Hlavní obsah

Praha chce ochránit děti. Testuje ranní zákaz vjezdu ke školám

Foto: Profimedia.cz

Do prostoru před školou platí nyní v rámci experimentu 30 minut před ranním začátkem vyučování zákaz vjezdu motorových vozidel.

Reklama

8. 9. 2020 11:22

Zlepšit bezpečí dětí má nový projekt, který nyní u vybraných škol testuje Praha. Půl hodiny před začátkem vyučování mají do ulic, kde školy stojí, auta zakázaný vjezd. Pokud se experiment osvědčí, začne časem fungovat i jinde.

Článek

Pilotní projekt se jmenuje „Školní ulice“ a poběží do 25. září. V praxi znamená, že do prostoru před školou platí 30 minut před ranním začátkem vyučování zákaz vjezdu motorových vozidel.

Experiment, který má kromě jiného také upozornit na alternativní možnosti dopravy do základních škol, nyní testují u dvou z nich – ZŠ Stoliňská a FZŠ Chodovická.

„Všichni si přejeme, aby cesty dětí do škol byly bezpečné. A tímto pilotním projektem ukazujeme, jakým způsobem nejzranitelnější účastníky silničního provozu můžeme chránit. Ulice před základními školami bývají těsně před ranním začátkem výuky velmi rušné, chceme proto jednak pomoci zvýšit bezpečnost dětí, ale také upozornit na to, že se do školy dá dostat bezpečně a pohodlně i jinými způsoby než automobilem s rodiči,“ říká náměstek primátora Adam Scheinherr (Praha Sobě).

Z průzkumu organizace Pražské matky podle něj vyplývá, že do školy je ráno dováženo na některých pražských školách až 40 procent dětí. Což má podle organizace mnoho negativních důsledků. Děti pohybující se v okolí školy jsou ve zvýšené míře ohrožovány parkujícími a otáčejícími se automobily a velká koncentrace motorových vozidel měřitelně zhoršuje kvalitu ovzduší v místě.

„Projekt velice podporuji z několika důvodů. Kromě zlepšení bezpečnosti si dítě, které chodí do školky či školy pravidelně pěšky, osvojuje kompetence, které pak využívá celý život – umí se pohybovat v dopravním provozu, registruje orientační body v terénu a má dobrý odhad vzdálenosti a času. Pokud cestu sdílí s kamarády, rozvíjí navíc své sociální dovednosti. I právě proto věřím, že se projekt osvědčí a přidají se do něj další školy v Praze,“ doufá radní Prahy pro oblast školství Vít Šimral (Piráti).

Školní ulice by se podle jeho názoru do budoucna mohla stát nástrojem, který učiní prostor před školou bezpečnější, a tím pomůže vytvořit lepší podmínky pro aktivní docházku dětí. Řadu let se úspěšně uplatňuje v některých zemích západní Evropy, nově od června 2020 též ve středočeských Říčanech. Také v rámci epidemiologických opatření na jaře 2020 byl tento zvláštní dopravní režim zaveden u patnácti základních škol v nizozemském Haagu – prostor oproštěný od aut dovoluje dodržet docházejícím na ulici předepsané hygienické odstupy.

„Dlouhodobě se snažíme, aby před našimi školami bylo více bezpečno. Když jsem o tomto projektu poprvé slyšel, zaujal mě a je to rozhodně jedna z cest, kterou bychom se chtěli vydat. Osobně bych si přál, aby se Školní ulice rozšířila i do dalších městských částí. Věřím, že vyhodnocení dopadne pozitivně a připojí se další školy, bezpečnost pro ty nejmenší z nás je hlavní věcí, na kterou bychom se měli zaměřit a netvářit se, že tento problém neexistuje,“ popisuje Petr Měšťan, starosta městské části Praha 20.

Zjednodušeně se jedná o úpravu dopravního provozu, kdy po 30 minut před začátkem školního vyučování do ulice před školou nesmí vjíždět žádná motorová vozidla. „Prostor tak zůstane klidný a bezpečný pro místní obyvatele i pro všechny, kdo dorazí do školy po svých, na kole, koloběžce či jiným způsobem. Zákaz vjezdu je řešen dopravními značkami a také fyzickou zábranou z dopravních kuželů – kužely mohou být nakrátko odsunuty tak, aby mohli ze školní ulice kdykoli vyjet rezidenti a ke škole se dostala vozidla přepravující držitele karty ZTP. Klíčová je spolupráce školy s rodiči – jsou to právě oni, kdo u míst uzávěry podávají zájemcům informace o projektu,“ konstatuje magistrát.

Důležitou součástí celé věci je plán doporučených tras do školy. Mapuje vše, co je v okolí zapojených škol důležité pro dojíždějící městskou hromadnou dopravou, na kole či pěšky. Tyto cesty pomohou rodičům i dětem naučit se dorazit do školy i ze školy bezpečně a pokud možno bez nutnosti využít automobil. Pokud se dojížďce autem nelze vyhnout, jsou zde popsány možnosti parkování. Vyhodnocení pilotního projektu a manuál k uskutečnění takzvané Školní ulice budou k dispozici v říjnu 2020.

Reklama

Doporučované