Hlavní obsah

Plzeň chce postavit stavby pro rozšíření služeb pro bezdomovce

Foto: Tomáš Svoboda, Seznam Zprávy

Ilustrační foto.

Reklama

10. 5. 2021 17:55

Navýšit kapacity služeb pro lidi bez domova plánuje Plzeň. Bezdomovců žije ve městě zhruba 430 až 490. Město chce postavit dva objekty ve Wenzigově ulici.

Článek

Tam také Městská charita Plzeň provozuje zatím jediné zařízení poskytující služby lidem bez domova. Zvýší se tak kapacita noclehárny, nízkoprahového denního centra i dalších služeb. Náklady na vybudování objektů se odhadují na 109 milionů korun, město by mohlo dostal dotaci až na 79 milionů. „Podání žádosti o dotaci EU z Integrovaného regionálního operačního programu dnech schválili zastupitelé Plzně,“ řekl primátor Martin Baxa.

„Přínosem projektu bude navýšení kapacit sociálních služeb pro osoby bez domova, zkvalitnění a zefektivnění sociální práce a zajištění adekvátního prostředí pro sociální pracovníky, kteří budou s klienty pracovat,“ doplnil radní David Šlouf, který se projektem zabývá. Oba nové objekty budou bezbariérové, takže jejich služeb budou moci využívat i bezdomovci se sníženou mobilitou, což zatím není možné. V jednom z nových objektů bude zařízení městské charity, které rozšíří provoz dosavadního Domova sv. Františka. Ve druhé novostavbě bude Armáda spásy provozovat azylový dům komunitního tipu s názvem Patronus.

V charitním objektu se počítá s kompletním provozem služeb noclehárny a nízkoprahového denního centra. Kapacita nízkoprahového denního centra bude 30 míst pro ženy a 30 míst pro muže, což představuje navýšení služby o 20 míst. Noclehárna bude mít nově 56 lůžek, to je o deset víc než dosud. „V původní budově Domova sv. Františka se tak uvolní prostor pro vybudování zázemí terénních programů, vznikne záložní prostor třiceti míst pro poskytnutí noclehu v zimním období a do budoucna bude možné navýšit kapacitu služby azylový dům o dvě místa,“ doplnil Martin Klír z Útvaru koordinace evropských projektů města Plzně.

„Nově vznikne Azylový dům Patronus s kapacitou 26 lůžek. Bude poskytovat lidem bez přístřeší ubytování na přechodnou dobu a prostřednictvím individuální sociální práce pomáhat při jejich začlenění do společnosti, včetně návratu na trh práce, a bude podporovat nezávislost na sociálních službách,“ popsala Karolina Vodičková z oddělení sociální práce a dostupného bydlení bytového odboru magistrátu. V tomto domě budou mít klienti samostatné pokoje včetně sociálního zázemí, jídelnu, prádelnu, sušárnu, kuchyni, dílnu a pobytový vnitroblok.

Součástí projektu je vybudování administrativního zázemí pro personál. Projekt by se měl realizovat od ledna 2022 do června 2023.

Reklama

Doporučované