Hlavní obsah

Na Mostecku se připravuje výstavba velkých skleníků pro pěstování zeleniny

Foto: Bloomberg / Getty Images

Ilustrační obrázek.

Reklama

14. 3. 2021 14:53

Energetická společnost United Energy plánuje na Mostecku stavbu velkokapacitních skleníků pro pěstování zeleniny. Využívaly by elektřinu a teplo díky přímému napojení na teplárnu.

Článek

United Energy je provozovatel teplárny v Komořanech, která vyrábí teplo a elektřinu pro města Most a Litvínov. Náklady na investici se odhadují v řádech stovek milionů korun. Projekt předpokládá produkci čerstvé zeleniny 12 měsíců v roce. Odhad produkce zeleniny, zejména rajčat a okurek, je dva až osm tisíc tun ročně.

„S projektem jsou, kromě udržení zaměstnanosti v regionu vznikem nových pracovních míst, spojeny i další benefity, jako je například funkční přeměna postdůlních děl, rekultivace území a v neposlední řadě chutná a kvalitní tuzemská zelenina,“ řekl obchodní ředitel společnosti Petr Horák.

Voda pro zavlažování bude zajištěna z vlastních jímek srážkových vod nebo blízkých vodních toků. Teplo i elektřina budou vyráběny spalováním biomasy. Stavba využije pozemky, které dříve sloužily jako úložiště popílku, vápence a vody. Jsou stabilizované a rekultivované, jejich rozloha je zhruba pět hektarů v první etapě, předpokládaná konečná rozloha činí 30 hektarů.

Společnost zatím jedná o formě spolupráce s dalšími partnery. Do projektu by mohl vstoupit další investor nebo by společnost nabídla prostor, zajištění dodávek energie a provozovatelem a investorem by byl někdo jiný. Se zprovozněním se počítá v letech 2023 až 2025.

Reklama

Doporučované