Hlavní obsah

Po Peltově kauze nedá stát fotbalovým klubům na údržbu nic, raději nasype sokolům

Proč spolky pod FAČR a ČUS nedostanou letos na provoz ani korunu? Podívejte se v reportáži. (Video: Luděk Mádl)

 

Reklama

19. 10. 2017 20:32

Ministerstvo školství zásadně změnilo podmínky pro dotační Program IV, ve kterém rozděluje 200 milionů korun.

Článek

Od státu letos tělovýchovné jednoty a sportovní kluby sdružené pod Českou unií sportu či třeba Fotbalovou asociací ČR nedostanou na provoz a údržbu svých zařízení ani korunu. Zato v sokolovnách si za státní dotace v zimě zatopí podle libosti.

Jde o důsledek zásadních úprav, jimž Ministerstvo školství podrobilo podmínky dotačního Programu IV, ve kterém bude rozděleno zhruba 200 milionů korun. Tyto úpravy nyní ideálně vyhovují kupříkladu České obci sokolské, jejíž jednoty, rozeseté po celé zemi, vykazují formálně status pobočných spolků. Je jich zhruba 1100 a právě do nich podle nových nařízení státní dotace z Programu IV plynout mohou.

Zatímco do 3500 fotbalových oddílů nebo 7000 sportovních klubů či tělovýchovných jednot působících pod Českou unií sportu nikoli. Struktura těchto organizací je totiž vede jako sdružené spolky. A ty si samy o sobě - na rozdíl od pobočných spolků - o dotaci zažádat nesmí.

„Fotbalová asociace jako taková na tento dotační program dosáhne, ale je nám znemožněno přeposílat ty prostředky na nejnižší články, kde je potřebují,” nechápe nový systém Rudolf Řepka, generální sekretář Fotbalové asociace ČR.

„V rámci České unie sportu letos budeme muset našim členům vypomoci z rezerv, které jsme si vybudovali. Pro rok 2017 už věc nijak nenapravíme, ale je třeba hledat s ministerstvem schůdné cesty pro léta příští,” říká Marek Hájek, místopředseda České unie sportu.

Představitelé Ministerstva školství argumentují právními rozbory a také závaznými principy vlády, jako je kupříkladu projektové financování dotací. Klíčový je požadavek, že o dotaci smí žádat jen její finální uživatel, střešním organizacím je zapovězeno prostředky přeposílat níž, jako tomu bylo dříve - a samotné kluby FAČR či jednoty ČUS o dotaci žádat nemohou. U pobočných spolků, jimiž disponuje Sokol, ale státu průtok dotací touto strukturou nevadí.

„Nastavený princip je například pro fotbal diskriminující,” uvádí generální sekretář Rudolf Řepka a Roman Berbr, místopředseda FAČR, dodává: „Ze strany ministerstva je to úmysl.”

„Bude to asi tak trochu trest pro fotbal a Českou unii sportu po těch kauzách, ve kterých figurovali Miroslav Pelta a Miroslav Jansta,” domnívá se Petr Suchý, předseda SK Motorlet. Velký sportovní klub z pražských Radlic, který čítá 700 členů, ve velké míře dětí, v nově vypsaných podmínkách na státní dotaci z Programu IV nedosáhne. „Z těch peněz jsme vždy mohli hradit část faktur za elektřinu nebo třeba stočné. To jsou snadno zdokumentovatelné a ověřitelné položky,” naznačuje Suchý, že tady se toho moc zfalšovat nedá.

Odkazuje na trestní stíhání, jemuž čelí jmenovaní Miroslav Pelta, bývalý předseda Fotbalové asociace ČR, a Miroslav Jansta, šéf České unie sportu. Jak známo, v květnu se rozhořela kauza, ve které policie poukázala na údajné manipulace při rozdělování dotací do sportu, na nichž se i tito dva sportovní představitelé měli údajně spolupodílet.

„Po aféře, o níž píšete, prošel dotační proces Ministerstva školství několika audity. Na základě jejích výsledků pak MŠMT začalo spolkovou strukturu s pobočnými spolky důsledně vyžadovat. Na tento rozhodovací proces neměla Česká obec sokolská žádný vliv,” zdůrazňuje Hana Moučková, starostka České obce sokolské.

A dodává: „Celkový objem prostředků, o který ČOS v rámci dotačního titulu Program IV žádá, je obdobný jako v předchozích letech. Není tedy pravda, a Program IV to ani neumožňuje, že by úspěšní žadatelé získali nějaký podíl z financí plánovaných původně pro ty neúspěšné."

Stát hledá nový model pro rozdělování sportovních dotací. Je možné, že se jím po volbách začne zabývat nějaká jiná instituce než Ministerstvo školství. Existují alternativy jako ustanovení ministerstva sportu nebo nové vládní agentury, což podporuje kupříkladu hnutí ANO, jež se ve volebních odhadech objevuje na pozici vítěze nejčastěji.

Kauza Pelta a rozdělování dotací:

Sdílejte článek

Reklama

Doporučované