Hlavní obsah

Pětadvacítka padá do klína exekutorům. Banky vyzývají úřady k zásahu

Foto: Profimedia.cz

Ilustrační snímek.

Reklama

4. 5. 2020 7:12

Pokud si OSVČ nechá kompenzační bonus Pětadvacítka vyplatit na účet, který je zatížen exekucí, může se jen modlit, aby exekutor výplatu povolil. I když Finanční správa tvrdí, že bonus exekuci nepodléhá, v zákoně je díra.

Článek

Pětapadesátiletá Jana Nováková (jméno redakce na její přání změnila) se před pár lety s manželem vrhla do podnikatelského projektu, který ale krachl. Manželé tak na sebe mají exekuce. Než přišel koronavirus, živila se Nováková jako taxikářka. Kvůli mimořádným opatřením se ocitla bez příjmu, a tak jako stovky tisíc dalších OSVČ požádala stát o vyplacení kompenzačního bonusu Pětadvacítka. Na formuláři uvedla účet u UniCredit Bank, obstavený exekutorem.

„Léta používám i ke splácení exekucí účet u UniCredit Bank. Dopředu jsem si na Ministerstvu financí a Finanční správě ověřila, jestli si mohu nechat ty peníze poslat na firemní účet a budou mi vyplaceny. Byla jsem ujištěná, že je to podložené zákonem. Bohužel UniCredit Bank si to vyložila jinak,“ řekla Seznam Zprávám žena. Banka peníze několik dní zadržovala a Novákové je nechtěla vyplatit.

Finanční správa, která bonusy vyplácí, přitom ve své tiskové zprávě upozorňuje, že kompenzační bonus nepodléhá výkonu rozhodnutí ani exekuci.

„Pokud žadatel vyplnil v žádosti o kompenzační bonus číslo svého bankovního účtu, které je aktuálně zatížené výkonem rozhodnutí nebo exekucí, měl by s odkazem na exekuční nepostižitelnost kompenzačního bonusu požádat svoji banku o jeho vyplacení,“ píše se ve zprávě. „Je důležité, aby lidé banku informovali o tom, že prostředky, které jsou jednoznačně identifikovány předčíslím účtu Finanční správy 10719 - nepodléhají výkonu rozhodnutí ani exekuci,“ upřesňuje generální ředitelka Finanční správy Tatjana Richterová.

UniCredit Bank přichází s tímto výkladem: Kompenzační bonus nepodléhá exekuci. Problém je však v tom, že jakmile je bonus připsán na účet u banky, ztrácí svůj původní chráněný charakter a stane se z něj pohledávka majitele účtu za bankou. Taková pohledávka z účtu již není z exekuce vyjmuta.

Od okamžiku připsání bonusu na účet proto banka musí i k těmto prostředkům přistupovat jako ke každé jiné pohledávce z účtu (logicky pro banku ani není reálné jakkoliv evidovat, jaké prostředky, v jaké výši a z jakých zdrojů na účet klienta přicházejí). To znamená, že pokud je na předmětném účtu evidována exekuce, banka je povinna do ní zahrnout i tyto prostředky. Majiteli účtu je banka oprávněna z prostředků blokovaných pro exekuci vyplatit prozatím pouze částky, které z exekuce přikázáním pohledávky z účtu vyjímá zákon (prostředky určené na nejbližší mzdy zaměstnanců, částku násobku životního minima jednotlivce).

Výklad postavený na hlavu

Zdá se to jako právní výklad postavený na hlavu. Bonus je majitele účtu, ale jen do doby, než přijde na obstavený účet. Finanční správa ho ale jinak než na účet nevyplácí. Nováková sice měla možnost nechat si peníze poslat jinam, proč ale, když se jí předem dostalo ujištění, že žádný problém nenastane.

Po týdenním boji a dokazování banka peníze Janě Novákové uvolnila. „Nastalá situace nás velice mrzí, nicméně banka musí postupovat v souladu s platnými zákony,“ uvedl mluvčí UniCredit Bank Petr Plocek.

Podle něj má pokyn, který vydalo Generální finanční ředitelství (GFŘ), váhu pouze určitého zákonného výkladu, který se vztahuje jen k exekucím prováděným finančními úřady.

„Ostatní subjekty provádějící exekuce pochopitelně nejsou právním názorem GFŘ vázány. Tedy v případě ostatních exekucí žádáme daného exekutora o jeho souhlas s výplatou kompenzačního bonusu,“ vysvětluje Plocek.

Dodává, že banky jsou v exekučním procesu jen pasivními vykonavateli povinností, které jim ukládá zákon. Nemohou tedy rozhodovat o tom, zda a které prostředky budou z exekuce vyjmuty.

„Takové oprávnění náleží pouze a výhradně příslušnému exekučnímu orgánu. Tento orgán by měl tedy za současného stavu, v případě připsání bonusu na exekucí postižený účet, případně rozhodnout o jeho vynětí z exekuce a o možnosti jej vyplatit majiteli účtu,“ zdůraznil Petr Plocek.

UniCredit Bank není jediná. Právníci ostatních bank řeší podobné případy, zákon totiž není dotažený.

„Identifikujeme jednotky klientů, kteří mají exekučně obstavený účet a obrátili se na nás s žádostí o pomoc s výplatou státní podpory 25 tisíc,“ uvedl za Českou spořitelnu její mluvčí Filip Hrubý. „Stávající právní praxe bankám bohužel neumožňuje provést takovou výplatu automaticky, má-li klient exekučně obstavený účet. Spolu s Českou bankovní asociací (ČBA) a dalšími bankami se shodujeme na tom, že by stát měl zaujmout stanovisko, jak by měly banky v těchto případech postupovat,“ dodal.

Mluvčí Komerční banky Michal Teubner potvrdil, že otázka výplaty kompenzačního bonusu z účtu postiženého exekucí je předmětem diskusí na úrovni ČBA, centrální banky a příslušných státních orgánů.

Česká bankovní asociace poslala 27. dubna Generálnímu finančnímu ředitelství dopis, kde navrhla dvě řešení situace. Buď aby bylo možné posílat bonus OSVČ i jinak než na účet, třeba složenkou. Nebo mimořádně a dočasně upravit občanský soudní řád tak, aby banky získaly zákonné oprávnění vyplatit bonus i z exekuovaného účtu bez souhlasu exekutora nebo jiného vymahatele dluhu.

„V rámci zjednodušení bychom navrhovali, aby v tomto přechodném právním režimu postačilo, aby klient-OSVČ bance předkládal čestné prohlášení majitele účtu, kde by sdělil, o jakou výši prostředků žádá, z kterého programu, případně kdo je plátcem těchto prostředků,“ vysvětlil Filip Hanzlík, náměstek výkonného ředitele ČBA. Podle něj se Finanční správa k návrhům ČBA dosud nevyjádřila.

To však rozporuje mluvčí GFŘ Lukáš Heřtus. „Kompenzační bonus má sloužit k zajištění základních životních potřeb žadatele a případně jeho rodiny, a z tohoto důvodu je ze zákona chráněn před exekucí. Generální finanční ředitelství sdělilo svůj nesouhlas s právním názorem přímo České bankovní asociaci a bude v této oblasti činit další aktivní kroky.“

Reklama

Doporučované