Hlavní obsah

Premiéra. Na jihu Čech vzniká první svobodná lesní škola v republice

Foto: Unsplash

Školné bude měsíčně 3 000 korun, jeho součástí bude doprava a stravování.

Reklama

14. 4. 2020 9:27

V Novosedlech na Strakonicku otevře v září Ráj, první svobodná lesní základní škola v České republice. Od ministerstva školství má povolený provoz, v rejstříku škol se objeví 1. září.

Článek

Kapacita školy bude 55 dětí, měsíční školné 3 000 korun zahrne i dopravu a stravování. Zřizovatelé školy chtějí otevřít ještě jednu pobočku v Českých Budějovicích.

Škola bude sídlit v budově bývalé základní školy, zápisy bez účasti dětí kvůli nouzovému stavu trvají celý duben. Pro venkovní aktivity mohou děti využít přes tři hektary pozemků.

„Jsme zapsaný spolek, v rejstříku škol se objevíme od 1. září 2020. Při jednání s ministerstvem školství jsme vycházeli ze zkušenosti Asociace svobodných demokratických škol, to nám ohromně pomohlo a nebyla to až taková složitost,“ řekl statutární zástupce společnosti a předseda Asociace lesních škol Martin Chvosta.

V Novosedlech by mělo být až 55 dětí. Chvosta ještě připravuje pobočku v Českých Budějovicích, kde má už zamluvenou budovu pro 60, nebo 120 lidí. Záleží, jak řekl, jak velký provoz schválí hygienici.

Školné pro denní žáky bude měsíčně 3 000 korun, jeho součástí bude doprava a stravování. Lze využít i individuální vzdělávání, na něž je určena část kapacity školy. „Některé (takové) žáky máme v přihláškách,“ řekl Chvosta.

Škola spojí vzdělávání v lese a jeho okolí a takzvané sebeřízené vzdělávání na principu školy Summerhill. Děti budou moci rozhodovat nejen o sobě, ale společně s učiteli i o chodu školy. „Jsme součástí Asociace svobodných demokratických škol. Děti mají možnost volby, možnost přijít s vlastní nabídkou. Inspirace pro dítě je, že veškeré věci si dokáže nejdříve nalézt v přírodní podobě,“ řekl Chvosta. Pro děti plánuje i travní sjezdovku.

Svobodná lesní škola staví na hodnotách, jako jsou důvěra v děti, vzájemná úcta, respekt. Do školy a ze školy budou moci jezdit děti mikrobusem.

V ČR je podle starších údajů 180 soukromých základních škol, které navštěvuje 12 000 žáků. Jde zpravidla o malé školy. Veřejných škol jsou asi čtyři tisíce a chodí do nich 98 procent dětí.

Co je princip Summerhill

Summerhillská škola je nezávislá britská internátní škola, která byla založena v roce 1921 Alexanderem Sutherlandem Neillem na základě přesvědčení, že vzdělávání by mělo být prováděno tak, aby bylo přizpůsobeno spíše dítěti než komukoli jinému v procesu vzdělávání. Funguje jako demokratické společenství. Provoz školy je projednáván ve školních shromážděních, kterých se může účastnit každý, zaměstnanci stejně jako žáci, a na kterých má každý stejný hlas. Tato setkání slouží jako zákonodárný i soudní orgán. Členové komunity mají svobodu dělat to, co chtějí, pokud svými kroky nezpůsobí žádnou škodu jiným lidem, v souladu s Neillovým principem „svoboda, nikoli svévole“. To se týká také svobody žáků vybrat si, kterých lekcí (pokud vůbec) se zúčastní.

Reklama

Doporučované