Hlavní obsah

Brno bezplatně převede lidem družstevní byty. Hrozily problémy s doplatkem

Foto: Shutterstock.com

Ilustrační foto.

Reklama

25. 1. 2022 11:44

Brno bezplatně převede lidem družstevní byty, které vznikly před více než 20 lety za podpory státu. Schválili to dnes zastupitelé. Týká se to asi 1 300 bytů 35 bytových družstev.

Článek

Lidé už v nájmech byty splatili, kvůli nezveřejnění smluv před stavbou ale nyní hrozily komplikace v podobě doplatku až do výše současné tržní ceny. Stejné problémy řešilo více měst, třeba Liberec, Olomouc nebo Zlín. Některé případy skončily u soudu. Například Liberec už ale byty lidem převedl za symbolickou korunu.

Na dnešní jednání zastupitelstva přišly desítky lidí. Bod schválilo všech 39 přítomných zastupitelů, nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel. Družstevní byty vznikly na přelomu tisíciletí za pomoci dotace od státu například v ulicích Kociánka, Majdalenky nebo Adamcova. Po 20 letech od kolaudace měl nastat bezúplatný převod na členy družstev nebo na družstva.

Po letech se však objevily pochybnosti, že před stavbou nebyl dodržen řádný procesní postup, protože záměry měly být zveřejněny. Některá města tak začala odkazovat na plnění povinností správy majetku s péčí řádného hospodáře, a lidem tak reálně hrozil doplatek až do výše tržní ceny. Některá města se tak dostala s družstevníky i do soudních sporů. „Jsou dvě cesty. Dodržet závazky, nebo jít soudní cestou s náhradou škod. A neexistuje žádné soudní rozhodnutí, které by chránilo některé město ve smyslu, že by jednalo v dobré víře a že se závazky nemají dodržovat,“ uvedl na zastupitelstvu právník Zdeněk Joukl, který se zabývá problematikou po celé zemi a diskutoval ji i s městem Brnem.

Část družstev zastupovala i právnička Hana Marvanová. Podle ní vznikl problém historicky, ale je nepochybné, že družstevníci si vše zaplatili. Jedinou podporu, kterou podle ní dostali, byl příspěvek od státu, nikoliv od města, na které darem přešly například pozemky. „Město se zavázalo, že po 20 letech vypořádá vztahy a bezúplatně bude majetek převeden na soukromé osoby, které ho zaplatily. Musí se hledět na to, že smlouvy jsou platné, závazky se musí dodržovat, jinak by se město stalo nesolidním partnerem,“ řekla Marvanová. Dodala, že pokud vznikly při uzavírání smluv nedostatky, nemůže to převážit nad tím, že družstevníci si pořídili byty, investovali do nich a mají nárok na převod.

Podle primátorčina náměstka Jiřího Olivy (ČSSD) by většina bytů měla být do půl roku vyřešená. „Na začátku jsme deklarovali, že hledáme způsob, jak družstevní podíly převést. Měli jsme zájem dostát zpochybněným smlouvám, považujeme to za slušné, morální a spravedlivé. Ale vnímáme obtížnost i komplikovanost toho případu, proto jsme hledali nenapadnutelné řešení, aby nikdy nikdo nemohl ten převod zpochybnit,“ řekl Oliva.

Reklama

Doporučované