Hlavní obsah

Kdo Babišovi prohrál volby? Ti, kdo k nim přišli. Rozhodovalo i očkování

Foto: David Neff, Seznam Zprávy

Detailní pohled na přesuny voličů v průběhu roku ukazuje, co všechno mělo vliv na rozhodování. I na prohru Andreje Babiše.

Reklama

1. 11. 2021 17:50

Nová analýza agentury PAQ Research podrobně ukazuje, jak se postupně měnily názory voličů a kdo k volbám vlastně přišel.

Článek

Trojice výzkumníků Daniel Prokop, Jakub Komárek a Nina Fabšíková z agentury PAQ Research detailně zpracovala chování voličů za poslední rok.

Kdo rozhoduje volby

Ten, kdo k nim přijde. Účast je klíčová a podstatné je u ní to, který typ voličů a voliček převáží ve prospěch kterého subjektu. U těch letošních by se dalo zjednodušeně říci, že je rozhodli mladí lidé a vysokoškoláci, jež přesvědčila koalice SPOLU. Stejně tak se povedlo mobilizovat OSVČ a bohatší pracující.

Jejich účast v porovnání s minulými volbami viditelně narostla a významná část se v posledních měsících a týdnech odklonila od koalice Pirátů a STAN.

Piráti bodovali u nejmladších voličů, ANO u seniorů

Graf zobrazuje skladbu voličů jednotlivých stran a hnutí podle věkových skupin. SPOLU se podařilo získat voliče zejména mezi 35 a 54 lety, Piráti zabodovali u nejmladších voličů od 18 o 35 let. Zatímco si ale SPOLU udržela i voliče dalších věkových skupin, zatímco Piráti a STAN u nich naopak výrazně ztráceli.

„Koalice SPOLU získala okolo třetiny hlasů lidí mezi 35 až 54 lety. Uspěla i u vysokoškoláků, mladých mužů, OSVČ a pracujících z domácností s příjmem nad medián. Ve všech těchto kategoriích získala okolo 35 až 40 % hlasů. Všechny tyto kategorie měly nadprůměrnou volební účast, která byla vyšší než v minulosti,“ popisují výzkumníci.

Mezi dubnem 2021 a říjnovými volbami se podařilo koalici SPOLU přebrat zhruba 370 tisíc voličů od koalice Pirátů a Starostů a mobilizovat část nerozhodnutých a vlažných voličů.

Jak číst grafy s přesuny voličů

🔶 První náhled vždy zobrazuje, kam se přesunuli voliči v období od září 2020 do dubna 2021.

🔶 Druhý pak ukazuje, odkud získal politický subjekt voliče v dubnu 2021 a zároveň kam se tito voliči následně přesunuli.

🔶 Třetí náhled zobrazuje, odkud se ke stranám přesunuli voliči od dubna 2021.

🔶 Kliknutím na barevný obdélník po stranách a uprostřed grafu se zobrazí vybraná strana nebo koalice.

Fakt, že Hnutí ANO nedokázalo aktivizovat jiné voliče než ČSSD a stran okraje politického spektra (KSČM a SPD), Seznam Zprávy popisovaly ve vlastní analýze hned po volbách.

Jak se voliči rozhodovali podle vztahu k očkování

Nejnovější výzkum společnosti PAQ Research ukázal, jak moc se v letošních sněmovních volbách lišila účast i podpora mezi lidmi, kteří byli očkovaní, a těmi, kteří žádnou vakcínu proti covidu-19 neměli.

Strany, hnutí a koalice, které se vymezovaly proti opatřením pro boj s pandemií covid-19 nebo vůči povinnému očkování, tedy SPD, Trikolóra, Svobodní a Soukromníci (TSS) a Volný blok, uspěly u voličů, kteří nejsou naočkovaní.

U nenaočkovaných ve věkové skupině 55+ obdrželo SPD podporu 22 % a Volný blok 10 %. U mladých nenaočkovaných uspěla zase více koalice TSS. Ve věkové skupině 35–54 obdržela 9 %.

Lidé volící tyto politické subjekty obvykle projevují nízkou důvěru k institucím, tedy i v demokratický režim samotný. Tato nedůvěra se podle výzkumníků projevuje nižší volební účastí.

Výrazně nižší účast mají mezi lidmi do 34 let (o 25 p.b.) a v nejstarší věkové kategorií (o 17 p.b.).

U nenaočkovaných lidí nad 55 let účast proti roku 2017 o devět procentních bodů poklesla. To naznačuje, že roli mohla hrát i obava z šíření koronaviru a nakažení se.

Mladé ženy volily Piráty a STAN, mladí muži SPOLU

Z dat sociologů je také možné vyčíst velké rozdíly v mobilizaci některých voličských skupin mezi muži a ženami.

Koalice Pirátů a Starostů drtivě vyhrála u žen ve věkové skupině 18–34 a obdržela 35 %.

„Možných vysvětlení je více: charismatičtí mladší lídři, více žen na kandidátkách, liberální témata blízká mladším ženám či jasnější pozice vůči sexuálnímu násilí a dalším genderovým tématům. Mladé voličky ale kvůli nižší účasti a menšímu zastoupení v elektorátu tvoří jen 10 % voličů a voliček,“ uvádějí výzkumníci.

Koalice SPOLU měla vyšší zisky u mužů než u žen ve všech zbylých věkových skupinách. Podpora hnutí ANO 2011 se výrazně neliší pohlavím, i když je třeba zmínit, že ve věkové skupině 35–54 volilo ANO 2011 o 4 p. b. více žen než mužů.

Muži ve věkové skupině 35–54 jsou totiž jádrem podpory SPD – 14 % mužů v této věkové skupině volilo SPD.

Levicové strany, ČSSD a KSČM, doplatily na nízkou volební podporu v mladších věkových skupinách jak u žen, tak hlavně u mužů. ČSSD ztratila svoji voličskou baštu žen nad 55 let – zde získala jen okolo 6 %. KSČM naopak uspěla méně než bývalo běžné mezi muži nad 55 let.

Výzkum a jeho účel

Data z této zprávy pocházejí z výzkumného projektu Život během pandemie, na kterém se podílí výzkumné společnosti PAQ Research a data sbírá agentura NMS. Výzkum probíhá jednou za 2–4 týdny na stejném vzorku voličů.

Zkoumání proměn chování v čase (tzv. longitudinální metoda) umožňuje analyzovat přelivy voličů.

Celkový vzorek má 3891 respondentů. Je reprezentativní a po vážení kopíruje složení populace 18+ z hlediska

🔹 kraje a velikosti obce bydliště, pohlaví, vzdělání, věku respondenta

🔹 pracovního statusu, věku × pohlaví, věku × vzdělání

Pro účely analýzy byla data po volbách dovážena, aby volební účast a volba stran odpovídala výsledkům voleb s odchylkou maximálně desetin procent.

Reklama

Doporučované