Hlavní obsah

Projekt Domácí úkoly 2021 doporučil kroky pro zlepšení školství

Foto: Getty Images

Ilustrační snímek.

Reklama

19. 4. 2021 23:17

Doporučit konkrétní kroky pro zlepšení školství v následujícím volebním období má za cíl výzva neziskových organizací s názvem Domácí úkoly 2021.

Článek

Cílem příští vlády by podle ní mělo být například zlepšení podpory vedení škol, zkvalitnění přípravy pedagogů nebo zmírnění nerovného přístupu ke kvalitnímu vzdělávání. Signatáři výzvy se shodují, že se ve vzdělávání od roku 1989 dělají často nesystematické a protichůdné kroky. Jejich iniciativa přichází záměrně v době přípravy volebních programů. ČTK to dnes sdělil koordinátor kampaní Jakub Fürst.

Výzva Domácí úkoly 2021 definuje seznam 50 opatření přiřazených k pěti dílčím cílům. Těmi mají být stabilní politika vycházející ze strategického řízení, pravidelné vyhodnocování učiněných kroků, systémový přístup, zajištění kvalitní přípravy učitelů a jejich systematické podpory. Tyto kroky jsou podle zástupců neziskových organizací nezbytné i pro naplnění již schválené Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030. Její zvládnutí bude podle nich jedním z nejtěžších úkolů příštích vlád, neboť minulé vlády při plnění podobných strategií ve vzdělávání selhaly.

Autory výzvy jsou Česká rada dětí a mládeže, EDUin, Nadační fond Eduzměna, Otevřeno, Učitel naživo, Učitelská platforma a Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání. Iniciativu podle Fürsta hned v zárodku podpořily také Česká středoškolská unie, České priority, Ředitelská akademie a Výluka. Odbornou oponenturu výzvě poskytlo 19 externích expertů z praxe a akademiků včetně Radko Sáblíka, spoluautora Strategie 2030+, nebo Václava Korbela, analytika PAQ Research a Institutu pro demokracii a ekonomickou analýzu (IDEA) při CERGE-EI. Koordinátorem projektu je spolek Frank Bold Society.

„Domácí úkoly 2021 jsou odborný, relativně detailní a především ambiciózní soubor doporučení politikům, co dělat, aby se vzdělávání v naší zemi začalo zlepšovat. Není to jen nízká úroveň státní správy, která zlepšování zatím příliš nepodporovala, ale právě nedostatečná orientace politiků ve spletitém konglomerátu problémů školství a vzdělávání. Domácí úkoly 2021 by v poukazování na podstatné problémy a jejich možná řešení mohly sehrát významnou roli,“ uvedl garant digitálního vzdělávání v Národním pedagogickém institutu ČR a jeden z oponentů výzvy Ondřej Neumajer. Kvalita vzdělávání v ČR se podle obsahového koordinátora projektu Jakuba Černého bez realizace navrhovaných opatření významně nezlepší.

Reklama

Doporučované