Hlavní obsah

Přehledně: Kdo se vyhne podání daňového přiznání?

Foto: Seznam Zprávy

Termín podání daňového přiznání v papírové podobě letos vychází na 1. dubna.

Reklama

27. 2. 2021 18:27
aktualizováno • 22. 1. 2022 16:41

Už na 1. dubna letos vychází datum pro podán daňového přiznání. Pokud ho chcete odevzdat později, máte možnost online podání. Existuje ale také velká skupina lidí, kteří daňové přiznání vůbec řešit nemusí a jeho podání se vyhnou.

Článek

Povinnost podávat daňové přiznání nemají lidé, kteří byli po celý rok zaměstnaní u jednoho nebo postupně za sebou více zaměstnavatelů a neměli žádné další zdanitelné příjmy. U všech zaměstnavatelů však musí pracovník podepsat růžové prohlášení k dani.

Daňovému přiznání se vyhnou i osoby, jejichž roční příjmy, které jsou předmětem daně, nepřesáhly 15 tisíc korun. Do tohoto limitu se nezapočítávají daňově osvobozené příjmy (jakými jsou podpora v nezaměstnanosti, výživné, stipendia a podobně). Nepočítají se ani příjmy, ze kterých je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně. Osoby s daňovou ztrátou se naopak podání přiznání nevyhnou.

Lidé, kteří mají pouze příjmy osvobozené od daně, daňové přiznání také nemusí řešit.

Daňové přiznání za rok 2021 nemusí odevzdat ani ti, kteří měli takzvaný příležitostný příjem do 30 tisíc korun. Za příležitostný příjem úřady pokládají hlavně výdělky z jednorázových činností, jakými jsou například jednodenní brigády nebo příjmy z pronájmu movitých věcí.

Na tyto činnosti ale nesmíte mít živnostenský list, a pokud tento druh příjmů přesáhne třicet tisíc korun, daňovému přiznání se nevyhnete.

Podání daňového přiznání se vyhnou také lidé, kteří si kromě základních příjmů ze zaměstnání přivydělají u zaměstnavatele méně než šest tisíc korun za rok. Do tohoto limitu se rovněž nezapočítávají příjmy, které jsou od daně osvobozeny, a příjmy, u kterých se vybírá srážková daň.

V jakých dalších případech není nutné podávat daňové přiznání?

  • Při dědictví.
  • Daň nemusíte platit v momentě, kdy máte příjem z prodeje nemovitosti, kterou jste vlastnili alespoň pět let (případně v ní aspoň dva roky bydleli).
  • U stipendií ze státních rozpočtů a příspěvků ze spolků či odborových organizací.
  • Jestliže jsou vaše příjmy pouze ze závislé činnosti v zahraničí (pokud jsou vyňaty ze zdanění v ČR).
  • Pokud jste vyhráli v loterii a její organizátor daň odvedl (pokud ne, musíte to uvést v daňovém přiznání).
  • V případě, že máte příjmy z prodeje cenných papírů, které jste alespoň tři roky vlastnili.

Výčet daňových výjimek je jen základní. Při složitějších finančních úkonech se vyplatí obrátit se na zkušeného daňového poradce. Lidé, kterým nevznikne povinnost podat daňové přiznání, musí stejně odevzdat přehled pro zdravotní pojišťovnu. Čas na to mají do 8. dubna.

Daňové přiznání je letos nutné podat do 1. dubna. Lidé, kteří se ho rozhodnou odevzdat v elektronické podobě, mají o měsíc více času. Pokud přiznání zpracovává daňový poradce, lhůta pro podání se posouvá až na 1. července.

Aktualizace: Článek jsme aktualizovali o termín platné pro daňové přiznání za rok 2021.

Reklama

Doporučované