

Ostatně tvrzení je to pravdivé. Malík už si ovšem nechával pro sebe, že jeho manželka Šárka, která pracuje jako soudkyně, je nevlastní dcerou Miroslava Platila. Ten ji takříkajíc vyženil, když vstoupil do manželského svazku s její matkou.

Foto: Profimedia.cz

Miroslav Platil (vlevo) s předsedou asociace Martinem Malíkem.

Připomeňme, že Miroslav Platil je, podobně jako Malík, bývalým policistou. Před lety jej proklel někdejší sparťanský prezident Petr Mach, který o něm dnes hovoří v souvislosti s údajnou nesplacenou půjčkou a dalšími podrazy. Rozšířenou interpretaci, že si od někdejšího elitního policisty Platila sliboval ochranu před zákonem, jíž se nedočkal, Mach po svém návratu z vězení odmítá.

Miroslav Platil po svém následném odchodu od policie působil mino jiné i jako generální ředitel Slavie, posléze měl na FAČR na starosti bezpečnost. Anebo byl šéfem kanceláře předsedy. Teď je klíčová jeho role šéfa představenstva STES. S Malíkem bývá často vídán, fungují v opravdu těsném spojenectví.

Na Strahově můžete potkat i jeho syna Tomáše Platila. Ten pracuje jako ředitel oddělení správy majetku FAČR. Tři roky byl jednatelem „dceřinky“ FAČR Property.

Otec, syn a snacha

A pojďme k dalšímu rodinnému klanu, kterým jsou Paulyovi.

Jan Pauly starší působil od ledna 2012 až do letošního roku jako děkan Fakulty právnické Západočeské univerzity v Plzni. Nyní spolupracuje s pražskou Advokátní kanceláří Jansta, Kostka.

Valnou hromadou FAČR byl Jan Pauly starší zvolen předsedou Etické komise FAČR. To je mimochodem orgán, který je kompetentní k tomu, aby v disciplinární rovině posuzoval prohřešky dnes už bývalého místopředsedy Romana Berbra.

Foto: Profimedia.cz

Roman Berbr v družném rozhovoru s Janem Paulym starším.

Syn předsedy Etické komise Jan Pauly mladší zastává klíčovou pozici generálního sekretáře FAČR. Tato role je ve standardně fungujících fotbalových asociacích vnímána jako druhá nejdůležitější po předsedovi. Je to pozice exekutivní, nikoli volená.

Jak už to u mladých lidí bývá, zahleděl se Jan Pauly mladší do pracovnice sekretariátu Kristýny Loužilové, nyní Paulyové, která se etablovala coby vedoucí úseku členských práv, na starosti měla na FAČR i problematiku GDPR. Nyní je podle všeho na mateřské dovolené.

Jan Pauly se může opřít o šéfovou svého sekretariátu, kterou je Alice Libová, rozená Krajcrová. Jde o manželku Miroslava Liby, člena výkonného výboru, předsedy Středočeského krajského fotbalového svazu a bývalého rozhodčího. Právě k němu se váže slavný příběh spojený s Horníkovou objednávkou žlutých karet pro slávisty tak, aby dotyční nemohli nastoupit v dalším utkání proti Viktorii Žižkov.

Foto: Profimedia.cz

Miroslav Liba (vlevo) a jeho guru.

Na Horníkovu nabídku „desetníku“ za kartu pro hráče Zachariáše odvětil Liba v listopadu 2003: „To je v pohodě, s tím si nedělej starosti.“ Žlutou kartu o víkendu Zachariášovi opravdu udělil a Horník následně sdělil Libovi do telefonu, že mu veze desetník. Státní zástupce pro Prahu 3 Petr Cibulka to zprvu popsal v Libově obvinění jako trestnou činnost. Ale pak si to po odvolání rozmyslel. Takže Liba je od té doby nevinný.

Proslul mimo jiné tím, že z valné hromady fotbalové asociace v roce 2005 vyváděl div ne za límec kritika fotbalového vedení, v té době šéfa sportovní redakce ČT Otakara Černého. Liba je bezesporu jedním z nejbližších spolupracovníků Romana Berbra posledních let.

Podobně jako Jan Hořejší, sekretář Řídící komise pro Čechy, který měl podle policejních dokumentů, jež uveřejnily Lidové noviny, působit jako poslíček mezi Romanem Rogozem a rozhodčím Robertem Hájkem, jemuž měl Hořejší od Rogoze údajně donést úplatek „nejméně 100 000 korun“ za ovlivnění zápasu Živanice–Vyšehrad ve prospěch hostí. Jana Hořejšího zde zmiňujeme proto, že jeho dcera pracovala jeden čas ve finančním oddělení FAČR.

Tolik tedy „rodinná pouta ze Strahova“. Bude zajímavé sledovat, zda se je po případném nástupu nových lidí do vedení Fotbalové asociace ČR podaří rozetnout. Případně zda nezačnou vznikat nová.

Poznámka: V aktualizaci byl text oproti původní verzi v detailech zpřesněn.

Reklama

Doporučované