Hlavní obsah

První data podle věku ukazují, jak moc vám hrozí nemocnice bez očkování

27. 10. 2021 12:31
aktualizováno • 28. 10. 2021 8:20

Platí to u všech věkových skupin: Riziko, že člověk skončí v nemocnici nebo rovnou na JIP, se s vakcínou výrazně snižuje.

Reklama

Článek

Seznam Zprávy zjistily, jaký je skutečný účinek vakcín proti koronaviru. Ve všech věkových skupinách je násobně větší šance, že v nemocnici s koronavirem skončí člověk bez vakcíny než ten, kdo se očkovat nechal.

Například neočkovaní čtyřicátníci a padesátníci v těchto dnech končí v nemocnici dvanáctkrát častěji než jejich vrstevníci s vakcínou. U vyšších věkových skupin je toto riziko zhruba pětinásobné.

Zjišťovat účinek vakcín doposud nebylo možné, protože zveřejňované údaje o nakažených a hospitalizovaných neobsahovaly strukturu podle věku, a nebylo je tedy možné srovnávat s velmi rozdílně proočkovanými věkovými skupinami v populaci.

Jinými slovy, od včerejška víme, jak vakcíny fungují. Ústav zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) totiž včera poprvé zveřejnil data, ve kterých aktuální počty nakažených covidem, hospitalizovaných a dále hospitalizovaných ve vážném stavu na jednotkách intenzivní péče (JIP) dělí podle úrovně očkování a věku.

Pro rizikové skupiny lidí ve vyšším věku je šance na horší průběh onemocnění covid-19, který končí hospitalizací, hned pětkrát vyšší, pokud nejsou očkovaní. U čtyřicátníků je toto riziko nyní více než desetinásobné.

Jak přesně rozumět grafům

Vývoj v čase začíná v dubnu, kdy vláda postupně začala zpřístupňovat očkování nejen nejrizikovější skupině od 80 let věku a vybraným profesím ve zdravotnictví a školství. Každý bod zachycuje stav v konkrétním týdnu. Na konci grafu jsou údaje za konec října, tedy právě teď. V menu všech grafů je možné vybírat i zbylé věkové skupiny.

Data o hospitalizovaných a nakažených, kteří již dostali třetí posilující dávku vakcíny, nebo naopak jen dávku první, nejsou v grafech zahrnuta. Počty těchto lidí jsou v tuto chvíli velice nízké a doposud zveřejněné oficiální údaje nejsou dostatečně vypovídající. Podrobnější data, například o termínech očkování hospitalizovaných osob, však ÚZIS nezveřejňuje.

Nakazím se bez vakcíny?

Pokud je vám mezi 70 a 79 lety a jste očkovaní, vaše šance, že se nakazíte koronavirem, je více než třikrát nižší, než kdybyste očkovaní nebyli.

Pokud je vám mezi 40 a 49 lety, vaše šance na to, že se nakazíte, je 2,8krát nižší než bez vakcíny. U lidí do 30 let je ovšem tato šance skoro sedmkrát nižší.

Vyplývá to z oficiálních dat, která poskytuje ministerstvo zdravotnictví prostřednictvím ÚZIS. Jedná se však o počty zjištěných nakažených lidí, které nejsou zcela spolehlivé, protože neočkovaní lidé se testují na přítomnost koronaviru v průměru častěji než lidé, kteří vakcínu dostali.

Stát v tuto chvíli nemá úplný přehled o tom, jak masivně se nákaza šíří, speciálně mezi očkovanými lidmi bez příznaků nebo jen s lehkým průběhem nemoci.

Podle map se účinnost vakcín nepozná

Proočkovanost populace jednotlivých obcí (s rozšířenou působností) s týdenními přírůstky nově nakažených (incidencí) spolu souvisí jen mírně. Ukazuje se, že v oblastech, kde více převažují lidé s vakcínou, je zároveň více nakažených. A naopak obce s vyšší úrovní proočkovanosti jsou na tom nyní lépe.

Jenže i obce s nejvyšším podílem vakcinovaných lidí mají stále vysoké podíly obyvatel bez vakcíny – a právě skrze ně se nákaza většinově šíří a incidence může ukazovat vysoké hodnoty bez ohledu na aktuální proočkovanost.

Zároveň platí, že se koronavirus šíří nerovnoměrně v čase a stejně jako v uplynulých vlnách se postupně přesouvá z jedněch oblastí do jiných.

Zkrátka očkování funguje, jenom to nepoznáme na první pohled z map.

Reklama

Doporučované