Hlavní obsah

Nová Trojská lávka prochází testováním. Lidem se otevře v říjnu

Foto: město Praha

Na lávku dnes najíždějí naložené multicary. Zatížení mají okolo tří až čtyř tun, při největším zatížení budou na lávce vozidla o celkové hmotnosti až 35 tun. V tom momentě, kdy se zastaví, čidla budou měřit, jak se lávka prohýbá. Pokud bude průhyb takový, jaký spočítali statici, je volná cesta ke kolaudaci.

Reklama

22. 9. 2020 16:08

Na nové pražské Trojské lávce dnes dělníci provádějí zatěžovací zkoušky. Při nich bude lávka zatížena celkem až 35 tunami. Zkoušky potrvají i v následujících dvou dnech. Lávka se pro veřejnost otevře v říjnu.

Článek

Lávka za 150 milionů nahradila tu původní, jež se zřítila v prosinci 2017 a zraněni při tom byli čtyři lidé. V Praze aktuálně běží soud, který má určit, kdo za zřícení lávky nese odpovědnost. Obžalobě z nedbalostního obecného ohrožení čelí autor lávky Jiří Stráský a bývalý vedoucí oddělení mostů Technické správy komunikací Antonín Semecký. Hlavní město Praha po nich žádá 8,2 milionu korun, které vynaložilo na odstranění zřícené konstrukce. Pojišťovny chtějí 2,4 milionu a dva ze zraněných požadují dohromady 206 000 korun jako náhradu nemajetkové újmy. Oba vinu odmítají.

Ale zpět k lávce nové. „Před uvedením Trojské lávky do provozu je třeba statickou a dynamickou zatěžovací zkouškou prověřit funkci mostní konstrukce. Ta bude v následujících třech dnech podrobena dynamické zatěžovací zkoušce. Pro veřejnost by lávka měla být otevřena v říjnu,“ uvedl dnes mluvčí pražského magistrátu Vít Hofman.

Foto: město Praha

Nová lávka je už nyní usazena o jeden a půl metru výše, než byla původně, aby se předešlo jejímu poškození v případě povodní. Je také širší a tedy kapacitnější, takže se pohodlně vejdou chodci i cyklisté, kteří už nebudou muset sesedat, a v případě potřeby bude moci přejet po lávce i sanitka.

Při statické zkoušce je nejprve uskutečněno takzvané nulové měření konstrukce. Po jeho vyhodnocení vozidla se stanovenou hmotností a parametry najedou do předem určených pozic a následně se měří a vyhodnocuje zatížení konstrukce lávky. Vše se opakuje pro každý z pěti zatěžovacích stavů.

„Věřím, že novou lávku ocení nejen obyvatelé Prahy 7 a Troji v každodenním životě, ale i všichni ostatní. Návštěvníci města totiž zase budou moci pohodlnou procházkou přes park Stromovka nebo podél řeky Vltavy vyrazit třeba do botanické nebo zoologické zahrady,“ uvedl primátor Zdeněk Hřib (Piráti).

Další na řadě bude dynamická zkouška, která spočívá v ověření dynamických charakteristik konstrukce. Na základě buzení kmitání konstrukce budou experimentálně stanoveny její vlastní frekvence kmitání a pak porovnány s předpoklady projektu. Tato zkouška bude trvat celkem tři dny.

„Blížíme se do cílové rovinky staronového propojení Troji s Císařským ostrovem. Zatěžovací zkoušky jsou předpokladem pro kolaudaci Trojské lávky a její následné otevření, které plánujeme na přelomu října a listopadu. Je úspěch, že se nám daří lávku rychle dokončovat i bez speciálního zákona jako například v italském Janově,“ dodal primátorův náměstek Adam Scheinherr (Praha Sobě). „Přípravy také komplikoval územní plán, který s ní nepočítal. Naštěstí se už po ní budeme moct brzy projít. Její odkaz je důležitým vztyčeným prstem, že se o pražské mosty musíme starat. Technická správa komunikací například posílila kontrolu stavu mostů, u těch v havarijním stavu zahájila celkovou rekonstrukci a ve větším rozsahu se začaly provádět diagnostické zkoušky včetně těch zatěžkávacích, jako tomu bylo například na Hlávkově, Palackého nebo Libeňském mostě. Díky nim mosty poznáme skutečně do detailů a rekonstrukce naplánujeme rychlejší a kvalitnější.“

Stavba Trojské lávky pokračuje dle harmonogramu a veškeré konstrukce vlastní lávky jsou již dokončeny. Nyní se uskutečňují práce na obou předpolích lávky – například terénní úpravy, dokončování přístupových komunikací, veřejného osvětlení či schodiště na levém břehu. Na vlastní lávce se řeší již jen drobné úpravy a jsou dokončovány detaily.

„Díky zvolené ocelové konstrukci bude most pevnější, bezpečnější a také umožní snazší diagnostiku, v jakém je zrovna stavu. Nová lávka je už nyní usazena o jeden a půl metru výše, než byla původně, aby se předešlo jejímu poškození v případě povodní. Je také širší a tedy kapacitnější, takže se pohodlně vejdou chodci i cyklisté, kteří už nebudou muset sesedat, a v případě potřeby bude moci přejet po lávce i sanitka,“ popsal starosta Prahy 7 Jan Čižinský (Praha 7 Sobě).

„Po zřícení Trojské lávky v prosinci 2017 bylo toto významné pěší a cyklistické propojení mezi Trojou na jedné straně a Císařským ostrovem a Stromovkou na straně druhé nahrazeno přívozem, který však nemohl jezdit za všech okolností,“ dodal starosta městské části Praha-Troja Tomáš Bryknar (Trojský kůň 2018). „V dnešní době je však potřeba, aby toto propojení vzhledem ke své vytíženosti fungovalo permanentně bez ohledu na stav vody v korytě řeky či na jiných povětrnostních podmínkách. Jsem proto velice rád i za všechny obyvatele a návštěvníky Troji, že termín dokončení stavby nové Trojské lávky byl zkrácen a již na konci října se po ní budeme moci znovu všichni projít.“

Stavba začala v listopadu loňského roku. Trojská lávka tak znovu zajistí propojení mezi ulicí Pod Havránkou a Císařským ostrovem. Nová ocelově vyztužená konstrukce má životnost 100 let.

Fakta o nové lávce:

Délka nosné konstrukce: 252,9 metru

Šířka průchozího prostoru: 4 metry

Šířka mostu: 4,5 metru

Šířka nosné konstrukce: 4,5 metru

Sdílejte článek

Reklama

Doporučované