Hlavní obsah

Gymnázium v Bílovci má externí pracoviště ve vytěženém kamenolomu

Foto: Seznam Zprávy

Ilustrační fotografie.

Reklama

25. 2. 2021 20:55

Gymnázium Mikuláše Koperníka v Bílovci na Novojičínsku má nové externí pracoviště ve vytěženém kamenolomu v místní části Stará Ves. Se společností Kamenolomy ČR se dohodlo na zapůjčení lomu.

Článek

Chce tam vytvořit naučnou stezku a zpřístupnit kamenolom žákům i veřejnosti. Za gymnázium to dnes sdělila Lenka Gulašiová.

„Jsme první škola v kraji, ne-li v republice, která bude mít na starost zhruba desetihektarový pozemek,“ uvedl ředitel gymnázia Pavel Mrva.

Naučná stezka v lomu bude mít formu hledání informací v terénu. Na vytvoření naučných prvků budou spolupracovat pedagogové gymnázia a studenti Ostravské univerzity prostřednictvím svých závěrečných prací.

„Stezka bude zaměřena multioborově, zejména však na environmentální vliv lidské činnosti na krajinu,“ uvedla Veronika Pilátová, která na gymnáziu vyučuje biologii. Stezka bude zahrnovat několik typů stanovišť, například mokřadní společenstvo v periodické tůni, stepní biotop, suťová společenstva nebo les.

„Součástí stezky budou nory pro králíky divoké, plazník, broukoviště, budky a jiné. Cílem je vytvořit zde ekologické centrum zaměřené na výuku biologie, zeměpisu a hlavně na enviromentální aktivity žáků,“ uvedla Pilátová. Žáci by tam mohli například i zkoumat vliv oteplování na skladbu hmyzu či rostlin.

Podle Mrvy je kamenolom přírodní unikát. „Těžbou odhalená mohutná severní stěna nabízí pohled do nitra země o přibližně 327 milionů let nazpět, tedy do spodního až svrchního karbonu. Tyto vrstvy zde vytvářejí natolik výrazné vrásy snad všech možných deformací, že podle mnohých odborníků patří k nejkrásnějším na našem území vůbec,“ uvedl ředitel.

V místě se netěží už zhruba 30 let. „Nyní oblast postupně zarůstá náletovými rostlinami a je třeba se o ni starat. Časem plánujeme oživit lokalitu také o zvířata, dobré zázemí tu mají divocí králíci, bažanti, přibudou také daňci, kozy a ovce, které by prostředí přirozeně udržovali,“ uvedl Mrva.

Reklama

Doporučované