Hlavní obsah

Liberecká knihovna dokončila restaurování a konzervaci vzácných tisků

Foto: Seznam Zprávy

Ilustrační snímek.

Reklama

22. 5. 2021 21:50

Liberecká krajská knihovna po třech letech dokončila restaurování a konzervaci 21 nejcennějších nebo nejohroženějších exemplářů ze sbírky starých tisků. Jsou z období gotiky, baroka a renesance.

Článek

„Mezi zrestaurovanými díly se nachází například známá Schedelova kronika z roku 1493 či Catholicon z roku 1483, jehož autorem je Johannes Balbus a jenž má velmi krásnou gotickou vazbu se zbytky kování,“ uvedla mluvčí knihovny Kateřina Šidlofová. Největšími změnami díky restaurování prošla díla od Pavla Kristiána z Koldína z roku 1579 a Matyáše Tannera z roku 1683. „Mezi vybranými dokumenty bylo 13 v gotických vazbách, tři pergamenové zlomky z 12. a 13. století a šest nejvíce poškozených starých tisků,“ dodala mluvčí. Restaurování a konzervace vzácných knih si vyžádala přes 900 tisíc korun.

Vzácné tisky chce knihovna veřejnosti ukázat při podzimní výstavě. Nyní jsou uložené v takzvaném trezoru, tedy v samostatné klimatizované místnosti, která má také vlastní zabezpečení. „Přístup do místnosti mají prostřednictvím kódu tři pracovníci bibliografického oddělení a správce budovy pro případ nečekané události,“ uvedla Šidlofová. Vnitřek trezoru je vybaven plechovými regály a knihy jsou v nich uložené ve tmě při teplotě 17 stupňů Celsia a padesátiprocentní vlhkosti. Tisky je možné po předchozí domluvě zapůjčit k badatelským účelům do studovny ve studijní knihovně. V elektronické podobě jsou díky digitalizaci přístupné dva tisky, takzvaná Rohnova kronika z roku 1763 a Práwa Městská Králowstwij Czieského od Pavla Kristiána z Koldína.

Restaurování starých tisků bylo jednou z akcí projektu zhruba za 37,5 milionu korun podpořeném evropskou dotací z Integrovaného regionálního programu (IROP). „Kromě restaurování a digitalizace byly v rámci projektu IROP již v roce 2019 realizovány další aktivity, zejména stavební práce v prostorách knihovny – výměna osvětlení, koberců, sociálních zařízení, instalace LED tabulí a podobně,“ dodala ředitelka knihovny Dana Petrýdesová.

Sdílejte článek

Reklama

Doporučované