Hlavní obsah

Přehledně: Co je to pojištění odpovědnosti a kdy se hodí?

Foto: Seznam Zprávy

Ilustrační foto.

Reklama

27. 7. 2021 17:50

Pojištění občanské odpovědnosti, lidově pojistka na blbost. Využívá ji jen málo Čechů, může ale ušetřit statisíce korun. Co všechno kryje?

Článek

Pojištění odpovědnosti chrání proti škodám, které člověk sám neúmyslně způsobí někomu jinému. Do pojištění se častokrát počítají také členové domácnosti, včetně domácích mazlíčků nebo hospodářských zvířat.

Nepočítají se do něj naopak škody způsobené úmyslně, členovi domácnosti a sám sobě nebo škody vzniklé pod vlivem alkoholu či drog.

Všechny škody, které způsobíte vy nebo člen vaší domácnosti, pojišťovna pokryje až do výše sjednaného limitu.

V zásadě rozlišujeme dva druhy pojištění občanské odpovědnosti. Jedna varianta se vztahuje na škody, které můžete způsobit v běžném životě, a druhá na odpovědnost v práci.

Pojištění v běžném životě

Jak už bylo řečeno, pojištění odpovědnosti se obvykle vztahuje nejen na vás, ale i na členy vaší domácnosti. Můžete si ho sjednat buď jako doplněk pojištění domácnosti, nebo jako samostatné pojištění.

Hodit se může vždycky, když nedopatřením poškodíte druhou osobu. Vztahuje se nejen na majetek, ale také na zdraví. Příklad? Omylem srazíte autem jezdce na kole. Pojištění odpovědnosti pokryje jak škodu na kole, tak případné léčebné výlohy až do výše sjednaného limitu.

Hodit se může také v případě, že v obchodě poškodíte nějaké cenné zboží. Pojištění odpovědnosti využijete také v momentě, kdy vám vyteče pračka nebo myčka na nádobí a poškodíte tím cizí majetek.

Výši pojištění ovlivňuje hlavně výše limitů pojistného krytí. Tedy kolik pojišťovna vyplatí peněz, pokud se dostanete do neočekávaných problémů. Pojištění stojí několik stovek korun ročně a platí po celé Evropské unii a některých dalších státech (záleží na konkrétních podmínkách pojišťovny).

Pojištění odpovědnosti v práci

Pojištění odpovědnosti z povolání využijete v případě, že způsobíte škodu svému zaměstnavateli.

Každý zaměstnanec odpovídá za škody, které v zaměstnání udělá, a to až do 4,5násobku své mzdy.

Pojištění využijete nejen u fyzické práce, ale také při kancelářské práci. Může se například stát, že vyřídíte špatně objednávku a způsobíte tak zaměstnavateli škodu. V ten moment se vám bude hodit pojištění odpovědnosti, které škodu pokryje, tak jako vždy, do sjednaného limitu.

Více za pojištění odpovědnosti spojené s prací zaplatí lidé, kteří v zaměstnání používají služební auto. V základní nabídce tato položka nebývá, proto se může hodit si ji sjednat navíc. Obvykle pojištění stojí několik stovek ročně, v případě, že zahrnuje i škody spojené s automobilem, bývá výrazně vyšší.

Pojištění pro zaměstnavatele a podnikatele

Obě výše jmenovaná pojištění se vztahují na to, když nechtěně sami někomu způsobíte škodu. Pokud podnikáte a zaměstnáváte lidi, mělo by vás zajímat také další pojištění odpovědnosti.

První formou je zákonné pojištění odpovědnosti, které je povinné, pokud zaměstnáváte alespoň jednoho zaměstnance. Z tohoto pojištění pak kryjete náklady, které zaměstnanci vzniknou kvůli pracovnímu úrazu nebo nemoci z povolání. Toto pojištění je nutné si sjednat u pojišťovny Kooperativa pomocí elektronického formuláře. Jedinou výjimku mají zaměstnavatelé, kteří měli pojištění sjednané s Českou pojišťovnou nejpozději k 31. prosinci 1992.

Podnikatelé si pak mohou sjednat pojištění, které je chrání před škodami obdobně jako pojištění jednotlivce. Pokud se vám stane, že nedopatřením poškodíte majetek zákazníka, pojištění odpovědnosti pro podnikatele vás kryje před vzniklými finančními škodami. Cena tohoto pojištění je už velmi individuální – záleží, v jakém oboru podnikáte, kolik máte zaměstnanců a tak podobně.

Reklama

Související témata:
Pojištění odpovědnosti

Doporučované