Hlavní obsah

Lékařské zákroky

StopCovidCZ

21. 3. 2020 10:52
Článek

Chtěl bych darovat krev, ale nevím, jestli nyní neplatí nějaká omezení

Na základě informací o COVID-19, které máme v současné době k dispozici, je doporučováno zdržet se dárcovství krve po dobu 28 dní od odjezdu z rizikové země, od kontaktu s osobou s diagnózou onemocnění nebo podezřením na onemocnění COVID-19 a také po dobu alespoň 28 dní po zmírnění příznaků po potvrzeném onemocnění COVID-19. Transfuzní stanice mohou tyto informace vyžadovat při vyhodnocování anamnézy od možných dárců krve. Nařízená karanténní opatření se nevztahují na činnost zařízení transfuzní služby a darovat krev je přes veškerá epidemiologická opatření nadále žádoucí.

Jak je to s nebezpečností COVID-19 u transplantací?

U respiračních virů, kam patří i COVID-19, není známo, že by se přenášely implantací, transplantací, infuzí nebo přenosem lidských buněk, tkání nebo buněčných či tkáňových produktů. U možných dárců probíhá běžně kontrola klinických známek infekce.

Kdy může lékař rozhodnout o odložení provedení zdravotního výkonu?

Všem poskytovatelům zdravotní péče je nařízeno, aby omezili provádění zdravotních výkonů na míru nezbytně nutnou při zohlednění zdravotního stavu pacientů. Toto opatření má za cíl zajistit dostatečné kapacity pro léčbu pacientů nakažených novým typem koronaviru.

V této chvíli je tak pouze na poskytovateli zdravotní služby, aby se rozhodnul, který zdravotní výkon nesnese odkladu. Zároveň právě poskytovatel má k dispozici všechny potřebné informace, aby rozhodnutí mohl kvalifikovaně učinit.

Probíhá i nadále plánované očkování dětí? Nemůže být dítě po očkování náchylnější?

Očkování probíhá podle standardního kalendáře. Očkování dítě neoslabuje, ale umožní mu vytvářet si obranyschopnost proti závažným a život ohrožujícím nemocem, třeba tetanus nebo dětská obrna. Jediné kritérium pro odložení očkování je akutní nemoc dítěte či imunodeficience.

Bude možné po ukončení nouzového stavu prodloužit návrh na lázeňskou péči? Lhůta pro nástup do lázní je nyní omezena zákonem na 6 měsíců po operaci.

Zdravotním službám poskytujícím lázeňskou léčebně rehabilitační péči bylo od 25. března 2020 do 11.dubna 2020 zakázáno přijímat nové pacienty za účelem poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče.

Prodloužení nároku na lázeňskou péči je záležitostí pojišťovny.

Rodič bude pobývat při hospitalizaci svého dítěte v nemocnici. Před nástupem musí být rodič i dítě negativně testováni na COVID-19. Dítě má žádanku od svého lékaře, praktický lékař rodiče odmítá žádanku vypsat. Jak má rodič postupovat?

Žádanku může vystavit i lékař lůžkové péče. Je třeba se tedy domluvit přímo s nemocnicí, kde bude dítě hospitalizovat, pokud na testování testování rodiče trvá.

Informační linky

Státní zdravotní ústav

724 810 106, 725 191 367, 725 191 370 - zdraví a hygiena

Ministerstva

Ministerstvo zahraničních věcí: 224 183 200, 224 183 100 - zahraniční cesty

Ministerstvo průmyslu a obchodu: 224 854 444 - podnikatelé a živnostníci

Ministerstvo vnitra: 974 815 394, 974 815 395, 974 815 396 - bezpečnost, hranice, pobyt, pohyb, cizinci

Ministerstvo zemědělství: 221 814 595 - potravinářství, rybářství, včelařství, lesnictví, kontroly potravin

Ministerstvo financí - Finanční správa: 225 092 392 - daně, liberační balíček

Zdravotní pojišťovny

Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky: 952 222 222

Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky: 844 888 888

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna: 810 800 000

Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví: 261 105 555

Zaměstnanecká pojišťovna Škoda: 800 209 000

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky: 844 211 211

RBP, zdravotní pojišťovna: 800 213 213

Bezplatná právní poradna kvůli koronaviru, kam lze odkázat lidi s právními záležitostmi

Sdílejte článek