Hlavní obsah

Hrozí Česku diplomatická ostuda? Velvyslanec je podezřelý z plagiátorství

Nový díl pořadu Terén se zabývá případem disertační práce českého diplomata a bývalého policejního prezidenta Tomáše Tuhého.Video: Kristina Ciroková, Jan Pospíšil, Seznam Zprávy

 

Reklama

27. 11. 2022 15:33

Bývalý policejní prezident, nyní velvyslanec na Slovensku, Tomáš Tuhý získal doktorský titul na Vysoké škole báňské. Podezření, že při disertační práci opisoval, se věnuje nový díl publicistického pořadu Terén Kristiny Cirokové.

Článek

Generál Tomáš Tuhý získal titul Ph.D. na Fakultě metalurgie a materiálového inženýrství na Vysoké škole báňské v Ostravě, kdy 12. ledna 2018 obhájil svoji disertační práci. Tedy v době, kdy byl policejním prezidentem. Text má 86 stran a je na téma Metody řízení zajištěnosti údržby průmyslových podniků.

Expert na plagiátorství Jan Mach z Vysoké školy ekonomické v Praze při analýze, kterou nechaly vypracovat Seznam Zprávy, ale odhalil v Tuhého práci velkou část buď doslovně shodných, nebo mírně poupravených textů. A to ze dvou diplomek, dvou bakalářských prací a několika článků z internetu. Přičemž student Tuhý se místo na tyto zdroje v práci odkazuje například na zahraniční publikace.

„V případě, že by na VŠE byla odevzdána disertační práce s takovým rozsahem podobných textů, jaké jsou dostupné na internetu, došlo by pravděpodobně k předání této práce a řešení celého problému disciplinární komisi,“ hodnotí Tuhého dílo Mach. S tím, že komise by pak mohla studenta kvůli porušení univerzitní etiky i vyloučit.

Jan Mach při analýze, kterou zpracoval minulý týden, použil dva systémy na odhalování plagiátů. Přičemž systém odevzdej.cz nalezl shodu 68 % a systém iThenticate 34 %. První z nástrojů vyhledává nejen doslovné shody, ale i ty volnější. To znamená mírně upravené texty, kdy plagiátor například jen některá slova nahradí synonymy. Výsledky následně Mach ještě analyzoval. Zjistil, že významná shoda se týká textů starších než je Tuhého práce.

Tomáš Tuhý pro Seznam Zprávy uvedl, že „má určitě čisté svědomí“ a že „rozhodně nikde neopisoval“. A brání se: „Jestli je tam nějaký renonc, že tam byl opomenutý nějaký zdroj, to se samozřejmě může stát každému, jsme přeci jenom lidé.“

Vyjádření velvyslance Tomáše Tuhého

Reportérka Seznam Zpráv po telefonickém rozhovoru zaslala Tuhému tři úryvky z jeho disertační práce, které se doslovně shodují s článkem z časopisu Automa, s úvodem bakalářské práce Zdeňky Baroňové z Univerzity Pardubice a s diplomovou prací Ondřeje Kully z VŠB. Velvyslanec Tuhý na shodu s bakalářskou prací neodpověděl a nevysvětlil ani to, proč v práci neuvedl zdroje, ze kterých čerpal. Zde je jeho vyjádření:

V první řadě bych Vám rád zopakoval mé stanovisko, že studium včetně disertační práce, kterou jsem na VŠB – Technické univerzitě absolvoval, jsem zpracovával sám.

V minulosti se již jeden občan zajímal o mou práci s podobným podezřením. Tímto podnětem se také zabývala komise VŠB – Technické univerzity. Výsledek je samozřejmě k dispozici. Pokud jde o stejného člověka, který Vás kontaktoval, mohu se jen domnívat, že mu jde, pro mne z neznámých důvodů, o veřejné poškození mé osoby.

Přesto Vám na otázky odpovím, i když to považuji za bezpředmětné. Práci jsem obhájil před četnou komisí, zastoupenou i zahraničními členy. Obhajoval jsem ji jako vědeckou práci, kde byly prezentovány také zdroje. Věřím, že pokud skutečně zveřejníte pochybnosti ohledně mé disertační práce, uvedete také plné mé vyjádření.

Předložila jste mi úryvky z mé disertační práce, kterou posuzoval Ing. Jan Mach, Ph.D. Věřím, že pan Mach bral v úvahu všechny okolnosti, včetně míry shody, která se posuzuje vždy k datu odevzdání práce, což je již čtyři roky. Míra podobnosti byla v době odevzdání mé práce 16 % a podrobena systémem Theses.cz.

Článek z časopisu Automa jsem použil jako zdroj informací pro svou práci. Systém Theses bral tuto shodu v úvahu a je započítán v oněch 16 %. Co se týče práce Ing. Kully, je také brána systémem Theses, a je rovněž započítán v celkové míře shody. Texty vznikaly na základě dat, které získala katedra ze svých spoluprací s průmyslem, a nebyl tedy žádný problém u společných konzultací statě využít. Komise u obhajoby práce toto brala v úvahu a nejednalo se o nic tajného. Navíc citované shody jsou v úvodní části práce, která je popisná.

Hlavním cílem disertační práce je vědecký přínos, který se hodnotí. Toto je hlavní rozdíl oproti magisterským pracím, které mají za úkol prezentovat samostatnost studenta a jeho tvůrčí činnost. Disertační práce je postavena na vědeckém přínosu pro obor, na publikacích a participacích v grantových projektech a projektech zaměřených na spolupráci s průmyslovým sektorem. Na disertační práci se tvořily tři nezávislé posudky, což mluví za vše. Veškeré připomínky byly u obhajoby zodpovězeny a práce byla řádně obhájena. Má práce je původní, originální, s jasným přínosem pro hlavní obor.

To, že by například opisoval z některé z bakalářských prací, velvyslanec odmítl. „Pokud vy máte pocit, že něco bylo někde opsáno z nějaké bakalářské práce, určitě ne. Rozhodně nikde nefiguruju, že bych si jakékoliv práce půjčoval, to rozhodně odmítám,“ tvrdí Tuhý.

Slova generála Tuhého ovšem vyvrací hned druhá kapitola jeho textu, ve které nastiňuje cíle své disertační práce. Shoduje se s úvodní částí bakalářské práce absolventky Fakulty ekonomicko-správní z Univerzity Pardubice Zdeňky Baroňové z roku 2010.

Expert na plagiátorství pasáže shodné s nezdrojovanými texty odhalil v každé kapitole Tuhého práce, vyjma kapitol šest a devět.

Co všechno je podle posudku v disertační práci velvyslance Tomáše Tuhého špatně? Co na to říkají univerzita a ministerstvo zahraničí? A jak se Tomáš Tuhý dostal od studia práv a sociální práce na Fakultu metalurgie a materiálového inženýrství? Dozvíte se v úvodním videu.

Terén

Foto: Jan Mihaliček, Seznam Zprávy

Autorka Terénu Kristina Ciroková.

Publicistický pořad Kristiny Cirokové.

Doba, ve které žijeme, osobnosti, které ji formují, politika, která ji rámuje. Své postřehy, připomínky nebo tipy nám pište prostřednictvím sociálních sítí pod hashtagem #teren nebo na e-mail: kristina.cirokova@sz.cz.

Sledujte ZDE.

Reklama

Doporučované