Hlavní obsah

Glosář: Protikorupční fotbalový program značky Pauly. Jedna báseň

Foto: Profimedia.cz

Někdejší místopředseda FAČR Roman Berbr a jeho pravá ruka, stojící zde pravda po jeho levé ruce, generální sekretář FAČR Jan Pauly, osoba zodpovědná za realizaci protikorupčního programu FAČR.

Reklama

14. 11. 2020 17:27

Nejen nad tím, jak ve Fotbalové asociaci ČR v éře místopředsedy Romana Berbra, nyní obviněného z korupčních trestných činů, „bojovali“ s úplatkářskými praktikami, se v glosáři zamýšlí Luděk Mádl, fotbalový expert Seznam Zpráv.

Článek

Fotbalová asociace ČR je pod tlakem. Dnes už svého bývalého místopředsedu Romana Berbra má ve vyšetřovací vazbě. A obvinění v souvislosti s údajnými úplatky, manipulacemi zápasů či s defraudací 850 000 korun z pokladny Plzeňského krajského fotbalového svazu visí v těch či oněch souvislostech na krku a svědomí dalším 19 osobám, povětšinou také členům FAČR, zhusta rozhodčím. Prostě aféra obřích rozměrů.

Před květnovou volbou nového vedení FAČR už na současné strahovské fotbalové pány tlačí protestní iniciativa (více zde), další asi budou přibývat. A proto se teď už i na Strahově musí začít tvářit, že již opravdu bojují s korupcí a budují vnitřní integritu asociace. V pátek za tím účelem prezentovali Systém reorganizace FAČR. Pardon, „prezentovali“ určitě není to správné slovo. Prostě to hodili na web. Aby se neřeklo.

Výkonný výbor FAČR nyní komunikuje s veřejností jen prostřednictvím komuniké o pár větách (příklady zde či zde). Asi to tak spolku, který ročně inkasuje 550 milionů korun ze státních dotací přijde jako příkladně transparentní a plně dostačující.

Jistě uznáte, že na nějaké tiskové konference předsedy Martina Malíka teď není čas. Teď se totiž horečnatě implementuje, tedy včleňuje.

Foto: Profimedia.cz

Martin Malík (vlevo), předseda Fotbalové asociace ČR, nyní bojovník proti korupci. Vedle něj Roman Berbr, dosavadní místopředseda FAČR, obviněný momentálně z korupce.

Co? To, co už podle stanov a kodexů mělo být dávno včleněno. Bavíme se tu o Criminal Compliance Programu (CCP), který tedy já osobně chápu jako protikorupční program vnitřní integrity, který se ve stanovách FAČR objevil již v květnu 2019.

No a to je zhruba tak skoro všechno, co se o něm dá za 17 měsíců jeho existence říct.

Tedy kromě toho, že v rámci tohoto programu byly zřízeny dvě pozice. A to Compliance Officera, kterým byl a je Jan Pauly, generální sekretář FAČR. A také pozice externího ombudsmana tohoto projektu, kterým byl po několik měsíců advokát Filip Seifert.

Co je to Criminal Compliance Program (CCP)

Criminal Compliance Program (CCP), tedy jakýsi protikorupční program fotbalové asociace, se ve stanovách FAČR objevil v květnu 2019. Podle dostupných informací se až dosud realizoval zejména formou školení a přednášek.

Stanovy FAČR vytvářejí v rámci CCP dvě pozice:

1) Compliance Officer, což je pozice výkonná. A zastává ji podle svých slov Jan Pauly, generální sekretář FAČR.

2) Externí ombudsman, což je pozice kontrolní. A až do léta 2020 ji zastával Filip Seifert. Od té doby byla tato funkce neobsazena, v pátek do ní nastoupil Libor Zbořil.

Shodou okolností stejný Filip Seifert, který od května 2017 zastupuje Fotbalovou asociaci ČR jako její právní zástupce v takzvané dotační aféře, spojené i se jmény Miroslava Pelty či Miroslava Jansty. A stejný Filip Seifert, který v uplynulých dnech krátce zastupoval i Romana Berbra.

Filip Seifert za svou ombudsmanskou funkci podle Jana Paulyho nijak honorován nebyl, neboť v ní nevykonával žádnou činnost. A to proto, že k řešení nebyla žádná kauza. Že Filip Seifert byl a stále je honorován jakožto advokát Fobalovou asociací ČR coby svým klientem ve zmíněné dotační aféře, teď nechme stranou.

Externím ombudsmanem CCP byl Filip Seifert od května 2019 do 8. července 2020. Alespoň tak je datován jeho rezignační dopis. Několik měsíců byla pozice externího ombudsmana neobsazena, až v pátek byl touto rolí poctěn Libor Zbořil, člen Sboru rozhodců FAČR a šéf hokejové hráčské asociace.

Nicméně vraťme se v řece času zpět do května 2019, kdy valná hromada FAČR včleňuje do stanov spolku Criminal Compliance Program. Nejspíš proto, že to po FAČR chce UEFA a že je na její orgány zapotřebí nahlásit, kdo je Compliance Officer a kdo ten externí ombudsman. Prostě je třeba vyplnit kolonky.

Pauly iniciativě neodpověděl, poskytoval servis členům

Čím se za ty dlouhé měsíce Criminal Compliance Program (CCP) zabýval? Proběhla patrně nějaká školení a přednášky. Nicméně činnost CCP byla podle Jana Paulyho mnohem širší, což už bohužel nijak blíže nespecifikoval.

Zřízena byla též mailová adresa complianceofficer@fotbal.cz, na kterou však za dobu její existence podle Jana Paulyho nepřišel ani jediný podnět. „Pouze v roce 2019 vánoční přání od pana Procházky z Hattricku.“ Tím lze ostatně vyvrátit spekulace, že o této utajené mailové adrese vůbec nikdo nevěděl.

Na redakci Seznam Zpráv se každopádně obrátila iniciativa Čistý fotbal. S tím, že na protikorupční mail FAČR poslala podnět letos v březnu. A nikdo jí neodpověděl. Jak se to mohlo stát?

Foto: Profimedia.cz

Jan Pauly (vpředu), generální sekretář FAČR u Městského soudu v Praze. Za ním mimochodem kráčí Filip Seifert, obhájce FAČR v dotační aféře. A po několik měsíců externí ombudsman FAČR.

Jan Pauly vysvětluje, že to prý Iniciativa poslala na špatnou adresu a se špatným obsahem. „Mailová adresa integrity@fotbal.cz slouží pro hlášení podezření z match-fixingu. Projekt čistý fotbal do této schránky zaslal dotaz, jak se řeší dvojí platba za členství. Pro práci Compliance officera je zřízena adresa complianceofficer@fotbal.cz. A dvojí platba za členství nemá nic společného ani s matchfixingem, ani s compliance. Jde o téma, které je každoročně řešeno vrcholnými orgány FAČR.“

I tak by člověk čekal, že se Čistý fotbal mohl dočkat na svůj podnět alespoň slušné odpovědi. Co na to generální sekretář FAČR Jan Pauly? „Odpovědi se nedočkali zřejmě proto, že pracujeme prvořadě pro své členy a na otázkách svých členů, tak abychom mohli poskytnout servis jim.“

Po panu Paulym jistě nemůžeme chtít, aby se vybavoval s kdekým, že. Zvlášť když stanovy FAČR a kodex Criminal Compliance Programu (CCP) od května 2019 předepisují, že se má systém CCP včleňovat do života a předpisů okresních a krajských fotbalových svazů. A že má jako Compliance Officer připravit zprávu o činnosti CCP pro valnou hromadu FAČR.

S tím by měl jistě spoustu práce. Pokud by se tedy v tom ohledu cokoli dělo. Jenže ono se nedělo.

Do regionů hodlá FAČR začít hrnout program CCP až v příštích měsících. A na valné hromadě FAČR v září letošního roku žádná zpráva o činnosti CCP nezazněla. I na to má Jan Pauly vysvětlení: „Zpráva o plnění CCP nebyla předložena, protože CCP bylo ve FAČR zavedeno nově, a není účelné zpracovávat samostatnou zprávu za část roku 2019, tj. za rok, kdy bylo CCP implementováno. Za rok, ve kterém se CCP implementuje, se zpráva o jeho plnění obvykle nezpracovává.“

Je fakt, že by ta Paulyho zpráva byla asi krátká. Mohla by znít třeba nějak takhle: „CCP máme ve stanovách, jestli to nevíte, asi ne. Jde tam o školení, přednášky a spoustu dalších věcí, kterými vás nebudu zdržovat, stejně byste jim nerozuměli. Já jsem Compliance Officer, žádný podnět jsem nedostal. Tím pádem externí ombudsman FIlip Seifert nic neřešil. Zda fakt, že pan Seifert paralelně zastupoval FAČR jako advokát v dotační kauze, nebyl na škodu věci, to si posuďte sami. Ale on teď stejně na toho ombudsmana nedávno rezignoval. Nicméně nového ombudsmana si místo něj teď v létě ani zřizovat nebudeme, byť to stanovy předepisují. Vzpomeneme si na to teprve, až zase nastane nějaký průšvih, díky za pozornost.“ Potlesk.

Tímto se omlouvám Janu Paulymu, že jsem si dovolil formulovat za něj zprávu, kterou nepřednesl. V jeho podání by jistě byla výrazně pregnantnější a nesrozumitelnější.

Když to celé shrneme: Vše se jeví tak, že Criminal Compliance Program byl na Fotbalové asociaci ČR až dosud pouhým cárem papíru, naprosto formální záležitostí bez jakéhokoli obsahu a plnění. Každopádně bez kýženého efektu, což odhaluje skutečnost, že se měl podle vyšetřování policie dopouštět kriminální činnosti sám místopředseda FAČR, a to za využití aparátu asociace.

Zato teď se na Strahově mohutně šturmuje, viz časová osa:

Foto: Repro: fotbal.cz

Na své webové stránce odprezentovala Fotbalová asociace ČR časovou osu implementace prvků programu na posílení vnitřní integrity.

Stejní lidé, kteří na CCP po dlouhé měsíce úplně kašlali, se teď můžou přetrhnout v jeho bleskové implementaci, tedy včleňování. A samozřejmě se bude se posilovat i integrita. A to ve spolupráci s právní firmou Havel & Partners, která bezpochyby nikoli beznákladově prověří všechny kodexy, statuty a předpisy.

Personální audit? Ať průvan udělá nové vedení

A také se prý bude provádět personální audit vedoucích zaměstnanců a spolupracujících osob. V té souvislosti jistě nebude od věci zaměřit se třeba na to, kdo už v minulosti byl v rámci korupčních afér trestán. Třeba z té „ivánkovské“ před lety nevyšli od disciplinárky či od soudu bezúhonně, věřte tomu či ne, hned tři delegáti ze současné ligové listiny: Michal Beneš, Karel Bohuněk a Karel Vidlák.

Foto: Profimedia.cz

Michal Beneš ještě v časech své rozhodcovské kariéry. To je ten pán, který Ivanu Horníkovi vyprávěl, jak mu Jiří Němec ironicky tleskal. A dočkal se rady, že mu měl přece vysvětlit, že mají společný zájem. Poslední dobou je Beneš ligovým delegátem. A FAČR ho pověřila školením rozhodčích pro systém VAR.

Jistě, dostali druhou šanci. Proč ne? Ale záleží na tom, jaké síto při prověřování „svých lidí“ na Fotbalové asociaci ČR nadále zvolí.

Jistěže by tomu procesu napomohly i poznatky z vyšetřovacího spisu aktuální berbrovské aféry. Do onoho spisu se však zástupci Fotbalové asociace ČR jaksi stále nemohou dostat. Je otázkou, zda na to jdou, ať už úmyslně nebo nikoli, tou správnou cestou. Mnoha lidem z FAČR by jistě vyhovovalo, kdyby se o jejich údajných skutcích dozvěděla asociace oficiální cestou co možná nejpozději.

Kupříkladu takovému Janu Hořejšímu, sekretáři Řídící komise pro Čechy, který měl podle článku na lidovky.cz sloužit jako muž, předávající obálku. „Před hlavním vchodem do sídla FAČR předal Roman Rogoz cestou Jana Hořejšího, sekretáře Řídící komise pro Čechy, za takto ovlivněný zápas Robertovi Hájkovi plnění ve formě finanční hotovosti ve výši nejméně 100 000,- Kč, které Robert Hájek přijal jako odměnu za ovlivnění zápasu,“ citují lidovky.cz policejní dokument.

Chápu, že na základě článků uveřejněných v médiích je nesprávné vyhazovat někoho případně z práce. A než se FAČR dostane do spisu a začne podle časové osy „již“ 3. května, tedy pár dní před plánovanou valnou hromadou, provádět personální audit, ještě panu Hořejšímu, mimochodem velmi, velmi, velmi blízkému spolupracovníkovi Romana Berbra. pěkných pár výplat přijde. Samozřejmě je také možné, že je zcela nevinen a že v předávané obálce byly třeba vytištěné nominace k zápasům, jak se prý někteří lidé nyní snaží tvrdit. Což je samozřejmě v dnešní době mailů a elektronických systémů „vysoce pravděpodobná“ varianta.

Foto: Profimedia.cz

Roman Berbr a jeho věrný spolupracovník Jan Hořejší, sekretář Řídící komise pro ČFL a české divize.

A takových případů jistě může být na FAČR a v jeho okolí víc. Nic proti horečnaté snaze implantovat (včleňovat) teď Criminal Compliance Program do asociace v rámci „hurá akce“, která se dá jistě třeba v komunikaci s Národní sportovní agenturou použít jako argument, proč by tak prohnilá organizace, jakou FAČR bezesporu je, měla i napřesrok dostat nějaké státní dotace. Tedy onu obligátní půlmiliardu.

Přirozenějš personální průvan by na strahovské chodby dozajista přineslo zvolení nového vedení Fotbalové asociace ČR. Nezbývá než doufat, že se ho fotbal v květnu 2021 doopravdy dočká.

Soudě dle ohlasů na sociálních sítích je pro veřejnost velkým symbolem případná výměna předsedy FAČR. Nemělo by se ale rozhodně zapomínat ani na generálního sekretáře, naprosto klíčovou figuru berbrovského aparátu.

Sdílejte článek

Reklama

Doporučované