Hlavní obsah

Naděje v boji s rakovinou. Sotio ze skupiny PPF hlásí slibné výsledky léku

Pohled do laboratoře firmy Sotio.

Reklama

12. 11. 2021 13:00

Biotechnologická firma Sotio testovala na pacientech své nové léčivo nádorů SOT101. Nyní má klinická studie pozitivní výsledky u nemocných s pokročilými pevnými nádory. Nemocní přípravek snášejí bez větších vedlejších účinků.

Článek

V červenci 2019 dostal první pacient s nádorem lék SOT101, který vyvíjí společnost Sotio ze skupiny PPF. Firma nyní zveřejnila výsledky klinické studie u lidí s pokročilými a metastazujícími nádory.

SOT101 je přípravek na bázi bílkoviny interleukin IL-15, která podněcuje bílé krvinky k likvidaci nádorových buněk. Je zaměřen na nádory kůže a ledvin.

Přípravek SOT101 prokázal v klinické studii vysokou úroveň bezpečnosti a slibnou účinnost jako monoterapie i v kombinaci s pembrolizumabem.
Radek Špíšek, generální ředitel Sotio

Testuje se kromě USA, Španělska a Francie i v Česku, a to ve dvou částech. Jedné skupině byl SOT101 podán v rámci monoterapie – léčby jedním lékem, druhé v kombinaci s pembrolizumabem, který se používá k léčbě některých nádorů.

„Výsledky jsou velmi nadějné a pomáhají stanovit další směřování našeho klinického vývoje. Přípravek SOT101 prokázal v klinické studii vysokou úroveň bezpečnosti a slibnou účinnost jako monoterapie i v kombinaci s pembrolizumabem,“ říká profesor Radek Špíšek, generální ředitel Sotio.

Přípravek SOT101 stimuluje imunitní systém tím, že aktivuje bílé krvinky, které pak likvidují nádorové buňky – hlavně T-lymfocyty nebo NK buňky. Tzv. T-lymfocyty jsou bílé krvinky důležité pro imunitní systém, které dokážou zabíjet nádorové buňky, a NK buňky jsou rovněž buňky imunitního systému, jež se vyvíjejí v kostní dřeni.

Jak Sotio uvádí v tiskové zprávě, jde o nadějnou terapeutickou látku, která se dobře kombinuje se zavedenými onkologickými léky, a to bez významnějších vedlejších účinků.

SOT101 dobře snášeli pacienti s pokročilými pevnými nádory, které se utvářejí zmnožením zhoubných buněk, jež vytváří kus pevné hmoty.

Léčivo však tolerovaly obě skupiny nemocných. U většiny z 13 pacientů s pokročilými či metastazujícími pevnými nádory odborníci zaznamenali pozitivní odezvu na přípravek SOT101 v kombinaci s pembrolizumabem, stejně jako u lidí, kterým nepomohla předchozí léčba tzv. checkpoint inhibitory (CPI).

Lékaři v rámci studie zaznamenali tři částečné odpovědi na léčbu a čtyři případy dlouhodobé stabilizace onemocnění u pacientů, kteří již absolvovali jiné formy léčby.

U 30 pacientů s pokročilými či metastazujícími pevnými nádory, kterým byl podán pouze SOT101, byly prokázány slibné účinky přípravku. Stejný pokrok lékaři zaznamenali také u pacientů, jimž se zdravotní stav léčbou CPI nezlepšil.

Sotio

Mezinárodní biotechnologická společnost z české skupiny PPF.

Zastřešuje výzkum a vývoj nových protinádorových léčiv.

Produktové portfolio Sotia:

– přípravky na bázi interleukinu IL-15,

– imunoterapie DCVAC (využití dendritických buněk získávaných z krve pacienta),

– nová generace protinádorových přípravků na bázi konjugátu protilátky a léku (ADC),

– buněčné terapie BOXR.

U jednoho z pacientů se částečně ukázal účinek přípravku SOT101 v kombinaci s pembrolizumabem poté, co se mu během monoterapie přípravkem SOT101 onemocnění vrátilo.

„Odpovědi na hodnocený léčivý přípravek pozorované u pacientů s pokročilými pevnými nádory jsou povzbudivé. Věříme, že další vývoj přípravku SOT101 naváže na dosavadní výsledky jak v rámci probíhající klinické studie fáze 2, tak i připravované velké studie fáze 2, která bude zahájena během příštího roku,“ popisuje Špíšek.

Ačkoli jsme byli v posledním desetiletí svědky významného pokroku v oblasti vývoje nových onkologických léčiv, stále naléhavě potřebujeme nové terapeutické možnosti pro pacienty s různými druhy nádorových onemocnění.
Aurélien Marabelle, vedoucí lékař koordinující klinickou studii s přípravkem SOT101

Cílem klinické studie bylo na lidech ověřit bezpečnost a najít správnou dávku přípravku. V rámci studie lékaři stanovili doporučenou dávku léku pro připravovanou další studii.

Profesor Aurélien Marabelle, vedoucí lékař koordinující klinickou studii s přípravkem SOT101 a imunoonkolog z pařížského Ústavu Gustava Roussyho, dodává: „Ačkoli jsme byli v posledním desetiletí svědky významného pokroku v oblasti vývoje nových onkologických léčiv, stále naléhavě potřebujeme nové terapeutické možnosti pro pacienty s různými druhy nádorových onemocnění.“

Výsledky studie Sotio představuje na 36. výročním zasedání Společnosti pro protinádorovou imunoterapii (SITC). Největší světová konference v oblasti využití imunoterapie v boji s onkologickými onemocněními se letos koná ve Washingtonu.

„Data prezentovaná na letošní konferenci SITC prokazují velký potenciál přípravku SOT101 u léčby pokročilých nebo metastazujících pevných nádorů,“ říká Marabelle.

Sotio je mezinárodní biotechnologická společnost patřící do skupiny PPF, která zastřešuje výzkum a vývoj nových protinádorových léčiv. Přípravek SOT101 spadá do jejího portfolia léčiv na bázi interleukinu IL-15, společnost však hledá i další nové léky na rakovinu.

Klíčovým projektem Sotia byla imunoterapie DCVAC s využitím dendritických buněk získávaných z krve pacienta, která má základ v českém Motole.

Loni Sotio expandovalo v USA. Koupilo od americké firmy Unum Therapeutics vývojový program buněčné protinádorové léčby. Společnost tak získala i část laboratoří a kanceláří včetně technologického vybavení.

S Unum Therapeutics koupila i práva k protinádorové platformě CAR-T buněčné terapie BOXR. Tato terapie se připravuje pro každého pacienta zvlášť a využívá jeho vlastní imunitní systém.

Reklama

Doporučované