Hlavní obsah

Podívejte se: Drážní promenáda a parky spojí Vršovice a Strašnice

Foto: město Praha

Takto má vypadat Drážní promenáda, kterou utvoří dva pásy – jeden čtyři metry široký pro cyklisty a bruslaře a druhý se šířkou 3,2 metru pro pěší. Mezi nimi bude necelý metr zeleně, tartanu nebo původních kolejí. Na promenádě zůstanou zachovány železniční prvky.

Reklama

26. 11. 2020 17:04

Praha představila studii Drážní promenády a parků pro chodce, běžce, bruslaře a cyklisty. Půjde o čtyři kilometry dlouhou spojnici Vršovic a Strašnic. Vznikne na místě rušeného železničního koridoru benešovské trati.

Článek

Promenádu obklopí liniový park, propojí ji tři nové mosty a nová místa pro trávení volného času. Vznikne na dvoukolejné benešovské trati, na níž po 150 letech v prosinci definitivně skončí železniční provoz. Jde o úsek trati mezi Vršovicemi a Zahradním Městem. Trať vedoucí přes Strašnice včetně zastávky nahradí nově postavený čtyřkolejný koridor s novými zastávkami Eden a Zahradní Město.

„Drážní promenáda naváže na existující síť ulic a na současné stezky a cesty, ve Vršovicích například podél Botiče. Pražanům nabídne dostatek místa pro vycházku, jízdu na kole nebo bruslích mimo silniční provoz,“ uvedl náměstek primátora pro dopravu Adam Scheinherr (Praha Sobě).

Projekt Drážní promenády v sobě podle náměstka primátora pro územní rozvoj Petra Hlaváčka (TOP 09 a STAN - Spojené síly pro Prahu) snoubí respekt k historické stopě původní železnice se soudobou architekturou. „S nadsázkou jí proto říkáme ‚Nová pražská High Line‘. Trasa promenády vede i územím, kde předpokládáme novou výstavbu. Doufám, že kvalita, kterou přináší Drážní promenáda, se otiskne i do budoucích projektů v jejím okolí a že městská investice do veřejného prostranství nastaví kvalitativní laťku pro přestavbu přiléhajících brownfieldů a proměnu čtvrti,“ řekl.

Stavba by mohla začít v roce 2022 a skončit o dva roky později, vyjde na 200 až 300 milionů korun.

Podívejte se, jak má promenáda vypadat:

+6

„Z každého období železniční historie něco zachováme pro další generace,“ doplnil Scheinherr. „Po cestě budou k vidění původní části kolejiště, osvětlovacích věží, pražců a návěstidel. Podél promenády zůstane historický kamenný podchod z 19. století, nýtovaný most z roku 1918 nebo lávka nadchodu u zastávky Praha-Strašnice z třicátých let 20. století i část nástupiště z druhé poloviny 20. století. Propojili jsme různé inspirace z newyorské High Line, pařížské Promenade Plantée s nizozemskými cyklistickými dálnicemi a německými městskými parky z železničních brownfieldů v jednom. Praha bude mít zase o jeden světový unikát navíc.“

Drážní promenáda se podle něj stane zelenou bezmotorovou páteří Vršovic a Strašnic. Jeden pás o šířce čtyři metry bude rozdělený do dvou pruhů a umožní cestování rychlejším cyklistům a bruslařům v obou směrech. Druhý směrově smíšený pás bude věnovaný chodcům. Jeho šířka bude 3,2 metru a od rychlého cyklistického pásu jej bude podle konkrétního místa dělit necelý metr zeleného pásu, tartanu nebo původní koleje. Podél vnějších stran bude souběžná síť doplňkových nezpevněných pěšin a cest pro chůzi či běh na měkčím povrchu.

Drážní promenádu bude obklopovat liniový park. Většími plochami pro trávení volného času budou například prostranství u strašnické zastávky nebo lokalita u Edenu, která má podle magistrátu potenciál stát se obdobou karlínského Přístavu 18 600. Podél promenády budou i menší lokální odpočívadla. Obecně půjde o souvislý park mezi stávajícími přírodními oblastmi a dalšími lokalitami Prahy 2, 4, 10 a 15. U přístupů na Drážní promenádu a u odpočívadel se objeví nové stromy.

„Jsme ve fázi hotového konceptu dokumentace pro územní rozhodnutí, který vychází z představené studie. Plán je v příštím roce získat územní rozhodnutí, v roce 2022 stavební povolení, vysoutěžit zhotovitele a zahájit stavbu. Nejpozději v roce 2024 by měli Pražané moci začít využívat zelenou bezmotorovou páteř území Prahy 10,“ podotkl Scheinherr.

V první etapě se chystá budování hlavní části promenády v délce přes čtyři kilometry mezi ulicemi U Seřadiště a Dolínecká spolu s přístupy a vybranými navazujícími prostranstvími liniového parku. V dalších etapách se předpokládá přímé napojení až po železniční stanici Praha-Vršovice a výstavba dalších částí liniového parku.

„Promenáda má působit velkoryse, klidně a minimalisticky, z hlediska orientace intuitivně a přehledně. Tvaroslovím i materiály má být soudobá a současně se přitom odkazovat na železniční minulost – základními materiály jsou světlý beton, rezavě probarvený asfalt, štěrk a korodovaná ocel. Veřejné osvětlení vlastní promenády je umístěno na převěsech mezi stožáry, se kterými společně rámuje volný prostor promenády a jeho kontinuální plynutí územím,“ řekl hlavní architekt a koordinátor akce Tomáš Cach.

Součástí záměru je rekonstrukce historického mostu a tři nové lávky. „Lávky jsou na trase drážní promenády navlečeny jako korálky na niti. Jejich tvarosloví je minimalistické. Jsou to sochy, objekty. Povrch konstrukce lávek je tvořen patinující ocelí,“ dodal architekt mostů Petr Tej.

Reklama

Doporučované