Hlavní obsah

Co když se ve školách objeví koronavirus?

Foto: Shutterstock.com

Ilustrační fotografie.

Reklama

8. 9. 16:02

Nakažení jednoho žáka neznamená karanténu pro celou školu. Může se ale stát, že stejně jako na jaře bude i na podzim probíhat výuka distanční formou.

Článek

Co když se objeví jeden nakažený

- Školu v případě výskytu onemocnění zpravidla kontaktuje příslušná krajská hygienická stanice (KHS).

- V případě, že se ředitel školy dozví o výskytu onemocnění covid-19 dříve, kontaktuje zaměstnance protiepidemického odboru nebo odboru hygieny dětí a mladistvých místně příslušné KHS.

- V případě výskytu onemocnění covid-19 se karanténa týká okruhu osob, které byly v rizikovém kontaktu. Tuto skupinu osob určuje KHS.

- Jeden pozitivní případ neznamená uzavření celé školy.

Pokud bude nařízena karanténa zaměstnanci školy, je možné, aby po domluvě vykonával práci z jiného místa po dobu, kdy bude v karanténě. Může například distančně vyučovat nebo připravovat podklady k výuce. V tomto případě zaměstnanci přísluší plat (nebo mzda). Podmínkou pro distanční výkon zaměstnání je, že vše musí být organizačně a provozně realizovatelné.

Pokud k dohodě nedojde, není povinností zaměstnance po dobu karantény práci vykonávat, je na něj ovšem pohlíženo jako na nemocného, a přísluší mu tak za prvních 14 kalendářních dní mzda/plat ve výši 60 %, od 15. kalendářního dne nemocenská.

Kdy se přejde na distanční výuku

Škola má povinnost zajistit distanční výuku, pokud je v důsledku mimořádných opatření nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny žáků alespoň jedné třídy. Jde například o opatření KHS nebo Ministerstva zdravotnictví.

Tato povinnost platí pro základní a střední školy, konzervatoře, vyšší odborné školy, základní umělecké a jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky.

Mateřské školy musí poskytovat vzdělávání distančním způsobem dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné. A to za předpokladu, že chybí většina dětí třídy, která je organizována výlučně pro tyto děti, nebo chybí většina těchto dětí z celé mateřské školy.

Žáci a studenti mají povinnost se v případě nutnosti vzdělávat distančně.

U mateřských škol se povinnost týká dětí v povinném předškolním období. Povinnost neplatí pro žáky základní umělecké a jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky. Ti se zapojují dobrovolně.

Při distanční výuce škola musí upravit hodnocení podle podmínek žáků.

Za jakých podmínek se zavřou školy

Zpřísňování podmínek a případné uzavření škol se bude odvíjet od epidemiologického semaforu Ministerstva zdravotnictví.

Pokud se na semaforu v dané oblasti rozsvítí zelená, doporučuje Ministerstvo školství omezit zbytečný pohyb osob, které v ní nutně nemusí být, ve školních budovách. Jedná se například o rodiče. V případě konzultací nebo třídních schůzek doporučuje ministerstvo přejít na online formu. Školy by také měly omezit hromadné akce ve svých prostorách.

Jestliže se rozsvítí žlutá, školy by měly omezit všechny aktivity, které nejsou nutné k plnění školního vzdělávacího programu.

V případě červené barvy na semaforu dojde k omezenému režimu výuky a upřednostňována by měla být distanční výuka. Konkrétní rozhodnutí má v rukou příslušná KHS. Distančně se podle její vyhlášky mají vzdělávat studenti vysokých škol v Praze.

Sdílejte článek

Seznam.cz zavádí tlačítko Líbí se

Dejte redakci i ostatním čtenářům vědět, jaký obsah stojí za přečtení.

Články s nejvyšším počtem Líbí se se budou častěji zobrazovat na hlavní stránce Seznamu a přečte si je více lidí. Nikomu tak neuniknou zajímavé zprávy.

Reklama

Doporučené