Hlavní obsah

#StopCovidCZ: Informace o respirátorech a rouškách

Článek

Jaký je rozdíl mezi rouškou a respirátorem?

Rouška nepředstavuje primárně ochranu před viry a bakteriemi. Hlavním účelem nošení roušek je ochránit okolí, nikoliv člověka, který je nosí. Je lepší nosit roušku než nemít žádnou ochranu. Pro ochranu před virovými onemocněními fungují efektivněji respirátory filtrační třídy FFP3, částečně FFP2. Ideální variantou jsou ty s vydechovacím ventilkem.

Pro koho jsou určeny respirátory a pro koho roušky?

Respirátory třídy 3 nepotřebují nutně všichni zdravotníci, ale pouze ti, kteří jsou vystaveni aerosolům. Tyto respirátory jsou vymezeny pouze pro akutní péče, ventilované péče, oddělení anesteziologie a resuscitace a pro stomatology. Respirátory třídy 2 slouží ostatním zdravotníkům, respirátory třídy 1 veřejnosti a roušky také veřejnosti.

Proč nelze sehnat respirátor?

V současné době je mnohonásobně zvýšená poptávka po ochranných prostředcích. Je proto posílena výroba. Je zapotřebí aby tyto ochranné pomůcky měly v první řadě záchranné složky státu, které se jako první setkávají s nakažlivými, a nestaly se z nich přenašeči. Zdravotníci v nemocnicích i v terénu, hasiči, lékarníci, záchranáři, policie, ti všichni jsou nuceni být v kontaktu s lidmi (i nakaženými).

Kde mohu sehnat respirátor?

V prodejnách s ochrannými a zdravotnickými pomůckami.

Může mi pomoci respirátor v ochraně před nákazou?

Pro širokou veřejnost je mnohem účinnější dodržovat základní hygienická pravidla a snažit se omezit veškeré nedůležité cestování. Ministerstvo dělá maximum pro to aby se v budoucnu zlepšila dostupnost těchto prostředků na trhu.

Musím mít roušku povinně?

Ano. Na zasedání vlády ve středu 18. března 2020 byla přijata další krizová opatření. Je zavedena povinnost nosit při pohybu a pobytu na všech místech mimo bydliště ochranné prostředky dýchacích cest. Rouška může být klasická ústenka, doma vyrobená textilní nebo i šála či šátek. Když budeme roušky nosit všichni, můžeme tak zpomalit šíření nákazy nového koronaviru. Stačí si zapamatovat lehké pravidlo: „Moje rouška ochrání tebe, tvoje rouška ochrání mě.“

Kdo, kdy a kde se může pohybovat bez roušky? Pohyb bez roušky

Bez roušky či šátku se mohou pohybovat:

- děti do 2 let

- autisté

- lidé při jízdě na kole, či běhu v přírodě (při dodržení odstupu dvou metrů)

- doma či na vlastní zahradě - tedy pokud nejste na veřejném prostranství

- členové domácnosti jedoucí v jednom autě

- řidiči veřejné dopravy v uzavřených kabinách

Může mi pomoci rouška v ochraně před nákazou?

Použitím běžných roušek se člověk před nákazou COVID-19 neochrání, může však zabránit jejímu dalšímu šíření v případě, kdy by byl sám již infekční. Roušky jsou určené zejména k ochraně okolí, tedy aby již nemocný člověk nešířil nemoc dál kapénkovou cestou. Ochranu proti přenosu nákazy od jiného člověka může poskytnout pouze respirátor se stupněm filtrační ochrany proti virům, případně v určité míře také speciální roušky vyráběné s použitím nanotechnologických výrobních postupů.

Přestože zdravé lidi roušky z papíru či látkové roušky neochrání před virem samotným, mohou zastavit jemné kapénky ze slin, pomocí nichž se vir šíří. Pokud tedy roušku začne nosit většina populace, šíření viru to významně sníží.

Pomůže mi ručně ušitá rouška?

Ano, může pomoci snížit riziko nákazy. Běžná rouška sice zdravé jedince nedokáže zcela ochránit před nákazou koronaviru SARS 2, přesto ji má smysl nosit.

Musím mít roušku i v zaměstnání?

Od 19.března 2020 jsou všechny osoby povinny mít ochranný prostředek dýchacích cest na všech místech kromě svého bydliště. To znamená, že v zaměstnání musí mít každý zakrytá ústa a nos, ať už rouškou nebo jiným ochranným prostředkem.

Musím mít roušku v obchodě?

Všichni občané musí mít v obchodech zakrytá ústa a nos. Dále se doporučuje dodržovat bezpečnostní odstup alespoň 2 metry mezi jednotlivými osobami.

Musím mít roušku na zastávce?

Všichni občané musí mít zakrytá ústa a nos i na zastávkách.

Musím mít roušku ve veřejných budovách?

Všichni občané musí mít ve veřejných budovách (jako jsou pošty, nádraží, sídla orgánů veřejné moci atd.) zakrytá ústa a nos.

Musím mít roušku v parku a na ulici?

Všichni občané musí mít zakrytá ústa a nos mimo své bydliště na veřejných prostranstvích, takže i v parku a na ulicích.

Mám mít roušku v taxíku?

Je třeba mít roušku, respirátor či jinou ochranu i v taxíku.

Musím mít roušku v MHD?

Všechny osoby při nástupu do MHD jsou povinny mít zakrytá ústa a nos buď rouškou, respirátorem nebo jen šátkem.

Jak postupovat v případě, že náboženské vyznání zakazuje nošení ochranných prostředků?

Vláda ČR nařídila povinnost nosit ochranu úst a nosu pro všechny občany ČR všude kromě bydliště s výjimkou dětí do dvou let a řidičů motorových vozidel, jsou-li sami v uzavřeném vozidle. Při porušení povinnosti hrozí pokuta ve výši 10 až 20 tis. Kč.

Je nutné nosit roušku v bytovém domě ve sdílených prostorech, tj. na chodbách? Může pronajímatel pohrozit nájemcům, pokud to nebudou dodržovat?

Roušky musí lidé nosit všude, kde mohou přijít do styku s jinými osobami, tedy i v bytovém domě. Pronajímatel by na tuto skutečnost měl nejlépe písemně upozornit.

Jaká jsou pravidla pro použití jednorázových ochranných pomůcek a textilních roušek?

Pokud výrobce určil osobní ochranné prostředky ( OOP) pouze k jednorázovému použití, mohou tyto OOP po fyzikálním nebo chemickém ošetření změnit své materiální a funkční vlastnosti, což může vést k jejich poškození a ztrátě funkčnosti tedy ochrany. Opakované použití se z těchto důvodů nedoporučuje.

U textilních roušek určených pro opakované použití platí tato zásada ošetřování ve zdravotnických zařízeních: vyprané a suché roušky se balí do obalu pro parní sterilizaci po jednom nebo více kusech a sterilizují se v parním sterilizátoru při teplotě 121 °C / 20minut, 134 °C / 10 minut.

Zásada ošetřování textilních roušek pro veřejnost: pokud textilní roušku vyperete při teplotách nad 60 °C, následně vyvaříte a přežehlíte parní žehličkou, je zajištěna dostatečná a bezpečná ochrana.

Ostatní doporučené metody pro dekontaminaci roušek, respirátorů jako UV záření, horské sluníčko, mikrovlny, improvizovaný postřik dezinfekčním přípravkem s různou účinnou látkou dle t.č. dostupných informací negarantují účinnost použité metody.

Kde se mohu informovat ohledně dostupnosti ochranných pomůcek?

Obraťte se na: informace_covid@mzcr.cz

Jak postupovat v případě dovozu zdravotnických prostředků (roušek) do ČR roušky přes Německo, případně na koho se obrátit?

Některé země EU začaly uplatňovat zákaz „vývozu“ ochranných osobních pomůcek (ochranné brýle, obličejové štíty, roušky, respirátory třídy FFP2 a FFP3, ochranné oděvy a obleky, ochranné rukavice kategorie III) do jiných států EU, které jsou zásadní pro zabránění šíření koronaviru.

Pokud budete dovážet takovéto zboží ze zemí mimo EU a zboží je převáženo přes jiný členský stát EU, doporučujeme nechat si ve státě EU propustit zboží do režimu tranzitu a finální celní řízení (propuštění do volného oběhu) provést až v České republice. Z celního hlediska sice existuje možnost propustit zboží do volného oběhu v jakékoli zemi EU, přes kterou je zboží dopravováno, nicméně pak bude muset tato země uplatnit zákaz přepravy („vývozu“) ze svého území. V takovém případě se tedy vystavíte nebezpečí, že příslušné celní orgány již nedovolí převoz tohoto zboží do České republiky. Z tohoto důvodu doporučujeme, jak je uvedeno výše, zboží propustit do režimu tranzitu. Objevily se rovněž obavy, že Celní správa ČR bude zmíněné zboží při „dovozu“ zajišťovat a nebude je propouštět. K této záležitosti naleznete více informací na stránkách celní správy.

WCO zpracovala seznam států a jejich dočasných národních opatření ve vývozu a v dovozu osobních ochranných prostředků, zdravotnického či lékařského materiálu souvisejících s pandemií COVID-19.

Je zapotřebí nějaká povolenka, dovozní licence na nákup z Číny a následný prodej ochranných obleků a zdravotnického materiálu související s koronavirem na území ČR a ostatních evropských zemí, potažmo celého světa?

Ano, dovozní licence je potřeba, více viz stránky Celní správy ČR. Náležitosti týkající se nákupu, nabídky, poptávky zdravotnických potřeb směřovat na CzechInvest, na healtechsupport@czechinvest.org.