Hlavní obsah

Přehledně: Státní pomoc pro podnikatele. Kdo, kde a kolik může žádat

Foto: Seznam Zprávy

Ministerstvo financí vydalo nový liberační balíček.

Reklama

14. 10. 2020 15:55

Ministerstvo financí přišlo s novým liberačním balíčkem. Některým úlevám stát prodlouží platnost, zásadní změnou je odložení daňových povinností podnikatelům, jejichž činnost byla omezena kvůli covidu. Novinky nabízí také MPO.

Článek

Komerční nájem pro podnikatele

Podnikatelé, kterým vláda v boji proti koronaviru nařídila zavření nebo omezení provozu, mohou nově žádat o příspěvek na komerční nájem za třetí čtvrtletí.

Stát jim přispěje 50 procent z celkového nájemného za toto období. Maximální výše podpory bude deset milionů korun. Na rozdíl od první výzvy programu Covid Nájemné nebude přiznání dotace podmíněno slevou pronajímatele. Na program je vyčleněna částka 1,2 miliardy korun.

Kdo může žádat o příspěvek na nájem?

O příspěvek na nájem budou moci žádat stravovací zařízení, hudební a taneční kluby a podobné podniky, kina, kongresy, veletrhy, výstavy, herny a kasina. Dále mohou žádat o podporu komerčně provozovaná sportoviště jako kurty, kluziště či tělocvičny. Program bude otevřený také bazénům a umělým koupalištím, saunám a wellness.

Nárok na podporu budou mít také zoologické zahrady, komerčně provozovaná muzea, galerie, památkové objekty či planetária. Pomoc se vztahuje i na zařízení zaměřená na zájmovou, výchovnou a vzdělávací činnost pro děti a mládež od šesti do 18 let.

Zdroj: MF

S vyhlášením výzvy se počítá v říjnu. Na podání žádosti budou mít zájemci alespoň 30 dní. Podpora bude podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka (za ANO) nároková. „Kdo zažádá, dostane, pokud splní elementární podmínky a bude mezi vybranými segmenty,“ řekl na dnešní tiskové konferenci po jednání vlády. Pro podnikatele to podle něj bude okamžitá pomoc, protože stát přispěje zpětně na nájem za červenec až září. Lidé tak budou mít uhrazený nájem ze 100 procent na měsíc a půl, a je tam tedy i rezerva. Podle Havlíčka se dá totiž předpokládat, že uzavření bude nyní výrazně kratší než na jaře.

Daně podnikatelům

Podnikatelům, kteří byli zasaženi novými vládními opatřeními proti šíření koronaviru, ministerstvo financí automaticky odloží všechny úhrady DPH, daně z příjmu a silniční daně ode dneška, tedy od středy 14. října, do konce roku.

Podpora se týká podnikatelů s převažujícím oborem činnosti, na který vládní zákazy přímo míří. MF upozornilo, že stačí, aby podnikatelé finanční správě zaslali oznámení, že splňují podmínky generálního pardonu ministryně financí, a to i e-mailem. „Například provozovatelé fitness center či hospodští tak po zaslání oznámení budou mít odloženo placení vybraných daní do konce letošního roku. Aby se podnikatelům vše zjednodušilo, tak oznámení půjde poslat finanční správě i e-mailem, jako to bylo v případě kompenzačních bonusů. Poplatníci, na které se generální pardon nevztahuje, mohou o odklad platby daně zažádat individuálně,“ uvedla Schillerová.

MF zveřejnilo i seznam oborů, kterých se automatické odložení týká. „Takzvaný generální pardon teď finalizujeme, podepíšu ho v odpoledních hodinách s účinností od zítra (od čtvrtka),“ řekla na tiskové konferenci po jednání kabinetu ministryně. Schillerová upozornila, že pokud podnikatel za letošní rok očekává daňovou ztrátu, může si do výše této ztráty požádat o vratku daně z příjmů, kterou zaplatil ve dvou předchozích letech, a do patnácti dnů po podání žádosti o vrácení bude mít peníze na účtu. „Institut zpětného uplatnění daňové ztráty byl přijat právě pro tyto situace,“ uvedla.

Ministerstvo také informovalo, že nad rámec dnes přijatých opatření mohou podnikatelé nadále využívat některých opatření v rámci tzv. liberačního balíčku, která byla zavedena již během jarní vlny pandemie. Jde například o plošné prominutí správního poplatku za podání žádostí na finanční nebo celní úřad nebo plošné prominutí DPH na bezúplatné dodání základních ochranných prostředků, u nichž vznikla povinnost přiznat daň v období od října do prosince.

Jedná se o tyto obory:

- provozování restauračních zařízení a barů,

- provozování hudebních, tanečních, herních a podobných společenských klubů a diskoték,

- pořádání koncertů a jiných hudebních, divadelních, filmových představení,

- pořádání svatebních oslav, oslav vstupu do registrovaného partnerství a smutečních hostin,

- provozování cirkusů a varieté,

- pořádání poutí a podobných tradičních akcí,

- pořádání kongresů a jiných vzdělávacích akcí,

- pořádání veletrhů,

- provozování vnitřních sportovišť, posiloven a fitness center, umělých koupališť, wellness zařízení,

- provozování zoologických zahrad,

- provozování muzeí, galerií, výstavních prostor, hradů, zámků a obdobných historických nebo kulturních objektů, hvězdáren a planetárií.

Zdroj: MF

Covid Kultura

Umělci a podnikatelé v kultuře budou moci žádat o dotaci v pokračování programu Covid Kultura, který se otevře tento týden ve čtvrtek. Na pomoc je v něm vyčleněno nejméně 750 milionů korun. Podporu budou moci dostat ti, kdo měli kvůli zavedeným opatřením proti šíření koronaviru zbytečně vynaložené náklady, či nemohli kvůli opatřením pokračovat ve své umělecké nebo kulturní činnosti.

Pro jednotlivce je určena jednorázová podoba 60 000 korun do konce roku a podnikatelé mohou v rámci uznatelných nákladů žádat až o deset milionů korun. Podrobnosti budou zveřejněny během čtvrtka. U živnostníků prý bude rozhodovat životopis za uplynulý rok.

Podpora z nově schváleného programu se poskytne ve formě dotace ex post na marně vynaložené výdaje za jednotlivé kulturní akce či projekty, které vznikly v období od 1. října 2019 do 20. listopadu 2020, a za výdaje v kontinuální činnosti v oblasti kultury v období od 1. března 2020 do 20. listopadu 2020, které byly kvůli opatření vlády výrazně omezeny, přesunuty, nebo zrušeny.

Podpora může příjemci pokrýt až 50 procent uznatelných výdajů za přesunuté nebo zrušené kulturní akce a až 80 procent uznatelných výdajů za kontinuálně vyvíjenou činnost v oblasti kultury. „Pomoc se týká oblasti živého umění, netýká se oblasti filmu, audiovizuální tvorby. Příští týden na vládě chci předložit materiál pomoci oblasti audiovizuální tvorby. Tento segment se pokusím pokrýt určitou sumou a určitou formou pomoci na příštím jednání vlády,“ řekl ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD).

Koho se podpora týká?

Podpora je určena výkonným umělcům, odborným technickým profesím a subjektům podnikajícím v kultuře na marně vynaložené výdaje, které vznikly ve spojitosti s organizací kulturních akcí a kontinuální činností v kultuře v období od 10. března 2020 do 31. prosince 2020 a byly v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády omezeny, přesunuty, nebo zrušeny.

Jednorázová podpora 60 tisíc korun je určena pro fyzické osoby působící v profesionálním umění, tedy v oblasti hudby, divadla, tance.

U subjektů podnikajících v kultuře jde o podporu na pokrytí marně vynaložených výdajů v rozhodném období od 1. října 2019 do 20. listopadu 2020.

Zdroj: MF

Antivirus A

Bylo prodlouženo také poskytování jednoho z příspěvků z programu Antivirus do konce roku, a to příspěvku A. Firmám, které musely zavřít, stát proplatí celé mzdy s odvody až do výše 50 tisíc korun. Celý výdělek by stát měl v uzavřených firmách proplácet podle návrhu už od začátku října. Náměstkyně ministerstva práce pro zaměstnanost Kateřina Štěpánková uvedla, že se prodlužuje do konce roku také vyplácení příspěvků na část náhrady v karanténě, výše se ale nemění.

„My jsme dnes schválili, prodloužili a modifikovali program Antivirus, a to režim A – pouze ale v té oblasti, která se týká těch firem, které jsme z rozhodnutí vlády z důvodů epidemiologických zavřeli,“ řekla na tiskové konferenci ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD). Pokud je podle ní uzavřená restaurace, stát jejím zaměstnancům uhradí celou superhrubou mzdu do 50 000 korun, a to zpětně od října. „Nechceme, aby firmy propouštěly. Chceme stále udržet tu velmi slušnou nezaměstnanost, kterou ČR má,“ dodala ministryně.

Podle odhadů ministerstva práce nová nařízení o uzavření dopadla asi na 200 tisíc lidí. Výdaje na příspěvek A by mohly za listopad a prosinec činit 1,9 miliardy korun.

Názor advokáta:

„Pro zaměstnavatele se jedná o pozitivní oznámení nejen proto, že program Antivirus se aspoň v jednom režimu prodlouží, ale také proto, že stoupla částka, kterou stát bude kompenzovat. Doteď se v režimu A jednalo o 80 % z vyplacené náhrady mzdy s maximálním limitem 39 000 Kč. Předpokládám, že v ostatních ohledech (např. z pohledu administrace) bude program Antivirus fungovat stejně jako doteď, takže pro zaměstnavatele se nebude jinak jednat o nic nového,“ vysvětlil David Šupej, advokát SEDLAKOVA LEGAL.

Zájezdoví autobusoví dopravci

Zájezdoví autobusoví dopravci dostanou na pokrytí ztrát z krize od státu až miliardu korun. Kompenzace budou vypláceny za sedačku a den. Krize v Česku zasáhla až 2000 zájezdových dopravců provozujících dohromady asi devět tisíc autobusů. Podle sdružení Česmad Bohemia až polovině z nich hrozí krach.

Dotace by měly kompenzovat ztráty dopravců od březnového začátku nouzového stavu až do konce letošního června. Stát totiž zohlední zamrznutí trhu až do konce školního roku. Stát bude peníze rozdělovat podle emisních tříd autobusů a jejich kapacity. Nejvíce, až 135 korun za den, dostanou dopravci s nejekologičtější emisní třídou EURO VI. Oproti původnímu návrhu by program neměl limitovat ani autobusy vyrobené před rokem 2000.

Kompenzační bonusy pro OSVČ v jednání

Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) v pátek na mimořádném zasedání vlády předloží návrh kompenzačního bonusu pro osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) a malé společnosti s ručením omezeným bez zaměstnanců ve výši 500 korun denně. Stát by měl peníze vyplácet malým firmám za celou dobu uzavření či omezení činnosti vládními nařízeními kvůli epidemii koronaviru. Musí ale jít o jejich převažující činnost.

O podporu mohli již dříve žádat společníci malých firem a OSVČ, a to do 7. srpna (takzvaná Pětadvacítka). Příspěvek v prvním i druhém období činil 500 korun denně. Vyplácený příspěvek je fakticky podle zákona vratkou daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti. Finanční správa obdržela od OSVČ a společníků malých firem přes milion žádostí a vyplatila zhruba 21,9 miliardy korun.

„Bude se to týkat pouze podnikatelů, kterým jsme zamezili a zabránili v činnosti, například majitele hospody, který nemá žádné zaměstnance nebo nečerpá (program) Antivirus, případně jednatele společnosti s ručením omezeným. Musí se jednat o převážné příjmy z této činnosti,“ uvedla Schillerová k pokračování. Odkdy se bude kompenzace datovat, zatím není jasné, ministryně nevyloučila, že od začátku nouzového stavu. Ten platí od 5. října. Počet lidí, kteří na bonus dosáhnou, bude podle Schillerové mnohem menší než na jaře.

Schillerová chce také navrhnout prodloužení záruk z programu COVID III, o čemž bude ve čtvrtek jednat se zástupci bank.

Další mimořádná opatření

Ta pochází z předchozích liberačních balíčků. Buď zůstávají v platnosti, nebo budou prodloužena tak, aby pokryla i stávající situaci.

Plošné prominutí správního poplatku za podání žádostí na finanční či celní úřad.

Týká se následujících situací:

- prominutí úroku z prodlení,

- prominutí úroku z posečkané částky,

- prominutí pokuty za nepodání kontrolního hlášení,

- vrácení daní při dovozu a prominutí celního nedoplatku,

- potvrzení bezdlužnosti.

Zdroj: MF

Plošné prominutí DPH na bezúplatné dodání základních ochranných prostředků, u nichž vznikla povinnost přiznat daň v období od října do prosince.

To zahrnuje zejména následující situace:

- bezúplatné dodání zboží (ochranné pomůcky, testovací soupravy atd.),

- bezúplatné dodání zboží k výrobě dezinfekce,

- bezúplatné dodání zboží zdravotníkům,

- bezúplatné dodání zboží složkám integrovaného záchranného systému, Armádě ČR, pro potřeby sociálních služeb.

Zdroj: MF

V případě potřeby lze využívat i nejčastější individuální nástroje, které daňové zákony dlouhodobě upravují za účelem zohlednění individuální tíživé situace na straně daňových subjektů:

- možnost žádat o posečkání daně či rozložení její úhrady na splátky,

- možnost požadovat snížení či zrušení záloh,

- možnost žádat prodloužení vybraných lhůt či jejich navrácení v předešlý stav,

- možnost žádat o individuální prominutí úroků z prodlení, penále a pokuty za nepodání kontrolního hlášení.

Zdroj: MF

Sdílejte článek

Reklama

Doporučované