Hlavní obsah

Plzeň chce víc využívat nábřeží a nivy svých řek, pomůže s tím nová koncepce

Foto: HZS Plzeňský kraj

Ilustrační foto.

Reklama

11. 10. 18:23

Plzeň chce víc využívat potenciál městských nábřeží a niv svých řek. S budoucím rozvojem přírodního, rekreačního a pobytového potenciálu řek má pomoci nově vytvořená koncepce.

Článek

V Plzni se sbíhají řeky Radbuza, Mže, Úslava a Úhlava, po jejich soutoku město opouští Berounka. Plzeň se snaží v posledních 30 letech rozvíjet přírodní, rekreační a pobytový potenciál řek. Komplikuje to ale velký počet toků i historický vývoj. V dobách průmyslové revoluce totiž v blízkosti řek vyrostly továrny a průmyslové areály, v závěru socialistické přestavby odřízl Mži od centra města průtah a v mnoha místech mezi zástavbou a říčními nivami vznikly pro veřejnost málo prostupné zahrádkářské a chatové kolonie.

„Město se tak historicky obrátilo ke svým řekám zády a tento postoj vedl ke ztrátě obecného názoru na jejich roli ve městě, ke ztrátě kontaktu obyvatel s řekami a vedl k degradaci role a statutu řek na pouhou trasu pro vodu,“ řekl primátorův technický náměstek Pavel Šindelář.

Výrobní areály ale dožívají a od konce 20. století se přestavují a využívají a město se podle Šindeláře vrací k postupnému budování veřejného prostoru a městské či kulturní krajiny. Nová koncepce říčních břehů má navrhnout prostorové a funkční uspořádání niv, nábřeží a okolí řek tak, aby v dlouhodobém horizontu podporovaly ekosystémové a rekreační funkce a možnosti mikromobility. Koncepce poslouží při územním plánování, investičních akcích, správě, údržbě i využití prostoru řeky.

„Říční prostory obecně se staly jedním z významných prvků kompozice města. Konkrétně nábřežní a nivní prostory řek Mže a Radbuzy, které prochází centrální částí s městskou zástavbou, patří mezi hlavní osy současného rozvoje Plzně,“ uvedl náměstek. Tyto nábřežní, parkové a nivní prostory mají podle něj nejvýznamnější potenciál a předpoklad stát se zelenou páteří města a pobytovým prostorem, celoměstsky významnou sítí sportovní, rekreační a společenské vybavenosti, turisticky významnou destinací a komunikační trasou.

Koncepce se přednostně věnuje centrálním úsekům Radbuzy a Mže. Severojižní osu řešeného území tvoří Radbuza od hráze nádrže České údolí po soutok s Úhlavou a Mží. Západovýchodní osu tvoří Mže od soutoku s Radbuzou ve Štruncových sadech až k soutoku s Vejprnickým potokem. Do řešeného území koncepce zahrnula i části významnějších přítoků – Vejprnického potoka a přítoku drobného vodního toku z Lochotínských luk.

Sdílejte článek

Reklama

Související témata:

Doporučované