Hlavní obsah

Velký přehled platů: Kolik berou lidé na vaší pozici?

Foto: Profimedia.cz

Ilustrační fotografie.

Reklama

9. 9. 2020 7:25
aktualizováno • 13. 9. 2020 14:28

Pracovat u pokladny je stejně zodpovědná činnost bez ohledu na sektor, ve kterém je vykonávána. Jak ale vyplývá z přehledu mezd v Česku, pokladní v obchodě má téměř o třetinu větší výplatu, než pokladní v bance.

Článek

Podle velkého přehledu mezd, který Seznam Zprávy připravily ve spolupráci se serverem Platy.cz a Informačním systémem o průměrném výdělku, patří pokladní v bance mezi dvacet nejhůře ohodnocených zaměstnání v České republice. Spolu s ním se na konci žebříčku objevuje například závozník, přepážkový pracovník v bance, poštovní doručovatel, asistent ve zdravotnictví či ve školce, nosič zavazadel, au-pair, sběrač nebo také řidič sanitky.

Zajímá vás, jak jsou jednotlivé profese placené v různých oborech činnosti? Portál Platy.cz ve svém průzkumu pracuje s databází více než 50 tisíc prověřených platů. Kolik berou lidé ve kterém zaměstnání, zjistíte v tabulce níže, když si do vyhledávacího řádku zadáte název profese. Kliknutím na kategorii Mzdy od/do pak zjistíte, jak na tom jednotlivé profese jsou ve srovnání s ostatními.

Medián hrubé měsíční mzdy je tradičně nejvyšší v Praze – jde o jediný region v České republice, kde se dostává přes hranici 36 tisíc. Naopak nejméně přijde na účty po měsíci práce obyvatelům Karlovarského kraje.

Výše mezd přitom přímo nekoreluje s odpracovanými hodinami. Západ republiky totiž patří mezi regiony, ve kterých průměrný zaměstnanec odpracuje nejvíce z celé země. Více času v práci tráví lidé jen v hlavním městě a v Jihomoravském kraji.

Ze statistik Informačního systému o průměrném výdělku je také možné vyčíst medián mezd na jednotlivých pozicích v minulém roce i procentuální zastoupení zvláštních složek mzdy. Například mzda předváděčů zboží je tvořena z necelých 40 % odměnami, příplatky zase tvoří největší část příjmů pilotům, navigátorům a palubním technikům. I tady můžete jednotlivé profese najít pomocí vyhledávacího řádku.

Nepoměr mezi platy mužů a žen bez ohledu na věkovou skupinu je v České republice stále značný. Například čtyřicátníci muži berou téměř o osm tisíc více než jejich stejně staré ženské protějšky.

Odpracovaná doba je přitom u obou pohlaví velmi podobná, větší rozdíly ukazuje až statistika přesčasů a nemocí. Muži v práci v každém věku tráví více času než ženy, které častěji chybí kvůli zdravotním důvodům. První graf níže nezačíná na hodnotě 0, aby bylo možné lépe vidět rozdíly mezi oběma skupinami.

Nejvíce si v Česku stále vydělají vysokoškolsky vzdělaní pracovníci, nejvyšší meziroční nárůst ovšem hlásí lidé se základním nebo nedokončeným vzděláním. Ti si meziročně polepšili téměř o desetinu, stejně tak jako bakaláři.

Pokud jde o národnosti, které v Česku pracují, nejvíce času v práci stráví Ukrajinci. Češi jsou na třetím místě. Zato nejčastěji spolu se Slováky jezdí na dovolenou. Poláci jsou zase podle statistik nejčastěji nemocní.

Reklama

Doporučované